تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

خلیل‌زاد: گفت‌وگوهای صلح وارد مرحلۀ تازه می‌شوند

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که روز یک‌شنبه (۱۹ جوزا) به کابل آمد، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح وارد مرحلۀ تازه می‌شوند. 

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته‌است که او قرار است برای مدتی در کابل بماند و با مردم و رهبران حکومت وحدت ملی دربارۀ گفت‌وگوهای صلح رأی‌زنی کند. او تأکید دارد که در این مرحله باید مردم بیشتر دخیل باشند.

خلیل‌زاد افزوده‌است: «گفت‌وگوهای صلح وارد یک مرحلۀ تازه می‌شوند و افغان‌ها باید بیشتر از هرزمانی دیگر در این روند دخیل باشند.»

فرستادۀ ویژۀ امریکا، می‌گوید که او در دیدارش با رییس‌جمهور غنی دربارۀ شکل‌گیری اجماع بین‌المللی برای صلح و حرکت به گفتۀ او مثبت اخیر پاکستان نسبت به افغانستان گفت‌وگو کرده‌است. 

آقای خلیل‌زاد که در هفتمین دور سفر منطقه‌یی و جهانی‌اش برای صلح افغانستان به‌سر می‌برد، پیش از سفرش به کابل در اسلام‌آباد با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد. 

پیش از سفر به پاکستان، آقای خلیل‌زاد به برلین و بروکسیل نیز سفر کرده است.

افغانستان

خلیل‌زاد: گفت‌وگوهای صلح وارد مرحلۀ تازه می‌شوند

آقای خلیل‌زاد که در هفتمین دور سفر منطقه‌یی و جهانی‌اش برای صلح افغانستان به‌سر می‌برد، پیش از سفرش به کابل در اسلام‌آباد با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد. 

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان که روز یک‌شنبه (۱۹ جوزا) به کابل آمد، می‌گوید که گفت‌وگوهای صلح وارد مرحلۀ تازه می‌شوند. 

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته‌است که او قرار است برای مدتی در کابل بماند و با مردم و رهبران حکومت وحدت ملی دربارۀ گفت‌وگوهای صلح رأی‌زنی کند. او تأکید دارد که در این مرحله باید مردم بیشتر دخیل باشند.

خلیل‌زاد افزوده‌است: «گفت‌وگوهای صلح وارد یک مرحلۀ تازه می‌شوند و افغان‌ها باید بیشتر از هرزمانی دیگر در این روند دخیل باشند.»

فرستادۀ ویژۀ امریکا، می‌گوید که او در دیدارش با رییس‌جمهور غنی دربارۀ شکل‌گیری اجماع بین‌المللی برای صلح و حرکت به گفتۀ او مثبت اخیر پاکستان نسبت به افغانستان گفت‌وگو کرده‌است. 

آقای خلیل‌زاد که در هفتمین دور سفر منطقه‌یی و جهانی‌اش برای صلح افغانستان به‌سر می‌برد، پیش از سفرش به کابل در اسلام‌آباد با عمران خان، نخست‌وزیر پاکستان دیدار کرد. 

پیش از سفر به پاکستان، آقای خلیل‌زاد به برلین و بروکسیل نیز سفر کرده است.

هم‌رسانی کنید