Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست باشنده‌گان پکتیا؛ توقف عملیات‌های شبانه

شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیا در اعتراض به آنچه افزایش جان باختن غیر نظامیان در عملیات‌های شبانه می‌خوانند امروز چهارشنبه دست به اعتراض زدند.

آنان گفتند که نیروهای دولتی عملیات‌های شبانه شان را باید با دقت انجام بدهند تا غیرنظامیان آسیبی نرسانند.

به گفتۀ باشنده‌گان این ولایت، دو شب پیش در یک عملیات نیروهای «کمپاین» در ولسوالی زرمت پکتیا شش غیر نظامی جان باختند.

عبدالغیاث حقیار، باشنده پکتیا، گفت: «ما تمام اقوام و باشنده‌گان ولسوالی زازی آریوب این جا گردهم آمده ایم و خواست ما توقف عملیات‌های شبانه و عملیات‌های کورکورانه است.»

صمد زازی، باشنده پکتیا، گفت: «ما مخالف عملیات‌های کورکورانه استیم. اگر این عملیات‌ها با مقام‌های محلی در میان گذاشته شوند ما مخالف آن نیستیم. ما مخالف عملیات در برابر دشمن نیستیم، ما در مخالف عملیاتی استیم که در آن غیرنظامیان متضرر می‌شوند.»

این باشنده‌گان بر هماهنگی بیشتر در انجام این عملیات‌ها تأکید کردند.

رییس زازی، باشنده پکتیا، گفت: «ما به چشم خود دیدیم که غیرنظامیان قربانی این عملیات‌ها شدند... یک هیئت برای بررسی این رویداد گماشته شود و مجرمین مجازات شوند.»

در همین حال، یک عضو شورای ولایتی پکتیا گفت که در یک ماه پیسین در عملیات‌های شبانه نیروهای حکومتی و خارجی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسانیده‌اند.

سردار ملنگ‌زوی، عضو شورای ولایتی پکتیا، گفت: «در صورتی که این جا نظام است قول اردو است، باید موضوع از کابل با این مقام‌ها هماهنگی شود و دیده شود که آیا در این بخش دشمن است یا نه.»

در همین حال مقام‌های محلی پکتیا نیز از افزایش تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های شبانه نگران استند.

عبدالولی سهی، معاون والی پکتیا، گفت: «غیرنظامیان نباید در این علمیات‌ها متضرر شوند. این رویدادها در ولایت‌های دیگر هم رُخ داه اند اما حکومت متعهد است و آماده است که صدای مردم شنیده شود.»

خواست باشنده‌گان پکتیا؛ توقف عملیات‌های شبانه

باشنده‌گان پکتیا می‌گویند که نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در عملیات‌های نظامی شان از دقت بیشتر کار بگیرند.

Thumbnail

شماری از باشنده‌گان ولایت پکتیا در اعتراض به آنچه افزایش جان باختن غیر نظامیان در عملیات‌های شبانه می‌خوانند امروز چهارشنبه دست به اعتراض زدند.

آنان گفتند که نیروهای دولتی عملیات‌های شبانه شان را باید با دقت انجام بدهند تا غیرنظامیان آسیبی نرسانند.

به گفتۀ باشنده‌گان این ولایت، دو شب پیش در یک عملیات نیروهای «کمپاین» در ولسوالی زرمت پکتیا شش غیر نظامی جان باختند.

عبدالغیاث حقیار، باشنده پکتیا، گفت: «ما تمام اقوام و باشنده‌گان ولسوالی زازی آریوب این جا گردهم آمده ایم و خواست ما توقف عملیات‌های شبانه و عملیات‌های کورکورانه است.»

صمد زازی، باشنده پکتیا، گفت: «ما مخالف عملیات‌های کورکورانه استیم. اگر این عملیات‌ها با مقام‌های محلی در میان گذاشته شوند ما مخالف آن نیستیم. ما مخالف عملیات در برابر دشمن نیستیم، ما در مخالف عملیاتی استیم که در آن غیرنظامیان متضرر می‌شوند.»

این باشنده‌گان بر هماهنگی بیشتر در انجام این عملیات‌ها تأکید کردند.

رییس زازی، باشنده پکتیا، گفت: «ما به چشم خود دیدیم که غیرنظامیان قربانی این عملیات‌ها شدند... یک هیئت برای بررسی این رویداد گماشته شود و مجرمین مجازات شوند.»

در همین حال، یک عضو شورای ولایتی پکتیا گفت که در یک ماه پیسین در عملیات‌های شبانه نیروهای حکومتی و خارجی بیشتر به غیر نظامیان آسیب رسانیده‌اند.

سردار ملنگ‌زوی، عضو شورای ولایتی پکتیا، گفت: «در صورتی که این جا نظام است قول اردو است، باید موضوع از کابل با این مقام‌ها هماهنگی شود و دیده شود که آیا در این بخش دشمن است یا نه.»

در همین حال مقام‌های محلی پکتیا نیز از افزایش تلفات غیرنظامیان در عملیات‌های شبانه نگران استند.

عبدالولی سهی، معاون والی پکتیا، گفت: «غیرنظامیان نباید در این علمیات‌ها متضرر شوند. این رویدادها در ولایت‌های دیگر هم رُخ داه اند اما حکومت متعهد است و آماده است که صدای مردم شنیده شود.»

هم‌رسانی کنید