تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در نُهمین دور مذاکرات در قطر حضور استخبارات امریکا محور بحث است

نماینده‌گان امریکا و طالبان، پس از رأی‌زنی‌ها با رهبران شان، ازبهر آغاز نُهمین دور گفت‌وگوها در قطر آماده‌گی می‌گیرند.

منابع آگاه از این گفت‌وگوها، می‌گویند که در این دور مذاکرات، روی راه‌کار چگونگی عملی شدن توافق‌نامۀ صلح میان دوطرف گفت‌وگو می‌شود.

نظر محمد مطمین، فعال سیاسی در این باره گفت: «پس از امضای توافق، بسیاری مسایل جزیی که شامل مسئله تضمین، کشورهای منطقه، بیرون شدن نیروهای خارجی و بندیان طالبان که در زندان‌ها هستند، روی میکانیزم عملی شدن این برنامه‌ها گفت‌وگو می‌شود.»

از سویی هم، گفته‌های مقام‌های امریکایی ازبهر حضور نیروهای استخباراتی امریکا در افغانستان پس از یک توافق نامۀ صلح، یکی از بحث‌های محوری در نهمین دور گفت‌وگوها میان دو طرف خواهد بود.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان بیان داشت: «گفته‌های اخیر رییس‌جمهور امریکا دربارۀ این‌که گویا یک بخش استخبارات امریکا در افغانستان می‌ماند یک موضوع قابل بحث به طالبان شده‌است و نگرانی‌هایی را به بار آورده‌است و در این دور دربارۀ این مورد به‌گونۀ مفصل بحث می‌شود.»

اما، رییس‌جمهور غنی، اطمینان می‌دهد که نباید از پیامدهای گفت‌وگوهای صلح با طالبان اضطرابی وجود داشته باشد.

او شب گذشته در مراسم گشایش قصر دارالان گفت: «صلح میاید، انتخابات صورت می‌گیرد! نه ما به سال‌های دوکتور نجیب‌الله بر می‌گردیم و نه هم به سال‌های حکومت مجاهدین، هرگز نه!»

با این همه، روزنامۀ والستریت ژورنال از زبان برخی از مقام‌های امریکایی گزارش داده‌است که امریکاییان خواهان خروج از افغانستان در درازای هژده تا بیست و چهار ماه هستند، اما طالبان گفته‌اند که نیروهای امریکایی در مدت نُه تا دوازده ماه از افغانستان بیرون شوند.

در نُهمین دور مذاکرات در قطر حضور استخبارات امریکا محور بحث است

در نهمین دور گفت‌وگوها، حضور و یا عدم حضور استخبارات امریکا در افغانستان، رهایی زندانیان طالبان و این‌که توافق صلح درکدام سطح رهبری دوطرف امضا شود بحث می‌شود.

تصویر بندانگشتی

نماینده‌گان امریکا و طالبان، پس از رأی‌زنی‌ها با رهبران شان، ازبهر آغاز نُهمین دور گفت‌وگوها در قطر آماده‌گی می‌گیرند.

منابع آگاه از این گفت‌وگوها، می‌گویند که در این دور مذاکرات، روی راه‌کار چگونگی عملی شدن توافق‌نامۀ صلح میان دوطرف گفت‌وگو می‌شود.

نظر محمد مطمین، فعال سیاسی در این باره گفت: «پس از امضای توافق، بسیاری مسایل جزیی که شامل مسئله تضمین، کشورهای منطقه، بیرون شدن نیروهای خارجی و بندیان طالبان که در زندان‌ها هستند، روی میکانیزم عملی شدن این برنامه‌ها گفت‌وگو می‌شود.»

از سویی هم، گفته‌های مقام‌های امریکایی ازبهر حضور نیروهای استخباراتی امریکا در افغانستان پس از یک توافق نامۀ صلح، یکی از بحث‌های محوری در نهمین دور گفت‌وگوها میان دو طرف خواهد بود.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان بیان داشت: «گفته‌های اخیر رییس‌جمهور امریکا دربارۀ این‌که گویا یک بخش استخبارات امریکا در افغانستان می‌ماند یک موضوع قابل بحث به طالبان شده‌است و نگرانی‌هایی را به بار آورده‌است و در این دور دربارۀ این مورد به‌گونۀ مفصل بحث می‌شود.»

اما، رییس‌جمهور غنی، اطمینان می‌دهد که نباید از پیامدهای گفت‌وگوهای صلح با طالبان اضطرابی وجود داشته باشد.

او شب گذشته در مراسم گشایش قصر دارالان گفت: «صلح میاید، انتخابات صورت می‌گیرد! نه ما به سال‌های دوکتور نجیب‌الله بر می‌گردیم و نه هم به سال‌های حکومت مجاهدین، هرگز نه!»

با این همه، روزنامۀ والستریت ژورنال از زبان برخی از مقام‌های امریکایی گزارش داده‌است که امریکاییان خواهان خروج از افغانستان در درازای هژده تا بیست و چهار ماه هستند، اما طالبان گفته‌اند که نیروهای امریکایی در مدت نُه تا دوازده ماه از افغانستان بیرون شوند.

هم‌رسانی کنید