Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکمتیا در نامه‌یی به غنی از احتمال ایجاد بحران هشدار داده‌است

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی از احتمال ایجاد یک بحران انتخاباتی در کشور هشدار داده‌است.

آقای حکمتیار، از رییس‌جمهور که رقیب انتخاباتی‌اش نیز است، خواسته که برای یافتن یک راه حل منطقی ازبهر ازمیان برداشتن تقلب‌ها و تخطی‌های به گفتۀ او سازمان یافته در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت‌وگوهایی را با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کند.

حکمتیار، در شرایطی این نامه‌ را نوشته‌است که اکنون در حدود پنجاه روز از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و هنوز کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده حتا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام کند.

حکمتیار، یکی از نامزدانی است که ادعا دارد در این انتخابات تقلب‌های گسترده صورت گرفته‌است. به همین دلیل، تیم او همراه با تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل، روند بازشماری آرا را تحریم کردند.

گلبدین حکمتیار، در نشست خبری اخیرش که دو روز پیش در کابل بود، از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که پیش از غیرمعتبر کردن آرای تقلبی، نباید نتایج این انتخابات را اعلام کند.

همایون جریر، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار دربارۀ نگرانی‌های این تیم از ادامۀ جنجال‌های انتخاباتی چنین گفت: «به رییس‌جمهور بسیار با جملات سریع نوشته که اگر انتخابات خراب می‌شود و خراب شده و بحرانی به وجود می‌آید، مسؤول اول و جدی‌اش رییس‌جمهور کشور است.»

این در حالی‌است عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل، از نامزدان دیگر انتخابات ریاست‌‎جمهوری نیز پیش از این، از احتمال بوجود آمدن بحران درپی جنجال‌های انتخاباتی هشدار داده‌اند.

روز گذشته، عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور و عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز در این باره هشدار داد.

شماری از نماینده‌گان مجلس، فضای بوجود آمده را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نباید بگذارد که انتخابات به بحران برود.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «منطق سایر تیم‌های انتخاباتی یک منطق بجاست، منطق شفافیت است، منطق قانون و اصول است، وقتی‌که می‌گوید آرای پاک از ناپاک جدا شود! کجای این نامعقول است؟»

علی اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «نباید آقای غنی سبب تجدید بحران شود و به نامۀ این‌ها بیشتر دامن بزند. آقای غنی به هوش بیاید و این را جدی بگیرد.»

در همین حال، ارگ ریاست‌جمهوری می‌‎گوید که نامۀ گلبدین حکمتیار را خوانده‌است و چیزی تازه‌یی در آن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویترش نگاشته‌است: «نامۀی منسوب به آقای حکمتیار خوانده شد، مطلب تازه‌‌یی در آن به چشم نمی‌خورد. اکثریت مواردی که در آن بیان شده، مربوط به کمیسیون‌های انتخاباتی است. برخی پیشنهادهایی نیز راجع به حکومت آینده مطرح کرده که بر خلاف قانون اساسی ماست.»

گلبدین حکمتیار، در پایانه این نامه‌اش، هشدار داده‌است که بدون رأی‌زنی با جریان‌های سیاسی و احزاب، حکومت فرصت کنونی برای رسیدن به صلح را نیز نابود خواهد کرد.

حکمتیا در نامه‌یی به غنی از احتمال ایجاد بحران هشدار داده‌است

در همین حال، ارگ ریاست‌جمهوری می‌‎گوید که نامۀ گلبدین حکمتیار را خوانده‌است و چیزی تازه‌یی در آن نیست.

تصویر بندانگشتی

گلبدین حکمتیار، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری در نامه‌یی به رییس‌جمهور غنی از احتمال ایجاد یک بحران انتخاباتی در کشور هشدار داده‌است.

آقای حکمتیار، از رییس‌جمهور که رقیب انتخاباتی‌اش نیز است، خواسته که برای یافتن یک راه حل منطقی ازبهر ازمیان برداشتن تقلب‌ها و تخطی‌های به گفتۀ او سازمان یافته در انتخابات ریاست‌جمهوری، گفت‌وگوهایی را با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری آغاز کند.

حکمتیار، در شرایطی این نامه‌ را نوشته‌است که اکنون در حدود پنجاه روز از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گذرد و هنوز کمیسیون مستقل انتخابات موفق نشده حتا نتایج نخستین این انتخابات را اعلام کند.

حکمتیار، یکی از نامزدانی است که ادعا دارد در این انتخابات تقلب‌های گسترده صورت گرفته‌است. به همین دلیل، تیم او همراه با تیم‌های انتخاباتی عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل، روند بازشماری آرا را تحریم کردند.

گلبدین حکمتیار، در نشست خبری اخیرش که دو روز پیش در کابل بود، از کمیسیون مستقل انتخابات خواست که پیش از غیرمعتبر کردن آرای تقلبی، نباید نتایج این انتخابات را اعلام کند.

همایون جریر، سخن‌گوی دستۀ انتخاباتی گلبدین حکمتیار دربارۀ نگرانی‌های این تیم از ادامۀ جنجال‌های انتخاباتی چنین گفت: «به رییس‌جمهور بسیار با جملات سریع نوشته که اگر انتخابات خراب می‌شود و خراب شده و بحرانی به وجود می‌آید، مسؤول اول و جدی‌اش رییس‌جمهور کشور است.»

این در حالی‌است عبدالله عبدالله و رحمت الله نبیل، از نامزدان دیگر انتخابات ریاست‌‎جمهوری نیز پیش از این، از احتمال بوجود آمدن بحران درپی جنجال‌های انتخاباتی هشدار داده‌اند.

روز گذشته، عبدالرشید دوستم، معاون نخست رییس‌جمهور و عضو دستۀ انتخاباتی عبدالله عبدالله نیز در این باره هشدار داد.

شماری از نماینده‌گان مجلس، فضای بوجود آمده را نگران کننده می‌دانند و می‌گویند که کمیسیون مستقل انتخابات نباید بگذارد که انتخابات به بحران برود.

غلام فاروق مجروح، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «منطق سایر تیم‌های انتخاباتی یک منطق بجاست، منطق شفافیت است، منطق قانون و اصول است، وقتی‌که می‌گوید آرای پاک از ناپاک جدا شود! کجای این نامعقول است؟»

علی اکبر قاسمی، عضو دیگر مجلس نیز افزود: «نباید آقای غنی سبب تجدید بحران شود و به نامۀ این‌ها بیشتر دامن بزند. آقای غنی به هوش بیاید و این را جدی بگیرد.»

در همین حال، ارگ ریاست‌جمهوری می‌‎گوید که نامۀ گلبدین حکمتیار را خوانده‌است و چیزی تازه‌یی در آن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور در تویترش نگاشته‌است: «نامۀی منسوب به آقای حکمتیار خوانده شد، مطلب تازه‌‌یی در آن به چشم نمی‌خورد. اکثریت مواردی که در آن بیان شده، مربوط به کمیسیون‌های انتخاباتی است. برخی پیشنهادهایی نیز راجع به حکومت آینده مطرح کرده که بر خلاف قانون اساسی ماست.»

گلبدین حکمتیار، در پایانه این نامه‌اش، هشدار داده‌است که بدون رأی‌زنی با جریان‌های سیاسی و احزاب، حکومت فرصت کنونی برای رسیدن به صلح را نیز نابود خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید