Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دبیرکل ناتو: مذاکرات میان افغانان راهی به سوی صلح است

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در نشستی روز دوشنبه گفت که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان پشتیبانی می‌کند و به گفتۀ او نشست میان افغانان راهی به سوی تأمین صلح در افغانستان است.

او گفت که ناتو از توافق میان امریکا و طالبان پشتیبانی می‌کند به خاطری که این توافق نخستین نقطه به سوی صلح دوامدار در افغانستان است.

و به گفتۀ او، صلح دوامدار تنها با داشتن گفتگوهای میان افغانان، و یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان، به دست می آید.

آقای استولتنبرگ افزود: «باور من این است که بهترین راه که ما می می توانیم این را انجام دهیم از طریق ادامه پشتیبانی از نیروای افغان است تا آنان بتوانند در کشور خود شان صلح و ثبات را تأمین کنند.»

آقای استولتنبرگ گفت که ناتو روی توانمند سازی افغانان برای مبارزه با هراس افگنی و باثبات سازی کشور شان، متمرکز است.

دبیرکل ناتو افزود: «مشکلات زیادی وجود دارند و علت های زیادی هم استند که بر بنیاد آن در باره اوضاع افغانستان نگران بود، اما یک دستاورد بزرگ در آن جا موجود است و آن این است که اکنون ما نیروهای امنیتی قوی افغان داریم که می توانند خود شان در برابر هراس افگنی مبارزه کنند.»

آقای استولتنبرگ همچنان روز دوشنبه در یک توییت گفت که با دانلد ترمپ رییس جمهو ر امریکا گفتگوی تلیفونی داشته است.

به گفتۀ او، در این گفتگو در رابطه با مسایل مهم امنیتی به شمول مبارزه مشترک آنان در برابر تروریزم جهانی و اهمیت نیرومند نگهداشتن ناتو بحث شد.

این در حالی است که تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان و نیز زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارند تا گفتگوهای میان افغانان در آینده نزدیک آغاز شوند.

به گفتۀ یک سخنگوی طالبان، آقای خلیلزاد روز دوشنبه با عبدالغنی برادر معاون طالبان در باره آغاز مذاکرات میان افغانان و روند رهایی زندانیان گفتگو کرد.

از سویی هم وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که آقای خلیل‌زاد در دیدارش با رییس ستاد ارتش پاکستان در باره آغاز گفتگوها میان افغانان، کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان گفت‌وگوهایی داشته است.

حکومت افغانستان هم از آماده‌گی‌ها برای شرکت در نشست میان افغانان اطمینان خبر داده است.

دبیرکل ناتو: مذاکرات میان افغانان راهی به سوی صلح است

آقای استولتنبرگ می‌گوید که ناتو روی توانمندسازی افغانان برای مبارزه با هراس افگنی و با ثبات سازی کشور شان متمرکز است.

تصویر بندانگشتی

ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو در نشستی روز دوشنبه گفت که ناتو از روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان پشتیبانی می‌کند و به گفتۀ او نشست میان افغانان راهی به سوی تأمین صلح در افغانستان است.

او گفت که ناتو از توافق میان امریکا و طالبان پشتیبانی می‌کند به خاطری که این توافق نخستین نقطه به سوی صلح دوامدار در افغانستان است.

و به گفتۀ او، صلح دوامدار تنها با داشتن گفتگوهای میان افغانان، و یک روند صلح به رهبری و مالکیت افغانان، به دست می آید.

آقای استولتنبرگ افزود: «باور من این است که بهترین راه که ما می می توانیم این را انجام دهیم از طریق ادامه پشتیبانی از نیروای افغان است تا آنان بتوانند در کشور خود شان صلح و ثبات را تأمین کنند.»

آقای استولتنبرگ گفت که ناتو روی توانمند سازی افغانان برای مبارزه با هراس افگنی و باثبات سازی کشور شان، متمرکز است.

دبیرکل ناتو افزود: «مشکلات زیادی وجود دارند و علت های زیادی هم استند که بر بنیاد آن در باره اوضاع افغانستان نگران بود، اما یک دستاورد بزرگ در آن جا موجود است و آن این است که اکنون ما نیروهای امنیتی قوی افغان داریم که می توانند خود شان در برابر هراس افگنی مبارزه کنند.»

آقای استولتنبرگ همچنان روز دوشنبه در یک توییت گفت که با دانلد ترمپ رییس جمهو ر امریکا گفتگوی تلیفونی داشته است.

به گفتۀ او، در این گفتگو در رابطه با مسایل مهم امنیتی به شمول مبارزه مشترک آنان در برابر تروریزم جهانی و اهمیت نیرومند نگهداشتن ناتو بحث شد.

این در حالی است که تلاش‌ها از سوی حکومت افغانستان و نیز زلمی خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، ادامه دارند تا گفتگوهای میان افغانان در آینده نزدیک آغاز شوند.

به گفتۀ یک سخنگوی طالبان، آقای خلیلزاد روز دوشنبه با عبدالغنی برادر معاون طالبان در باره آغاز مذاکرات میان افغانان و روند رهایی زندانیان گفتگو کرد.

از سویی هم وزارت خارجه پاکستان می‌گوید که آقای خلیل‌زاد در دیدارش با رییس ستاد ارتش پاکستان در باره آغاز گفتگوها میان افغانان، کاهش خشونت‌ها و رهایی زندانیان گفت‌وگوهایی داشته است.

حکومت افغانستان هم از آماده‌گی‌ها برای شرکت در نشست میان افغانان اطمینان خبر داده است.

هم‌رسانی کنید