Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دستور نواز شریف برای باز گشایی بی‎درنگ گذرگاه‎ها

نواز شریف، نُخست وزیر پاکستان دستور بازگشایی بی‎درنگ گذرگاه‎های این کشور را با افغانستان داد.

نوازشریف در خبرنامه‏یی گفته است که تصمیم بازگشایی گذرگاه‎های تورخم، سپین بولدک وگذرگاه‎های دیگر را به عنوان حسن نیت گرفته است زیرا هر دو کشور از روابط مشترک مذهبی، فرهنگی و تارخی برخورد دار استند.

وی می افزاید که امیدوار است تا افغانستان در برابر هراس افگنانی که از بهر فعالیت‎های آنان مرز بسته شده است، اقدام کند.

پاکستان گذرگاه‏های این کشور را با افغانستان نزدیک به یک ماه پیش بست و ادعا کرد که حمله‎های هراس افگنانه اخیر در این کشور از سوی هراس‎افگنانی طرح ریزی شده‎اند که در افغانستان پنهان شده‎اند، اما کابل این ادعا را بی‎بنیاد می‎خواند.

دستور نواز شریف برای باز گشایی بی‎درنگ گذرگاه‎ها

وی می افزاید که امیدوار است تا افغانستان در برابر هراس افگنانی که از بهر فعالیت‎های آنان مرز بسته شده است، اقدام کند.

Thumbnail

نواز شریف، نُخست وزیر پاکستان دستور بازگشایی بی‎درنگ گذرگاه‎های این کشور را با افغانستان داد.

نوازشریف در خبرنامه‏یی گفته است که تصمیم بازگشایی گذرگاه‎های تورخم، سپین بولدک وگذرگاه‎های دیگر را به عنوان حسن نیت گرفته است زیرا هر دو کشور از روابط مشترک مذهبی، فرهنگی و تارخی برخورد دار استند.

وی می افزاید که امیدوار است تا افغانستان در برابر هراس افگنانی که از بهر فعالیت‎های آنان مرز بسته شده است، اقدام کند.

پاکستان گذرگاه‏های این کشور را با افغانستان نزدیک به یک ماه پیش بست و ادعا کرد که حمله‎های هراس افگنانه اخیر در این کشور از سوی هراس‎افگنانی طرح ریزی شده‎اند که در افغانستان پنهان شده‎اند، اما کابل این ادعا را بی‎بنیاد می‎خواند.

هم‌رسانی کنید