Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تأکید ترمپ بر کاهش خشونت‌ها و پافشاری غنی بر آتش‌بس

پس از تأکید دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا بر کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها از سوی طالبان، رییس‌جمهور غنی باردیگر بر تأمین آتش‌بس پافشاری می‌کند.

آقای غنی، در دیدار با شماری از خبرنگاران در داووس سویس گفته‌است که کاهش خشونت‌ها نتیجه بخش نیست و آتش‌بس نشان دهندۀ تعهد واقعی افغانان به گفت‌وگوهای سیاسی و مسیر اصلی رسیدن به صلح است.

آقای غنی که برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس رفته‌است، دو روز پیش با دانلد ترمپ دیدار کرد و در این دیدار، رییس‌جمهور امریکا تأکید کرد که کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها از سوی طالبان مهم است.

موضوع کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس، از هفته‌ها بدینسو میان حکومت افغانستان، امریکا و طالبان مورد بحث است. حکومت افغانستان می‌گوید که برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، باید نخست آتش‌بس شود؛ اما طالبان طرح کاهش خشونت‌ها را آماده‌ کرده‌اند – طرحی که از گفته‌های ترمپ بر می‌آید امریکا از آن پشتیبانی می‌کند.

غنی در دیدارش با خبرنگاران در سویس گفته‌است: «شهروندان افغانستان خواهان ختم جنگ هستند. کاهش خشونت، نتیجه نمی‌دهد، اما آتش‌بس نشاندهندۀ این است که افغان‌ها یک تعهد واقعی به دیالوگ سیاسی دارند.»

در همین حال، منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح در قطر، می‌گویند که واشنگتن پیشنهاد تمدید کاهش خشونت‌ها را در افغانستان به طالبان سپرده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که طرح کاهش خشونت دربرگیرندۀ یک دوروۀ موقتی است و واشنگتن خواهان تمدید زمان این دوره شده‌‎است، اما تاکنون این گروه در این باره تصمیم نگرفته‌اند.
جلال‌الدین شینواری، لوی سارنوال دورۀ طالبان بیان داشت: «از امریکاییان یک پیشنهاد تازه مطرح شد؛ امریکاییان اکنون می‌خواهند که کاهش خشونت‌ها به‌گونۀ دایمی باشد. طالبان به کاهش خشونت‌ها موافقه کرده بودند اما برای هفت تا ده روز.»

همزمان با این، انگلامرکل، نخست وزیر آلمان که روز گذشته با رییس‌جمهور غنی در حاشیۀ نشست مجمع جهان اقتصاد در سویس دیدار کرد، گفت که کشورش از روند صلح به رهبری افغانستان پشتیبانی می‌کند.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه گفت: «باور دارم که جرمنی با یک نیت آرزو دارد که در روند صلح افغانستان نقشی را بازی کند اما اگر منافع امریکا، اشارۀ امریکا و اهداف امریکا در این پروسه برآوره نشود بدون شک، کار جرمنی به جایی نخواهد رسید.»

طالبان، گفته اند که گفت وگوهای این گروه با ایالات متحده امریکا در حال پایان یافتن است و آنان انتظار دارند تا در آینده نزدیک به توافق صلح با ایالات متحدۀ امریکا دست یابند.

تأکید ترمپ بر کاهش خشونت‌ها و پافشاری غنی بر آتش‌بس

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح در قطر، می‌گویند که واشنگتن پیشنهاد تمدید کاهش خشونت‌ها را در افغانستان به طالبان سپرده‌اند.

Thumbnail

پس از تأکید دانلد ترمپ، رییس‌جمهور امریکا بر کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها از سوی طالبان، رییس‌جمهور غنی باردیگر بر تأمین آتش‌بس پافشاری می‌کند.

آقای غنی، در دیدار با شماری از خبرنگاران در داووس سویس گفته‌است که کاهش خشونت‌ها نتیجه بخش نیست و آتش‌بس نشان دهندۀ تعهد واقعی افغانان به گفت‌وگوهای سیاسی و مسیر اصلی رسیدن به صلح است.

آقای غنی که برای حضور در نشست مجمع جهانی اقتصاد به داووس رفته‌است، دو روز پیش با دانلد ترمپ دیدار کرد و در این دیدار، رییس‌جمهور امریکا تأکید کرد که کاهش چشم‌گیر خشونت‌ها از سوی طالبان مهم است.

موضوع کاهش خشونت‌ها و برقراری آتش‌بس، از هفته‌ها بدینسو میان حکومت افغانستان، امریکا و طالبان مورد بحث است. حکومت افغانستان می‌گوید که برای آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان، باید نخست آتش‌بس شود؛ اما طالبان طرح کاهش خشونت‌ها را آماده‌ کرده‌اند – طرحی که از گفته‌های ترمپ بر می‌آید امریکا از آن پشتیبانی می‌کند.

غنی در دیدارش با خبرنگاران در سویس گفته‌است: «شهروندان افغانستان خواهان ختم جنگ هستند. کاهش خشونت، نتیجه نمی‌دهد، اما آتش‌بس نشاندهندۀ این است که افغان‌ها یک تعهد واقعی به دیالوگ سیاسی دارند.»

در همین حال، منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح در قطر، می‌گویند که واشنگتن پیشنهاد تمدید کاهش خشونت‌ها را در افغانستان به طالبان سپرده‌اند.

منابع نزدیک به طالبان، می‌گویند که طرح کاهش خشونت دربرگیرندۀ یک دوروۀ موقتی است و واشنگتن خواهان تمدید زمان این دوره شده‌‎است، اما تاکنون این گروه در این باره تصمیم نگرفته‌اند.
جلال‌الدین شینواری، لوی سارنوال دورۀ طالبان بیان داشت: «از امریکاییان یک پیشنهاد تازه مطرح شد؛ امریکاییان اکنون می‌خواهند که کاهش خشونت‌ها به‌گونۀ دایمی باشد. طالبان به کاهش خشونت‌ها موافقه کرده بودند اما برای هفت تا ده روز.»

همزمان با این، انگلامرکل، نخست وزیر آلمان که روز گذشته با رییس‌جمهور غنی در حاشیۀ نشست مجمع جهان اقتصاد در سویس دیدار کرد، گفت که کشورش از روند صلح به رهبری افغانستان پشتیبانی می‌کند.

احمد سعیدی، استاد دانشگاه گفت: «باور دارم که جرمنی با یک نیت آرزو دارد که در روند صلح افغانستان نقشی را بازی کند اما اگر منافع امریکا، اشارۀ امریکا و اهداف امریکا در این پروسه برآوره نشود بدون شک، کار جرمنی به جایی نخواهد رسید.»

طالبان، گفته اند که گفت وگوهای این گروه با ایالات متحده امریکا در حال پایان یافتن است و آنان انتظار دارند تا در آینده نزدیک به توافق صلح با ایالات متحدۀ امریکا دست یابند.

هم‌رسانی کنید