تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خشونت در برابر خبرنگاران؛ معاون فرماندهی پولیس کابل پوزش خواست

نجیب‌الله سرتیر، معاون فرماندهی پولیس کابل که هفتۀ پیش شماری از خبرنگاران را لت‌وکوب کرده بود، پوزش خواست.

آقای سرتیر، امروز (جمعه، ۲۱سرطان) در برابر گروهی از خبرنگاران در دفتر کارش از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران پوزش خواست.

صبح روز جمعۀ هفتۀ پیش، هنگامی که شماری از خبرنگاران که برای پوشش محاصرۀ لیسه افغان – ترک از سوی نیروهای امنیتی در کابل، رفته بودند، از سوی نجیب‌الله سرتیر شماری از نیروهای امنیتی دیگر لت‌وکوب شدند.

اما، نجیب‌الله سرتیر، در پاسخ به پرسش که چرا خبرنگاران را لت‌وکوب کردند، گفت که می‌خواستند از یک حملۀ هراس‌افگنی جلوگیری کنند: «ما به این‌ها [نیروهای امنیتی] وظیفه دادیم که ساحه را تخلیه بکنند، از وجود اشخاص و افرادی که در آن‌جا بودند، ولی متأسفانه بعضی از دوستان، با خواهش‌ها مکرر، ساحه را ترک نکردند؛ در یک قسمت من هم شکار کمره شده‌ام که خبرنگاران را تیله کرده‌ام؛ من از آن‌ها معذرت می‌خواهم.»

وزارت داخله می‌گوید که دو تن از نیروهای امنیتی را در پیوند به این رویداد، بازداشت کرده‌است و نیز برای سرتیری، مجازات انضباطی درنظر گرفته‌است. اما آقای سرتیری، همه روزه به دفتر کارش می‌رود و کارهای امنیتی کابل را مدیریت می‌کند.

اما شماری از خبرنگاران می‌گویند که نجیب‌الله سرتیر، عامل اصلی خشونت در برابر خبرنگاران است – چیزی که در تصویرها نیز مشخص است – و باید او مجازات شود.

انتظار می‌رفت که وزارت امور داخله پروندۀ بدرفتاری سربازان و نیز معاون فرماندهی پولیس کابل را در برابرخبرنگاران به لوی سارنوالی بفرستد، اما این پرونده نه تنها به لوی سارنوالی فرستاده نشده‌است بل‌که نجیب الله سرتیر همچنان به کارش ادامه می‌دهد.

افغانستان

خشونت در برابر خبرنگاران؛ معاون فرماندهی پولیس کابل پوزش خواست

هفتۀ پیش، شماری از خبرنگاران از سوی نیروهای امنیتی و معاون پولیس کابل لت‌وکوب شدند.

تصویر بندانگشتی

نجیب‌الله سرتیر، معاون فرماندهی پولیس کابل که هفتۀ پیش شماری از خبرنگاران را لت‌وکوب کرده بود، پوزش خواست.

آقای سرتیر، امروز (جمعه، ۲۱سرطان) در برابر گروهی از خبرنگاران در دفتر کارش از بدرفتاری با شماری از خبرنگاران پوزش خواست.

صبح روز جمعۀ هفتۀ پیش، هنگامی که شماری از خبرنگاران که برای پوشش محاصرۀ لیسه افغان – ترک از سوی نیروهای امنیتی در کابل، رفته بودند، از سوی نجیب‌الله سرتیر شماری از نیروهای امنیتی دیگر لت‌وکوب شدند.

اما، نجیب‌الله سرتیر، در پاسخ به پرسش که چرا خبرنگاران را لت‌وکوب کردند، گفت که می‌خواستند از یک حملۀ هراس‌افگنی جلوگیری کنند: «ما به این‌ها [نیروهای امنیتی] وظیفه دادیم که ساحه را تخلیه بکنند، از وجود اشخاص و افرادی که در آن‌جا بودند، ولی متأسفانه بعضی از دوستان، با خواهش‌ها مکرر، ساحه را ترک نکردند؛ در یک قسمت من هم شکار کمره شده‌ام که خبرنگاران را تیله کرده‌ام؛ من از آن‌ها معذرت می‌خواهم.»

وزارت داخله می‌گوید که دو تن از نیروهای امنیتی را در پیوند به این رویداد، بازداشت کرده‌است و نیز برای سرتیری، مجازات انضباطی درنظر گرفته‌است. اما آقای سرتیری، همه روزه به دفتر کارش می‌رود و کارهای امنیتی کابل را مدیریت می‌کند.

اما شماری از خبرنگاران می‌گویند که نجیب‌الله سرتیر، عامل اصلی خشونت در برابر خبرنگاران است – چیزی که در تصویرها نیز مشخص است – و باید او مجازات شود.

انتظار می‌رفت که وزارت امور داخله پروندۀ بدرفتاری سربازان و نیز معاون فرماندهی پولیس کابل را در برابرخبرنگاران به لوی سارنوالی بفرستد، اما این پرونده نه تنها به لوی سارنوالی فرستاده نشده‌است بل‌که نجیب الله سرتیر همچنان به کارش ادامه می‌دهد.

هم‌رسانی کنید