تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو دیپلومات ایرانی از افغانستان اخراج شده‌اند

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع نیوز، حکومت افغانستان دو دیپلومات بلند پایه ایرانی را ازکشور اخراج کرده است.

بربنیاد این اطلاعات، یکی ازاین دیپلومات‌ها به اتهام فعالیت‌های استخباراتی و دیپلومات دیگر به اتهام عضویت در سپاه قدس از افغانستان اخراج شده‌اند.

محمد رضا عبدالله آبادی که به‌حیث رایزن فرهنگی سفارت ایران درکابل تعیین شده بود، بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع نیوز در واقع برای انجام فعالیت‌های استخباراتی درماه حوت سال ۱۳۹۴ به افغانستان آمده بود. 

بربنیاد این اطلاعات، دیپلومات دیگری که او نیز سه ماه پیش با این دیپلومات از سوی حکومت افغانستان اخراج شده‌است کسی به نام جعفر فتح آبادی بوده‌است. از این فرد به حیث عضو با تجربه شاخه قدس سپاه پاسداران ایران یاد شده‌است. بربنیاد این اطلاعات جعفر فتح آبادی ازسال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲به حیث عهدار ماموریت قنسلگری ایران درننگرهار نیز کارکرده‌است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که حکومت ایران در واکنش به این کار، یک دیپلومات افغانستان را ازسفارت این کشور درتهران ودیپلومات دومی را از قنسلگری افغانستان درمشهد اخراج کرده‌است.
سخن‌گویان حکومت افغانستان درباره این تنش سیاسی میان کابل وتهران چیزی نمی‌گویند.

داکتر عالمه، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان گفت: «نهادهای دیپلوماتیک دراین مورد تدابیر خود را دارند.»

احمد سعدی، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان در این باره اظهار داشت:‌ «وقتی که روابط بین کشورها خیلی پرتشنج می‌شود و مخالفت‌ها به اوج خود می‌رسند آن وقت دیپلومات‌ها از یک کشور اخراج می‌شوند.» 

اما وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه می‌گوید که روابط میان ایران و افغانستان عادی است:‌ «روابط میان افغانستان و ایران عادی اند. این روابط  بر اصل حسن همجواری استوار اند. نماینده‌گی های سیاسی و قونسولی حکومت های در هردو کشور بی هیچ توقفی کارمی کنند.»

وعید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی نیز در این باره بیان داشت:‌ «مسایلی بین دو کشور وجود دارد که روی آن صحبت می‌شود.»‌

در همین حال سفارت ایران در کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که «در حال حاضر نمایندگی‌های سیاسی و قسولی ایران و افغانستان در شهرهای گونه گون دو کشور کاملا  فعال هستند. در رابطه با کاهش مقطعی شماری معدودی از دیپلمات ها، این امر چند ماه پیش و با صلاحدید دو دولت صورت گرفت و برخی ادعاهای مطرح شده در این رابطه، عمدتا بربنیاد گمانه زنی بوده اند و وجاهتی ندارد.»

پیش ازاین اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی شاخه قدس سپاه پاسداران درحالی که معاون سفیر ایران درکابل نبود اما دوسال پیش زیرهمین نام  به ولایت بامیان سفرکرده بود وبا والی این ولایت دیداری داشت.

دو دیپلومات ایرانی از افغانستان اخراج شده‌اند

سخن‌گویان حکومت افغانستان درباره این تنش سیاسی میان کابل وتهران چیزی نمی‌گویند.

Thumbnail

بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع نیوز، حکومت افغانستان دو دیپلومات بلند پایه ایرانی را ازکشور اخراج کرده است.

بربنیاد این اطلاعات، یکی ازاین دیپلومات‌ها به اتهام فعالیت‌های استخباراتی و دیپلومات دیگر به اتهام عضویت در سپاه قدس از افغانستان اخراج شده‌اند.

محمد رضا عبدالله آبادی که به‌حیث رایزن فرهنگی سفارت ایران درکابل تعیین شده بود، بربنیاد اطلاعات رسیده به طلوع نیوز در واقع برای انجام فعالیت‌های استخباراتی درماه حوت سال ۱۳۹۴ به افغانستان آمده بود. 

بربنیاد این اطلاعات، دیپلومات دیگری که او نیز سه ماه پیش با این دیپلومات از سوی حکومت افغانستان اخراج شده‌است کسی به نام جعفر فتح آبادی بوده‌است. از این فرد به حیث عضو با تجربه شاخه قدس سپاه پاسداران ایران یاد شده‌است. بربنیاد این اطلاعات جعفر فتح آبادی ازسال ۱۳۸۷ تا سال ۱۳۹۲به حیث عهدار ماموریت قنسلگری ایران درننگرهار نیز کارکرده‌است.

منابع به طلوع نیوز می‌گویند که حکومت ایران در واکنش به این کار، یک دیپلومات افغانستان را ازسفارت این کشور درتهران ودیپلومات دومی را از قنسلگری افغانستان درمشهد اخراج کرده‌است.
سخن‌گویان حکومت افغانستان درباره این تنش سیاسی میان کابل وتهران چیزی نمی‌گویند.

داکتر عالمه، معین وزارت مهاجران و عودت کننده‌گان گفت: «نهادهای دیپلوماتیک دراین مورد تدابیر خود را دارند.»

احمد سعدی، دیپلومات پیشین افغانستان در پاکستان در این باره اظهار داشت:‌ «وقتی که روابط بین کشورها خیلی پرتشنج می‌شود و مخالفت‌ها به اوج خود می‌رسند آن وقت دیپلومات‌ها از یک کشور اخراج می‌شوند.» 

اما وزارت خارجه افغانستان در یک اعلامیه می‌گوید که روابط میان ایران و افغانستان عادی است:‌ «روابط میان افغانستان و ایران عادی اند. این روابط  بر اصل حسن همجواری استوار اند. نماینده‌گی های سیاسی و قونسولی حکومت های در هردو کشور بی هیچ توقفی کارمی کنند.»

وعید عمر، مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی نیز در این باره بیان داشت:‌ «مسایلی بین دو کشور وجود دارد که روی آن صحبت می‌شود.»‌

در همین حال سفارت ایران در کابل به طلوع‌نیوز می‌گوید که «در حال حاضر نمایندگی‌های سیاسی و قسولی ایران و افغانستان در شهرهای گونه گون دو کشور کاملا  فعال هستند. در رابطه با کاهش مقطعی شماری معدودی از دیپلمات ها، این امر چند ماه پیش و با صلاحدید دو دولت صورت گرفت و برخی ادعاهای مطرح شده در این رابطه، عمدتا بربنیاد گمانه زنی بوده اند و وجاهتی ندارد.»

پیش ازاین اسماعیل قاآنی فرمانده کنونی شاخه قدس سپاه پاسداران درحالی که معاون سفیر ایران درکابل نبود اما دوسال پیش زیرهمین نام  به ولایت بامیان سفرکرده بود وبا والی این ولایت دیداری داشت.

هم‌رسانی کنید