Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی در همایش نودمین سالروز تولد موسی شفیق، نخست وزیر پیشین افغانستان، روز سه‌شنبه بر عملی شدن معاهدۀ عقد شده میان کابل و تهران در بارۀ آب هلمند تأکید کرد.

وی گفت: «با این که با منعقد شدن این معاهده موسی شفیق بسیار زیر فشار بود اما او عقیده داشت که کشورهای همسایه  و منطقه باید منافع مشترک شان را بدانند و این معاهده برای دوستی باشد و این معاهده افغانستان را به ثبات میرساند. اکنون زمان تطبیق این معاهده رسیده که سرتاسر به نفع مردم افغانستان و صلح و ثبات است.»

آقای غنی، موسی شفیق را شخصیت ملی و اثر گذار در سیاست خارجی افغانستان خواند و گفت که وی در تدوین قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی نقش ارزنده‌ای داشت.

پیمان نامۀ تقسیم حق آبۀ رود هیرمند که از سوی محمد موسی شفیق با امیرعباس هویدا، نخست وزیر آن وقت ایران، در سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی امضأ شده است، از مهم‌تریم کارهای وی به شمار می‌رود.

اکنون پس از کمتر از نیم قرن، رییس جمهور غنی عملی شدن این پیمان را برای رفاه و ثبات کشور بسیار مهم می‌داند.

آقای غنی افزود: «موسی شفیق شخصیت چند بعدی داشت او توبه به اهمیت قانون و احترام به حاکمیت قانون داشت. »

در این همایش، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، موسی شفیق را شخصیت اثرگذار در دهۀ دموکراسی خواند و از نقش مهم وی در بهبود روابط خارجی و اعتمادسازی‌های منطقه‌یی یاد کرد.

وی گفت: «موسی شفیق بر روابط داشتن با همسایه‌ها تأکید می‌کرد و همکاری با آنان. بر منافع ملی تأکید می‌ورزید. این معاهده بهتیرن معاهده بوده است و اکنون دستگاه دیپلوماسی افغانستان اهداف سیاست خارجی را دارد دنبال می‌کند.»

محمد موسی شفیق در ۱۳۰۸ هجری خورشیدی در کابل زاده شد، در مدرسۀ علوم دینی درس خواند، تحصیلات عالی را  در مصر و سپس در کولمبیا تا درجۀ فوق لیسانس به پایان رساند.

وی استاد دانشگاه بود و سپس به حیث مدیر و رییس قوانین و نیز معیین وزارت عدلیه، وزیر امور خارجه و نیز نخست وزیر افغانستان کار کرد.

کودتای سردار داوود به نخست وزیری موسی شفیق پایان داد و او را زندانی کرد و سپس در رژیم تره‌کی اعدام شد.

آقای غنی، موسی شفیق را شخصیت ملی و اثر گذار در سیاست خارجی افغانستان خواند و گفت که وی در تدوین قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی نقش ارزنده‌ای داشت.

Thumbnail

رییس جمهور غنی در همایش نودمین سالروز تولد موسی شفیق، نخست وزیر پیشین افغانستان، روز سه‌شنبه بر عملی شدن معاهدۀ عقد شده میان کابل و تهران در بارۀ آب هلمند تأکید کرد.

وی گفت: «با این که با منعقد شدن این معاهده موسی شفیق بسیار زیر فشار بود اما او عقیده داشت که کشورهای همسایه  و منطقه باید منافع مشترک شان را بدانند و این معاهده برای دوستی باشد و این معاهده افغانستان را به ثبات میرساند. اکنون زمان تطبیق این معاهده رسیده که سرتاسر به نفع مردم افغانستان و صلح و ثبات است.»

آقای غنی، موسی شفیق را شخصیت ملی و اثر گذار در سیاست خارجی افغانستان خواند و گفت که وی در تدوین قانون اساسی سال ۱۳۴۳ هجری خورشیدی نقش ارزنده‌ای داشت.

پیمان نامۀ تقسیم حق آبۀ رود هیرمند که از سوی محمد موسی شفیق با امیرعباس هویدا، نخست وزیر آن وقت ایران، در سال ۱۳۵۱ هجری خورشیدی امضأ شده است، از مهم‌تریم کارهای وی به شمار می‌رود.

اکنون پس از کمتر از نیم قرن، رییس جمهور غنی عملی شدن این پیمان را برای رفاه و ثبات کشور بسیار مهم می‌داند.

آقای غنی افزود: «موسی شفیق شخصیت چند بعدی داشت او توبه به اهمیت قانون و احترام به حاکمیت قانون داشت. »

در این همایش، صلاح‌الدین ربانی، سرپرست وزارت امور خارجه، موسی شفیق را شخصیت اثرگذار در دهۀ دموکراسی خواند و از نقش مهم وی در بهبود روابط خارجی و اعتمادسازی‌های منطقه‌یی یاد کرد.

وی گفت: «موسی شفیق بر روابط داشتن با همسایه‌ها تأکید می‌کرد و همکاری با آنان. بر منافع ملی تأکید می‌ورزید. این معاهده بهتیرن معاهده بوده است و اکنون دستگاه دیپلوماسی افغانستان اهداف سیاست خارجی را دارد دنبال می‌کند.»

محمد موسی شفیق در ۱۳۰۸ هجری خورشیدی در کابل زاده شد، در مدرسۀ علوم دینی درس خواند، تحصیلات عالی را  در مصر و سپس در کولمبیا تا درجۀ فوق لیسانس به پایان رساند.

وی استاد دانشگاه بود و سپس به حیث مدیر و رییس قوانین و نیز معیین وزارت عدلیه، وزیر امور خارجه و نیز نخست وزیر افغانستان کار کرد.

کودتای سردار داوود به نخست وزیری موسی شفیق پایان داد و او را زندانی کرد و سپس در رژیم تره‌کی اعدام شد.

هم‌رسانی کنید