تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

تنها ده نامزد گزارش مالی شان را به کمیسیون انتخابات فرستاده‌اند

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که از هژده دستۀ انتخاباتی، تنها ده دستۀ انتخاباتی گزارش مالی دورۀ پیکارهای انتخاباتی شان را به این کمیسیون فرستاده‌اند.

نام محمد اشرف غنی، رهبر دستۀ انتخاباتی دولت ساز، با مصرف کردن بیش از ۲۰۱ میلیون افغانی در صدر گزارش مالی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و غلام فاروق نجرابی هم کمترین پول را در پیکار‌های انتخاباتی‌اش هزینه کرده است.

در گزارش کمیسیون انتخابات، آمده‌است که محمد اشرف غنی ۲۰۱ میلیون و ۱۶۰هزار افغانی، عبدالله عبدالله نزدیک به بیست و یک میلیون افغانی، نورالله جلیلی ۶ میلیون و ۷۸۴ هزار افغانی، محمد حکیم تورسن، ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار افغانی، نور الحق علومی ۲ میلیون و ۹۷۳ هزار افغانی، عبدالطیف پدارم ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار افغانی، عنایت الله حفیظ ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار افغانی، غلام فاروق نجرابی ۱۸۶ هزار افغانی، حمد شهاب حکیمی ۷۱۲ هزار افغانی و نورالرحمان لیوال ۴۶۸ هزار افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده‌اند.

علی افتخاری، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «یک تعداد از حساب بانکی مشخص استفاده نکرده‌اند، یک تعداد دیگر گزارش را تکمیل نداده‌اند.»

قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز اظهار داشت: «فقط ده نفر توانسته اند گزارش مالی خود را ارایه بکنند به وقت و زمانش که خودش تقلب انتخاباتی است و ما برخورد می‌کنیم برخورد قانونی.»

دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار که گزارش مالی‌اش را ارایه نکرده‌ می‌گوید که ‌یک ماه پیش گزارشش را به کمیسیون فرستاده‌است.

همایون جریر، عضو دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار بیان داشت: «ما وجوه مصارف خود را تفصیل گزارش خود را تقریبأ یک ماه پیش به کمیسیون دادیم مطابق شرایط کمیسیون نبوده است.»

مطیع الله ابراهیم‌زی، عضو دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل نیز اظهار داشت: «ما گزارش دقیق و منطقی نه هوایی و به اصطلاح خیالی ارایه نمی‌کنیم بلکه می‌خواهیم گزارش خود را مفصل و موجه به کمیسیون انتخابات ارایه بکنیم.»

سقف تعیین شده برای هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین شده بود.

بربنیاد کارشیوه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، هرگاه دسته‌های انتخاباتی با پایان پیکارهای انتخاباتی و در دوره سکوت گزارشی از هزینه های کارزارهای انتخاباتی شان ارایه نکنند جریمه نقدی می‌شوند.

افغانستان

تنها ده نامزد گزارش مالی شان را به کمیسیون انتخابات فرستاده‌اند

سقف تعیین شده برای هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین شده بود.

Thumbnail

کمیسیون مستقل انتخابات، می‌گوید که از هژده دستۀ انتخاباتی، تنها ده دستۀ انتخاباتی گزارش مالی دورۀ پیکارهای انتخاباتی شان را به این کمیسیون فرستاده‌اند.

نام محمد اشرف غنی، رهبر دستۀ انتخاباتی دولت ساز، با مصرف کردن بیش از ۲۰۱ میلیون افغانی در صدر گزارش مالی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و غلام فاروق نجرابی هم کمترین پول را در پیکار‌های انتخاباتی‌اش هزینه کرده است.

در گزارش کمیسیون انتخابات، آمده‌است که محمد اشرف غنی ۲۰۱ میلیون و ۱۶۰هزار افغانی، عبدالله عبدالله نزدیک به بیست و یک میلیون افغانی، نورالله جلیلی ۶ میلیون و ۷۸۴ هزار افغانی، محمد حکیم تورسن، ۳ میلیون و ۲۸۳ هزار افغانی، نور الحق علومی ۲ میلیون و ۹۷۳ هزار افغانی، عبدالطیف پدارم ۱ میلیون و ۲۳۸ هزار افغانی، عنایت الله حفیظ ۳ میلیون و ۸۹۵ هزار افغانی، غلام فاروق نجرابی ۱۸۶ هزار افغانی، حمد شهاب حکیمی ۷۱۲ هزار افغانی و نورالرحمان لیوال ۴۶۸ هزار افغانی را در پیکارهای انتخاباتی شان هزینه کرده‌اند.

علی افتخاری، معاون سخن‌گوی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «یک تعداد از حساب بانکی مشخص استفاده نکرده‌اند، یک تعداد دیگر گزارش را تکمیل نداده‌اند.»

قطب‌الدین رویدار، عضو کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی نیز اظهار داشت: «فقط ده نفر توانسته اند گزارش مالی خود را ارایه بکنند به وقت و زمانش که خودش تقلب انتخاباتی است و ما برخورد می‌کنیم برخورد قانونی.»

دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار که گزارش مالی‌اش را ارایه نکرده‌ می‌گوید که ‌یک ماه پیش گزارشش را به کمیسیون فرستاده‌است.

همایون جریر، عضو دسته انتخاباتی گلبدین حکمتیار بیان داشت: «ما وجوه مصارف خود را تفصیل گزارش خود را تقریبأ یک ماه پیش به کمیسیون دادیم مطابق شرایط کمیسیون نبوده است.»

مطیع الله ابراهیم‌زی، عضو دسته انتخاباتی رحمت الله نبیل نیز اظهار داشت: «ما گزارش دقیق و منطقی نه هوایی و به اصطلاح خیالی ارایه نمی‌کنیم بلکه می‌خواهیم گزارش خود را مفصل و موجه به کمیسیون انتخابات ارایه بکنیم.»

سقف تعیین شده برای هزینه‌های پیکارهای انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ۴۴۲ میلیون افغانی تعیین شده بود.

بربنیاد کارشیوه‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، هرگاه دسته‌های انتخاباتی با پایان پیکارهای انتخاباتی و در دوره سکوت گزارشی از هزینه های کارزارهای انتخاباتی شان ارایه نکنند جریمه نقدی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید