تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

جنجا‌ل پولیس با افراد مسلح مربوط نظام‌الدین قیصاری در بلخ

پولیس بلخ، می‌گوید که دوازده تن از افراد مسلح مربوط به نظام‌الدین قیصاری را که از منزل محمدفرهاد عظیمی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان هم‌چون قرارگاه استفاده می‌کردند، بیرون کشیده‌اند.

عادل‌شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌گوید پش از چاشت امروز (شنبه، ۲۳ قوس) پولیس بلخ از بهر این‌که بیرون کردن مردان مسلح مربوط به آقای قیصاری به خشونت نیانجامد، ناگزیر به شلیک هوایی شده‌است. وی، می‌گوید که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده‌است.

این رویداد در کارتۀ زراعت در ساحۀ حوزۀ نهم شهر مزارشریف رخ داده‌است.

 پولیس بلخ، می‌گوید که فرهاد عظیمی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و از اعضای حزب جمعیت اسلامی با نظام‌الدین قیصاری، فرماندۀ پیشین پولیس ولسوالی قیصار و رهبر حزب جنبش اسلامی بالای این منزل دعوای حقوقی دارند. او گفت که تا زمان حل شدن این دعوا، منزل در اختیار پولیس خواهد بود.

جنجا‌ل پولیس با افراد مسلح مربوط نظام‌الدین قیصاری در بلخ

تصویر بندانگشتی

پولیس بلخ، می‌گوید که دوازده تن از افراد مسلح مربوط به نظام‌الدین قیصاری را که از منزل محمدفرهاد عظیمی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان هم‌چون قرارگاه استفاده می‌کردند، بیرون کشیده‌اند.

عادل‌شاه عادل، سخن‌گوی پولیس بلخ می‌گوید پش از چاشت امروز (شنبه، ۲۳ قوس) پولیس بلخ از بهر این‌که بیرون کردن مردان مسلح مربوط به آقای قیصاری به خشونت نیانجامد، ناگزیر به شلیک هوایی شده‌است. وی، می‌گوید که در این رویداد به کسی آسیب نرسیده‌است.

این رویداد در کارتۀ زراعت در ساحۀ حوزۀ نهم شهر مزارشریف رخ داده‌است.

 پولیس بلخ، می‌گوید که فرهاد عظیمی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان و از اعضای حزب جمعیت اسلامی با نظام‌الدین قیصاری، فرماندۀ پیشین پولیس ولسوالی قیصار و رهبر حزب جنبش اسلامی بالای این منزل دعوای حقوقی دارند. او گفت که تا زمان حل شدن این دعوا، منزل در اختیار پولیس خواهد بود.

هم‌رسانی کنید