تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت دربارۀ کاهش خشونت‌ها هیچ طرحی ندارد

در حالی که رییس‌جمهور غنی تصمیم کاهش خشونت‌ها را پذیرفتنی دانسته‌است، اما تاکنون حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌ها هیچ طرحی ندارد.

منابعی در وزارت دفاع ملی هم می‌پذیرند که طرح کاهش خشونت‌ها برای آنان تاهنوز روشن نیست و نظامیان کشور در میدان‌های جنگ یک دید روشن دربارۀ کاهش خشونت‌ها ندارند.

رییس‌جمهور غنی اخیرأ در گفت‌وگوی تلفونی با مایک پومیپو، وزیرخارجۀ امریکا «طرح کاهش خشونت» از سوی طالبان را پذیرفتنی دانست – این در حالی‌ است که پیش از این برخلاف پافشاری امریکا بر کاهش خشونت‌ها، آقای غنی بر آتش‌بس به‌عنوان پیش‌شرط گفت‌وگوهای صلح با طالبان تأکید داشت.

اما، تاهنوز هیچ یک از مقام‌های حکومت افغانستان دربارۀ طرح کاهش خشونت‌ها جزییاتی ندارند.

وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور در بخش روابط عامه و استراتیژیک اما امروز باردیگر تکرار کرد که امیدوار است پیش از آغاز گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان، آتش‌بس شود: «آن کاهش خشونت که منجر به آتش‌بس می‌شود، رییس‌جمهور از آن ابراز خرسندی کرده‌است ولی امیدوارهستیم که مذاکرات ما که با جانب طالبان آغاز می‌شود، قبل از آن آتش‌بس شود.»

نظامیان پیشین به این بارو اند که روشن نبودن طرح کاهش خشونت‌ها، کار را به نظامیانی که در میدان‌های جنگ در نبرد به‌سر می‌برند دشوارتر خواهد ساخت.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین گفت: «سلاح‌های کشنده که از کارگذاری یک ماین تا بمباران هوایی حالا که می‌گویم خشونت کاهش پیدا بکند کدام بخش آن کاهش پیدا می‌کند؟»

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح در قطر، می‌گویند که کاهش خشونت‌ها در واقع یک آتش‌بس اعلام نشده‌است.

خلیل الله صافی، رییس پیشین نهاد پگواش در افغانستان اظهار داشت: «کاهش خشونت‌ها یک هفته پیش از اعلام توافق‌نامه عملی می‌شود و اگر بگونۀ احسن اجرا شود، توافق‌نامه امضاء می‌شود و این کاهش خشونت‌ها تا به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی ادامه پیدا می‌کند و این کاهش خشونت‌ها یک آتش‌بس اعلام نشده‌است.»

به میان آمدن یک اجماع برای ایجاد یک طرح دربارۀ کاهش خشونت‌ها یکی دیگر از پیشنهادهای نظامیان پیشین کشور است.

عبدالوهاب وردک، فرماندۀ پیشین نیروهای هوایی کشور اظهار داشت: «سیاسیون و حکومت یک طرح مشترک بخاطر کاهش خشونت‌ها ایجاد کند که روشن شود که کاهش خشونت یعنی چی؟»

پیش از این، مقام‌های بلندپایۀ کشور گفته‌اند که کاهش خشونت‌ها به این معنا است که طالبان بر شهرها حمله نمی‌کنند، حمله‌های انتحاری را متوقف می‌سازند و نیز شاهراه‌ها را نمی‌بندند.

حکومت دربارۀ کاهش خشونت‌ها هیچ طرحی ندارد

رییس‌جمهور غنی پس از گفت‌وگوی تیلفونی با وزیرخارجۀ امریکا گفت که تصمیم دانلد ترمپ برای کاهش خشونت‌ها پذیرفتنی است.

تصویر بندانگشتی

در حالی که رییس‌جمهور غنی تصمیم کاهش خشونت‌ها را پذیرفتنی دانسته‌است، اما تاکنون حکومت افغانستان برای کاهش خشونت‌ها هیچ طرحی ندارد.

منابعی در وزارت دفاع ملی هم می‌پذیرند که طرح کاهش خشونت‌ها برای آنان تاهنوز روشن نیست و نظامیان کشور در میدان‌های جنگ یک دید روشن دربارۀ کاهش خشونت‌ها ندارند.

رییس‌جمهور غنی اخیرأ در گفت‌وگوی تلفونی با مایک پومیپو، وزیرخارجۀ امریکا «طرح کاهش خشونت» از سوی طالبان را پذیرفتنی دانست – این در حالی‌ است که پیش از این برخلاف پافشاری امریکا بر کاهش خشونت‌ها، آقای غنی بر آتش‌بس به‌عنوان پیش‌شرط گفت‌وگوهای صلح با طالبان تأکید داشت.

اما، تاهنوز هیچ یک از مقام‌های حکومت افغانستان دربارۀ طرح کاهش خشونت‌ها جزییاتی ندارند.

وحید عمر، مشاور ارشد رییس‌جمهور در بخش روابط عامه و استراتیژیک اما امروز باردیگر تکرار کرد که امیدوار است پیش از آغاز گفت‌وگوها میان حکومت افغانستان و طالبان، آتش‌بس شود: «آن کاهش خشونت که منجر به آتش‌بس می‌شود، رییس‌جمهور از آن ابراز خرسندی کرده‌است ولی امیدوارهستیم که مذاکرات ما که با جانب طالبان آغاز می‌شود، قبل از آن آتش‌بس شود.»

نظامیان پیشین به این بارو اند که روشن نبودن طرح کاهش خشونت‌ها، کار را به نظامیانی که در میدان‌های جنگ در نبرد به‌سر می‌برند دشوارتر خواهد ساخت.

عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین گفت: «سلاح‌های کشنده که از کارگذاری یک ماین تا بمباران هوایی حالا که می‌گویم خشونت کاهش پیدا بکند کدام بخش آن کاهش پیدا می‌کند؟»

منابع آگاه از گفت‌وگوهای صلح در قطر، می‌گویند که کاهش خشونت‌ها در واقع یک آتش‌بس اعلام نشده‌است.

خلیل الله صافی، رییس پیشین نهاد پگواش در افغانستان اظهار داشت: «کاهش خشونت‌ها یک هفته پیش از اعلام توافق‌نامه عملی می‌شود و اگر بگونۀ احسن اجرا شود، توافق‌نامه امضاء می‌شود و این کاهش خشونت‌ها تا به گفت‌وگوهای بین‌الافغانی ادامه پیدا می‌کند و این کاهش خشونت‌ها یک آتش‌بس اعلام نشده‌است.»

به میان آمدن یک اجماع برای ایجاد یک طرح دربارۀ کاهش خشونت‌ها یکی دیگر از پیشنهادهای نظامیان پیشین کشور است.

عبدالوهاب وردک، فرماندۀ پیشین نیروهای هوایی کشور اظهار داشت: «سیاسیون و حکومت یک طرح مشترک بخاطر کاهش خشونت‌ها ایجاد کند که روشن شود که کاهش خشونت یعنی چی؟»

پیش از این، مقام‌های بلندپایۀ کشور گفته‌اند که کاهش خشونت‌ها به این معنا است که طالبان بر شهرها حمله نمی‌کنند، حمله‌های انتحاری را متوقف می‌سازند و نیز شاهراه‌ها را نمی‌بندند.

هم‌رسانی کنید