تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

تأکید نماینده‌گان بر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در عملیات‌ها

بحث جدی نشست امروز مجلس نماینده‌گان، روی چگونگی انجام عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای افغان و خارجی در شماری از بخش‌هایی کشور بود - بخش‌هایی‌که اخیرأ گواه تلفات غیرنظامیان در این گونه عملیات‌ها بوده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، افزایش تلفات غیرنظامیان را در این عملیات‌ها به ویژه درعملیات‌های هوایی تکان دهنده می‌گویند و بر دقت بر انجام این عملیات‌ها تأکید می‌کنند.

این نماینده‌‎گان، می‌گویند که نیروهای امنیتی درهنگام اجرای عملیات‌های شان در برابر گروه‌های مخالف مسلح دولت، باید از دقت بیشتر کار گیرند. 

حبیبه سادات در این باره گفت: «من نمی‌دانم که چرا بر مردم بی‌گناه آن‌ها بمبارد می‌کنند، در آن‌جا مرکزهای طالبان و داعش معلوم استند.»

عبیدالله بارکزی نیز افزود: «اخیرأ به گونۀ پی‌هم در ننگرهار، لوگر، گاپیسا، میدان وردک و  بدبختانه دو روز پیش درهلمند که ۳۳ تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و توته‌های گوشت شان را به بوری جمع کردند.»

این نماینده گان از افزایش تلفات نظامیان و غیرنظامیان در جنگ‌های کشور هشدار می‌دهند.

امیرخان یار، معاون دوم مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «باید در عملیات‌های شان جدأ متوجه جان غیرنظامیان و زنان و کودکان باشند و از وارد کردن تلفات جلوگیری کنند.»

عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نماینده‌گان هم تصریح کرد: «تلفات نیروها دولتی و مردم بی‌گناه ما امروز یک مشکل اساسی افغانستان و حکومت است و نا امنی‌ها و جنگ‌ها و نگرانی‌های که وجود دارند، با رسیدن فصل زمستان هم وضع جنگی مخالفان تغییر نکرده اند.»

پیش از این، وزارت‌‎های امور داخله و دفاع ملی گفته اند که نیروهای دولتی برای حفظ جان غیرنظامیان از تمامی امکانات کار می‌گیرند، اما گروه‌های مسلح مخالف دولت از خانه‌‎های مردم همچون سپر استفاده می‌کنند – اما این اتهام‌ها از سوی این گروه رد شده‌اند.

افغانستان

تأکید نماینده‌گان بر جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در عملیات‌ها

اعضای مجلس نماینده‌گان، افزایش تلفات غیرنظامیان را به ویژه در عملیات‌های هوایی نیروهای دولتی و خارجی، تکان دهنده می‌گویند.

تصویر بندانگشتی

بحث جدی نشست امروز مجلس نماینده‌گان، روی چگونگی انجام عملیات‌های هوایی و زمینی نیروهای افغان و خارجی در شماری از بخش‌هایی کشور بود - بخش‌هایی‌که اخیرأ گواه تلفات غیرنظامیان در این گونه عملیات‌ها بوده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، افزایش تلفات غیرنظامیان را در این عملیات‌ها به ویژه درعملیات‌های هوایی تکان دهنده می‌گویند و بر دقت بر انجام این عملیات‌ها تأکید می‌کنند.

این نماینده‌‎گان، می‌گویند که نیروهای امنیتی درهنگام اجرای عملیات‌های شان در برابر گروه‌های مخالف مسلح دولت، باید از دقت بیشتر کار گیرند. 

حبیبه سادات در این باره گفت: «من نمی‌دانم که چرا بر مردم بی‌گناه آن‌ها بمبارد می‌کنند، در آن‌جا مرکزهای طالبان و داعش معلوم استند.»

عبیدالله بارکزی نیز افزود: «اخیرأ به گونۀ پی‌هم در ننگرهار، لوگر، گاپیسا، میدان وردک و  بدبختانه دو روز پیش درهلمند که ۳۳ تن به شمول زنان و کودکان جان باختند و توته‌های گوشت شان را به بوری جمع کردند.»

این نماینده گان از افزایش تلفات نظامیان و غیرنظامیان در جنگ‌های کشور هشدار می‌دهند.

امیرخان یار، معاون دوم مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «باید در عملیات‌های شان جدأ متوجه جان غیرنظامیان و زنان و کودکان باشند و از وارد کردن تلفات جلوگیری کنند.»

عبدالرحیم رهین، عضو مجلس نماینده‌گان هم تصریح کرد: «تلفات نیروها دولتی و مردم بی‌گناه ما امروز یک مشکل اساسی افغانستان و حکومت است و نا امنی‌ها و جنگ‌ها و نگرانی‌های که وجود دارند، با رسیدن فصل زمستان هم وضع جنگی مخالفان تغییر نکرده اند.»

پیش از این، وزارت‌‎های امور داخله و دفاع ملی گفته اند که نیروهای دولتی برای حفظ جان غیرنظامیان از تمامی امکانات کار می‌گیرند، اما گروه‌های مسلح مخالف دولت از خانه‌‎های مردم همچون سپر استفاده می‌کنند – اما این اتهام‌ها از سوی این گروه رد شده‌اند.

هم‌رسانی کنید