تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

حکمتیار: امریکا از طالبان خواسته تا به روابط با ایران خاتمه دهند

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا از گروه طالبان خواسته است که روابط شان را با ایران قطع کنند و با حضور شماری از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از توافق‌نامه صلح نیز باید توافق کنند.

آقای حکمتیار می‌گوید که امریکا این دو اصل را همچون پیش شرط به امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان مطرح ساخته است و آقای حکمتیار این پیش شرط‌ها را موانع جدی در برابر روند صلح می‌داند.

حکمتیار در این باره اظهار داشت:«اکنون همچون پیش شرط‌های تازه‌یی از سوی امریکا پیشکش شده است که طالبان روابط شان را با ایران قطع کنند و حتا گفته می شود که از طالبان خواسته شده است که در بارۀ حضور شمار از نیروهای شان هم توافق شود.»  

طالبان در این باره تا هنوز به گونۀ رسمی واکنشی نشان نداده اند.

روند صلح افغانستان دو بدنه اصلی حکومت وحدت ملی را هم با تفاوت ژرف دیدگاه در باره آتش بس رو به رو ساخته است.

دو روایت متفاوت رهبری حکومت در مورد آتش‌بس:

در حالی که ریاست‌جمهوری آتش‌بس را مهمترین پیش شرط برای آغاز گفتگوهای میان افغانان می داند، اما ریاست اجراییه برای آغاز این گفتگوها کاهش خشونت‌ها را از سوی طالبان بسنده می داند.

مجیب رحیمی- سخنگوی رییس اجراییه در این باره اظهار داشت:«اگر کاهش خشونت بر اساس معیارها و میکانیزمی که مورد قبول امریکا و حکومت افغانستان توافق صورت بگیرد برای ما قابل قبول است و آتش‌بس می تواند در گفتگوهای بین الافغانی مطرح شود.» 

با این همه انعطاف پذیری‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان بسیار مهم دانسته می شود.

حسین احسانی- پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت:«نیاز است که انعطاف نشان داده شود و این انعطاف از طرف طالبان باید نشان داده شود، طالبان باید واقعیت های افغانستان را بپذیرند.»

از سویی هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگویی با ویب سایت خبری " آکسیوس" درامریکا ازاحتمال نهایی شدن توافق صلح میان امریکا و طالبان در سال روان خبر می دهد.  

زیرا به گفته او توانمندی های نیروهای دولتی افغانستان درجنگ افزایش یافته اند.

رابرت اوبراین ، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت:«ممکن است ترمپ امسال با طالبان توافق را امضا کند اما حتی اگر  نتواند به توافق برسد ، رییس‌جمهور هنوز هم آماده است. سربازان را درافغانستان کاهش دهد.»

طالبان بیشتر از یک ماه می شود که در باره چگونگی کاهش خشونت‌ها رای زنی می کنند و نماینده‌گان امریکا در قطر در انتظار پاسخ طالبان در این باره استند.

گفته می شود که پس از روشن شدن موضع طالبان در باره کاهش خشونت‌ها انتظار می رود که زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کند و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدارهایی داشته باشد.

حکمتیار: امریکا از طالبان خواسته تا به روابط با ایران خاتمه دهند

با این همه انعطاف پذیری‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان بسیار مهم دانسته می شود.

Thumbnail

گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی می‌گوید که ایالات متحدۀ امریکا از گروه طالبان خواسته است که روابط شان را با ایران قطع کنند و با حضور شماری از نیروهای امریکایی در افغانستان پس از توافق‌نامه صلح نیز باید توافق کنند.

آقای حکمتیار می‌گوید که امریکا این دو اصل را همچون پیش شرط به امضای توافق‌نامۀ صلح با طالبان مطرح ساخته است و آقای حکمتیار این پیش شرط‌ها را موانع جدی در برابر روند صلح می‌داند.

حکمتیار در این باره اظهار داشت:«اکنون همچون پیش شرط‌های تازه‌یی از سوی امریکا پیشکش شده است که طالبان روابط شان را با ایران قطع کنند و حتا گفته می شود که از طالبان خواسته شده است که در بارۀ حضور شمار از نیروهای شان هم توافق شود.»  

طالبان در این باره تا هنوز به گونۀ رسمی واکنشی نشان نداده اند.

روند صلح افغانستان دو بدنه اصلی حکومت وحدت ملی را هم با تفاوت ژرف دیدگاه در باره آتش بس رو به رو ساخته است.

دو روایت متفاوت رهبری حکومت در مورد آتش‌بس:

در حالی که ریاست‌جمهوری آتش‌بس را مهمترین پیش شرط برای آغاز گفتگوهای میان افغانان می داند، اما ریاست اجراییه برای آغاز این گفتگوها کاهش خشونت‌ها را از سوی طالبان بسنده می داند.

مجیب رحیمی- سخنگوی رییس اجراییه در این باره اظهار داشت:«اگر کاهش خشونت بر اساس معیارها و میکانیزمی که مورد قبول امریکا و حکومت افغانستان توافق صورت بگیرد برای ما قابل قبول است و آتش‌بس می تواند در گفتگوهای بین الافغانی مطرح شود.» 

با این همه انعطاف پذیری‌های حکومت افغانستان و گروه طالبان از بهر آغاز گفتگوهای میان افغانان بسیار مهم دانسته می شود.

حسین احسانی- پژوهشگر انستیتیوت مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت:«نیاز است که انعطاف نشان داده شود و این انعطاف از طرف طالبان باید نشان داده شود، طالبان باید واقعیت های افغانستان را بپذیرند.»

از سویی هم مشاور امنیت ملی کاخ سفید در گفتگویی با ویب سایت خبری " آکسیوس" درامریکا ازاحتمال نهایی شدن توافق صلح میان امریکا و طالبان در سال روان خبر می دهد.  

زیرا به گفته او توانمندی های نیروهای دولتی افغانستان درجنگ افزایش یافته اند.

رابرت اوبراین ، مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفت:«ممکن است ترمپ امسال با طالبان توافق را امضا کند اما حتی اگر  نتواند به توافق برسد ، رییس‌جمهور هنوز هم آماده است. سربازان را درافغانستان کاهش دهد.»

طالبان بیشتر از یک ماه می شود که در باره چگونگی کاهش خشونت‌ها رای زنی می کنند و نماینده‌گان امریکا در قطر در انتظار پاسخ طالبان در این باره استند.

گفته می شود که پس از روشن شدن موضع طالبان در باره کاهش خشونت‌ها انتظار می رود که زلمی خلیل زاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان به کابل سفر کند و با رهبران حکومت وحدت ملی دیدارهایی داشته باشد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره