تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

در هشت سال پسین ۳هزار ماین در هلمند خنثی شده است

مقام‌های محلی در ولایت هلمند می‌گویند که در هشت سال پسین در حدود ۳هزار ماین در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند خنثی شده‌اند.

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که این ماین‌ها در هشت سال پسین از سوی سه ماین روب خنثی شده است.

سمونیار عبدالبصیر اچکزی، فرمانده پولیس نهرسراج گفت:« این ماین روبان همیشه جلو تلفات پولیس و غیرنظامیان را گرفته اند و زنده‌گی شان را نجات داده اند و در تمامی عملیات‌ها با ما شرکت کرده اند.»

این ماین روبان در کنار ماین روبی در چارچوب نیروهای پولیس محلی سرگم تامین امنیت این ولسوالی نیز استند.

این ماین روبان می‌گویند با آنکه افزارهای ماین روبربی پیشرفته، ندارند اما توانسته اند که بیشتر از ۳هزار ماین را خنثی سازند.

حیات الله که یکی از سربازان پولیس محلی می‌گوید که ماین روبی را از همکارانش یاد گرفته است و از هشت سال بدینسو در کنار تامین امنیت ماین روبی هم می‌کند.

حیات‌الله، ماین روب می‌گوید که:« ما ماین‌ها را با کلنگ و سیخ بیرون می‌سازیم و خنثی می‌کنیم و در عملیات‌ها در ولسوالی نوزاد نیز اشتراک داشتیم و ماین‌ها را خنثی کردیم. بسیاری از اوقات طالبان در راه‌های رفت و آمد افراد ملکی و نظامی ماین فرش می‌کنند و باز ما آنرا پیدا و خنثی می‌سازیم.»

این ماین روبان می‌گویند با آنکه با وسایل پیشرفته ماین روبی مجهز نیستند، اما می کوشند که با خنثی کردن ماین‌ها جان باشنده‌گان این ولسوالی را نجات بدهند.

نظرمحمد، ماین روب گفت:« سه هزار ماین را خنثی کردیم و این کار را از یک دوست خود آموخته‌ام و حتی از خانه‌های مردم ماین‌ها را کشف و خنثی نموده یم و جان‌ صدها تن را نجات دادیم و با این کار خود بسیار احساس خرسندی می‌کنم.»

فرمانده پولیس ولسوالی نهرسراج یکی از چالش‌ها را در برابر نظامیان و غیرنظامیان ماین جاسازی شده می‌دانند وی از نهادهای مسوول میخواهد تا این ماین روبان را با وسایل پیشرفته ماین روبی مجهز بسازند.

افغانستان

در هشت سال پسین ۳هزار ماین در هلمند خنثی شده است

مقام‌های محلی از نهادهای مسوول میخواهد تا این ماین روبان را با وسایل پیشرفته ماین روبی مجهز بسازند.

Thumbnail

مقام‌های محلی در ولایت هلمند می‌گویند که در هشت سال پسین در حدود ۳هزار ماین در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند خنثی شده‌اند.

مقام‌های محلی هلمند می‌گویند که این ماین‌ها در هشت سال پسین از سوی سه ماین روب خنثی شده است.

سمونیار عبدالبصیر اچکزی، فرمانده پولیس نهرسراج گفت:« این ماین روبان همیشه جلو تلفات پولیس و غیرنظامیان را گرفته اند و زنده‌گی شان را نجات داده اند و در تمامی عملیات‌ها با ما شرکت کرده اند.»

این ماین روبان در کنار ماین روبی در چارچوب نیروهای پولیس محلی سرگم تامین امنیت این ولسوالی نیز استند.

این ماین روبان می‌گویند با آنکه افزارهای ماین روبربی پیشرفته، ندارند اما توانسته اند که بیشتر از ۳هزار ماین را خنثی سازند.

حیات الله که یکی از سربازان پولیس محلی می‌گوید که ماین روبی را از همکارانش یاد گرفته است و از هشت سال بدینسو در کنار تامین امنیت ماین روبی هم می‌کند.

حیات‌الله، ماین روب می‌گوید که:« ما ماین‌ها را با کلنگ و سیخ بیرون می‌سازیم و خنثی می‌کنیم و در عملیات‌ها در ولسوالی نوزاد نیز اشتراک داشتیم و ماین‌ها را خنثی کردیم. بسیاری از اوقات طالبان در راه‌های رفت و آمد افراد ملکی و نظامی ماین فرش می‌کنند و باز ما آنرا پیدا و خنثی می‌سازیم.»

این ماین روبان می‌گویند با آنکه با وسایل پیشرفته ماین روبی مجهز نیستند، اما می کوشند که با خنثی کردن ماین‌ها جان باشنده‌گان این ولسوالی را نجات بدهند.

نظرمحمد، ماین روب گفت:« سه هزار ماین را خنثی کردیم و این کار را از یک دوست خود آموخته‌ام و حتی از خانه‌های مردم ماین‌ها را کشف و خنثی نموده یم و جان‌ صدها تن را نجات دادیم و با این کار خود بسیار احساس خرسندی می‌کنم.»

فرمانده پولیس ولسوالی نهرسراج یکی از چالش‌ها را در برابر نظامیان و غیرنظامیان ماین جاسازی شده می‌دانند وی از نهادهای مسوول میخواهد تا این ماین روبان را با وسایل پیشرفته ماین روبی مجهز بسازند.

هم‌رسانی کنید