تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جان‌باختن بیش از ۱۵۰سرباز درهلمند، فاریاب و بادغیس در دوهفتۀ اخیر

شوراهای ولایتی در ولایت‌های هلمند، فاریاب و بادغیس از جان باختن بیش از ۱۵۰تن از نیروهای امنیتی در این ولایت‌ها در کمتر از دوهفتۀ گذشته خبر می‌دهند.

از این میان، شورای ولایتی هلمند می‌گوید که تنها در چهار روز گذشته، ۴۹ تن از نیروهای دولتی در این ولایت جان باختند و ۶۳تن دیگر شان زخمی شده‌اند.

عطاالله افغان، عضو شورای ولایتی هلمند گفت: «تقریبأ ۴۹نفر در بخش‌های مختلف ما شهید داریم و ۹۳ نفر دیگر هم زخمی داریم.»

حکومت محلی هلمند هم تلفات نیروهای دولتی را در دوهفتۀ گذشته رد نمی‌کند، اما شمار این تلفات را کمتر می‌گوید.

عمر زواک، سخن‌‎گوی والی هلمند بیان داشت: «در دوهفتۀ گذشته به‌گونۀ مجموعی تلفات نیروهای امنیتی ما ۴۱تن بوده‌است.»
 
این روزها، فاریاب نیز یکی دیگر از میدان‌های نبرد بوده‌است. محمد هاشم اورتاق، نمایندۀ فاریاب در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بسیاری از بخش‌های این ولایت در محاصره هستند: «در فاریاب نه تنها ولسوالی‌ها، بل‌که مرکز آن‌هم به‌گونه‌یی در محاصره هستند و ضرر اصلی را مردم می‌بینند.»

محمدطاهر رحمانی، رییس شورای ولایتی فاریاب نیز اظهار داشت: «تنها در یک قریه ولسوالی قیصار ما ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر شهید دادیم.»

از آغاز سال، نبردها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نیز شدت گرفته‌اند؛ منابعی می‌گویند که طالبان از ولایت‌های دیگر نیز به این ولسوالی حمله کرده‌اند.

با این همه، منابع محلی کُندز، تلفات نیروهای دولتی را در ولسوالی امام صاحب این ولایت نیز نگران کننده می‌دانند. 

محمد ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «بالاتر از ۵۷ نفر در آنجا ما شهید داریم.» 

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز افزود: «رقبای سیاسی توانمندی‌های خودرا در برابر یکدیگر استفاده می‌کنند، این رقبا باید توانمندی‌های شان را در برابر دشمن مشترک شان به کار بگیرند.»

در چنین اوضاعی، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله دربارۀ چگونگی عملیات‌های شان و نیز دربارۀ آمارهای نخستین تلفات حاضر به گفت و گو نیستند.
 

جان‌باختن بیش از ۱۵۰سرباز درهلمند، فاریاب و بادغیس در دوهفتۀ اخیر

هنوز طالبان عملیات‌های بهاری شان را به‌گونۀ رسمی اعلام نکرده‌اند، اما با گرم شدن هوا بخش‌هایی از کشور گواه نبردها بوده‌اند. 

تصویر بندانگشتی

شوراهای ولایتی در ولایت‌های هلمند، فاریاب و بادغیس از جان باختن بیش از ۱۵۰تن از نیروهای امنیتی در این ولایت‌ها در کمتر از دوهفتۀ گذشته خبر می‌دهند.

از این میان، شورای ولایتی هلمند می‌گوید که تنها در چهار روز گذشته، ۴۹ تن از نیروهای دولتی در این ولایت جان باختند و ۶۳تن دیگر شان زخمی شده‌اند.

عطاالله افغان، عضو شورای ولایتی هلمند گفت: «تقریبأ ۴۹نفر در بخش‌های مختلف ما شهید داریم و ۹۳ نفر دیگر هم زخمی داریم.»

حکومت محلی هلمند هم تلفات نیروهای دولتی را در دوهفتۀ گذشته رد نمی‌کند، اما شمار این تلفات را کمتر می‌گوید.

عمر زواک، سخن‌‎گوی والی هلمند بیان داشت: «در دوهفتۀ گذشته به‌گونۀ مجموعی تلفات نیروهای امنیتی ما ۴۱تن بوده‌است.»
 
این روزها، فاریاب نیز یکی دیگر از میدان‌های نبرد بوده‌است. محمد هاشم اورتاق، نمایندۀ فاریاب در مجلس نماینده‌گان می‌گوید که بسیاری از بخش‌های این ولایت در محاصره هستند: «در فاریاب نه تنها ولسوالی‌ها، بل‌که مرکز آن‌هم به‌گونه‌یی در محاصره هستند و ضرر اصلی را مردم می‌بینند.»

محمدطاهر رحمانی، رییس شورای ولایتی فاریاب نیز اظهار داشت: «تنها در یک قریه ولسوالی قیصار ما ۲۰۰ یا ۳۰۰ نفر شهید دادیم.»

از آغاز سال، نبردها در ولسوالی بالامرغاب ولایت بادغیس نیز شدت گرفته‌اند؛ منابعی می‌گویند که طالبان از ولایت‌های دیگر نیز به این ولسوالی حمله کرده‌اند.

با این همه، منابع محلی کُندز، تلفات نیروهای دولتی را در ولسوالی امام صاحب این ولایت نیز نگران کننده می‌دانند. 

محمد ناصر نظری، عضو شورای ولایتی بادغیس گفت: «بالاتر از ۵۷ نفر در آنجا ما شهید داریم.» 

میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت امور داخله نیز افزود: «رقبای سیاسی توانمندی‌های خودرا در برابر یکدیگر استفاده می‌کنند، این رقبا باید توانمندی‌های شان را در برابر دشمن مشترک شان به کار بگیرند.»

در چنین اوضاعی، وزارت‌های دفاع ملی و امور داخله دربارۀ چگونگی عملیات‌های شان و نیز دربارۀ آمارهای نخستین تلفات حاضر به گفت و گو نیستند.
 

هم‌رسانی کنید