Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تعهد رهبران امریکا و پاکستان برای همکاری دربارۀ روندصلح افغانستان

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد، گفت که همکاری امریکا با پاکستان برای حل صلح‌آمیز بحران افغانستان کارا واقع شده‌است.

ترمپ سیاست‌ حکومت‌های پیشین امریکا را در برابر افغانستان انتقاد می‌کند و با ترجیح رویکرد خودش می‌گوید که به زودی خبرهای خوبی دربارۀ افغانستان خواهد داشت.

آقای ترمپ از رهبری تازۀ حکومت پاکستان ستایش می‌کند و از خان ورزشکار بسیار محبوب یاد می‌کند که به گفتۀ او پاکستان زیر رهبری او گواه رویدادهای خوبی خواهد بود.

او گفت که حکومت‌های پیشین پاکستان نه به خاطر کمک‌های میلیارد دالری امریکا به این کشور احترام قایل شدند و نه هم در قبال حل معضل افغانستان کاری کردند.

او با ابراز خوشبینی گفت که حکومت خان از آغاز کار خود کار بسیار چشمگیر و خوبی در زمینۀ تأمین صلح در افغانستان انجام داده‌است.

به گفتۀ ترمپ، امریکا شمار نظامیان خودش را در افغانستان کاهش داده‌است و کاهش حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ادامه خواهد یافت.

عمران خان نیز گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگر به دست یافتن به صلح نزدیک شده‌است.

او افزود که در روزهای آینده طالبان را ترغیب خواهد کرد که به پای میز گفتگو های صلح با حکومت افغانستان بروند و راه حل سیاسی را دریابند.

پیش از این دیدار، خبرگزاری رویترز در گزارش نگاشته‌است که ترمپ، نخست وزیران پاکستان را فشار خواهد داد تا دربارۀ پایان نبرد در افغانستان و مبارزه با هراس‌افگنی، کمک کند.

سال گذشته، ترمپ دستور داد تا کمک‌های این کشور در بخش امنیتی به پاکستان، متوقف شوند. او پاکستان را به پناه دادن به هراس‌افگنی و "دروغ و فریب" متهم ساخته بود، چیزی که پاکستان آن را رد کرد.

یک مقام امریکایی که خواست از او نام گرفته نشود به خبرگزاری رویترز گفته‌است: "هدف از این سفر فشار آوردن بالای پاکستان برای همکاری در پروسۀ صلح افغانستان و تشویق پاکستان به تقویت و تلاش اخیرش برای سرکوب تروریست‌ها در خاکش است."

او افزود که امریکا می‌خواهد که برای پاکستان روشن سازد که این کشور می‌تواند روابطش را با ایالات متحده در صورت پیکار با هراس‌افگنی، بازسازی کند.

مقام‌های افغان به این باورند که گفتگوهای صلح در مرحلۀ حساس قرار گرفته‌است و واشنگتن در "تلاش فشار آوردن بر طالبان برای آتش بس دائمی و گفتگوهای میان افغان‌ها به شمول حکومت افغانستان" شوند.

تعهد رهبران امریکا و پاکستان برای همکاری دربارۀ روندصلح افغانستان

ترمپ و خان دربارۀ روند صلح افغانستان بحث و گفتگو کردند و افزودند که افزایش روابط میان دو کشور می‌توانند به یک توافق صلح با طالبان از راه حل سیاسی، دست یابند.

تصویر بندانگشتی

دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا در دیدار با عمران خان، نخست وزیر پاکستان با اشاره به اینکه معضل افغانستان راه حل نظامی ندارد، گفت که همکاری امریکا با پاکستان برای حل صلح‌آمیز بحران افغانستان کارا واقع شده‌است.

ترمپ سیاست‌ حکومت‌های پیشین امریکا را در برابر افغانستان انتقاد می‌کند و با ترجیح رویکرد خودش می‌گوید که به زودی خبرهای خوبی دربارۀ افغانستان خواهد داشت.

آقای ترمپ از رهبری تازۀ حکومت پاکستان ستایش می‌کند و از خان ورزشکار بسیار محبوب یاد می‌کند که به گفتۀ او پاکستان زیر رهبری او گواه رویدادهای خوبی خواهد بود.

او گفت که حکومت‌های پیشین پاکستان نه به خاطر کمک‌های میلیارد دالری امریکا به این کشور احترام قایل شدند و نه هم در قبال حل معضل افغانستان کاری کردند.

او با ابراز خوشبینی گفت که حکومت خان از آغاز کار خود کار بسیار چشمگیر و خوبی در زمینۀ تأمین صلح در افغانستان انجام داده‌است.

به گفتۀ ترمپ، امریکا شمار نظامیان خودش را در افغانستان کاهش داده‌است و کاهش حضور نیروهای امریکایی در افغانستان ادامه خواهد یافت.

عمران خان نیز گفت که افغانستان بیش از هر وقت دیگر به دست یافتن به صلح نزدیک شده‌است.

او افزود که در روزهای آینده طالبان را ترغیب خواهد کرد که به پای میز گفتگو های صلح با حکومت افغانستان بروند و راه حل سیاسی را دریابند.

پیش از این دیدار، خبرگزاری رویترز در گزارش نگاشته‌است که ترمپ، نخست وزیران پاکستان را فشار خواهد داد تا دربارۀ پایان نبرد در افغانستان و مبارزه با هراس‌افگنی، کمک کند.

سال گذشته، ترمپ دستور داد تا کمک‌های این کشور در بخش امنیتی به پاکستان، متوقف شوند. او پاکستان را به پناه دادن به هراس‌افگنی و "دروغ و فریب" متهم ساخته بود، چیزی که پاکستان آن را رد کرد.

یک مقام امریکایی که خواست از او نام گرفته نشود به خبرگزاری رویترز گفته‌است: "هدف از این سفر فشار آوردن بالای پاکستان برای همکاری در پروسۀ صلح افغانستان و تشویق پاکستان به تقویت و تلاش اخیرش برای سرکوب تروریست‌ها در خاکش است."

او افزود که امریکا می‌خواهد که برای پاکستان روشن سازد که این کشور می‌تواند روابطش را با ایالات متحده در صورت پیکار با هراس‌افگنی، بازسازی کند.

مقام‌های افغان به این باورند که گفتگوهای صلح در مرحلۀ حساس قرار گرفته‌است و واشنگتن در "تلاش فشار آوردن بر طالبان برای آتش بس دائمی و گفتگوهای میان افغان‌ها به شمول حکومت افغانستان" شوند.

هم‌رسانی کنید