Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن شش غیرنظامی در انفجاری در ولایت هلمند

سخن‌گوی پولیس هلمند امروز (دوشنبه ۰۹ سرطان) می‌گوید که ۶ غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در نتیجۀ انفجار یک ماین کنارجاده در این ولایت، جان باختند.

محمدزمان همدرد افزود که این رویداد پس از چاشت روز گذشته هنگامی در ولسوالی واشیر این ولایت رخ داد که موتر حامل این غیرنظامیان، با ماین کنار جاده برخورد کرد.

او می‌افزاید که در این رویداد دو غیرنظامی دیگر، زخم برداشته‌اند.

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه فرستاده شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

جان باختن شش غیرنظامی در انفجاری در ولایت هلمند

سخن‌گوی پولیس هلمند می‌گوید که در این رویداد دو غیرنظامی دیگر، زخم برداشته‌اند.

Thumbnail

سخن‌گوی پولیس هلمند امروز (دوشنبه ۰۹ سرطان) می‌گوید که ۶ غیر نظامی به شمول زنان و کودکان در نتیجۀ انفجار یک ماین کنارجاده در این ولایت، جان باختند.

محمدزمان همدرد افزود که این رویداد پس از چاشت روز گذشته هنگامی در ولسوالی واشیر این ولایت رخ داد که موتر حامل این غیرنظامیان، با ماین کنار جاده برخورد کرد.

او می‌افزاید که در این رویداد دو غیرنظامی دیگر، زخم برداشته‌اند.

زخمیان این رویداد برای درمان به شفاخانه فرستاده شدند.

تاکنون هیچ گروهی مسؤولیت این انفجار را به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید