تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دیدارهای ملا عبدالغنی برادر با مقام‌های خارجی در دوحه

در کمتر از یک ماه گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان با چهار مقام بلند پایه خارجی دیدار کرده است.

همزمان با گفت‌وگوهای فشرده زلمی خلیل‌زاد با طالبان درقطر، درکمتر ازیک ماه گذشته نماینده ویژه سازمان ملل درافغانستان، وزیر خارجه اندونیزیا ، فرستاده های ویژه آلمان واتحادیه اروپا برای افغانستان با طالبان گفت‌وگو کرده ند.

از سوی دیگر قراراست زلمی خلیل‌زاد تا ساعات دیگر در یک کمیته سنای امریکا جزییات شش دور گفت‌وگوهایش را با طالبان ارایه نماید.

همزمان با افزایش تلاش‌های ایالات متحده برای گفت‌وگو با طالبان، سازمان ملل، اتحادیه اروپا وبرخی ازکشورهای همکار با افغانستان نیز تماس‌های شان را با طالبان بیشتر ساخته اند.

ازاین میان تدامیچی یاماموتو نماینده  ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونیزیا ، مارکُس پوتزل فرستاده ویژه المان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دوحه دیدار کرده اند.

فضل الرحمان اوریا -آگاه مسایل سیاسی گفت:« " دیدار اروپایی ها با نماینده گان طالبان به این معناست که آنها طالبان را همچون حکومت آینده افغانستان پذیرفته اند از همین رو آنان از طالبان ضمانت نیز می خواهند.»

تازه ترین دیدار ملا  برادر دیروز با رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان صورت گرفته است.  

طالبان در خبرنامه‌یی در بارۀ جزییات این دیدارها نگاشته اند:«در دیدار معاون دفتر سیاسی امارت اسلامی با فرستاده ویژه اتحادیه اروپا، درباره واوضاع کنونی افغانستان ، گفت‌و‌گو‌ها با نماینده‌گان امریکا ، جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان وکمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرد. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا نیز در باره سیاست این اتحادیه در باره افغانستان و از نقش اثرگذار اتحادیه اروپا در صلح افغانستان اطمینان داد.»

نجیب آزاد -آگاه امور سیاسی گفته است:« گفت‌وگوهای صلح به یک بنبست رسیده است علت به بنبست رسیدن همین است که کشورهای جهان تا هنوز به یک اجماع نرسیده بودند.»

اما دیدارها و ‌گفت‌و‌گو‌های مقام‌های خارجی با ملا برادر تا چه اندازه بر روند صلح اثر گزار خواهد بود؟

سید اکبر آغا- فرمانده پیشین طالبان گفت:« "اروپایی‌ها می توانند نقشی مهمی را در روند صلح بازی کنند اگر به نظرها وایده‌های آنان توجه شود تا جایی که من خبر دارم احتمال دارد در دور بعدی گفت‌وگوها در دوحه آلمان نیز نقش داشته باشد.»

عارف کیانی- سخن‌گوی محور مردم افغانستان گفت:« بدون شک ایالات متحده امریکا منحیث یک ابر قدرت در مسایل سیاسی امنیتی افغانستان و منطقه نقش کلیدی خود را داشته  اگر یک تشریک مساوی در امر گفت‌وگوهای صلح ایجاد شود می توان به گفت‌و گوهای پیش مصالحه امیدوار بود.»

درکنار این ، نماینده‌گان امریکا هفت بار درهفت ماه گذشته با نماینده‌گان امریکا ازجمله الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا وزلمی خلیل زاد دیدار و گفت‌وگو کرده اند.

هرچند  درآغاز این دیدار انتظار پیشرفت‌های قابل توجه درروند صلح افغانستان می رفت اما ظاهرن دیده می شود که پیشرفت ملموسی تاکنون دراین باره نشده است.

دیدارهای ملا عبدالغنی برادر با مقام‌های خارجی در دوحه

از سوی دیگر قراراست زلمی خلیل‌زاد تا ساعات دیگر در یک کمیته سنای امریکا جزییات شش دور گفت‌وگوهایش را با طالبان ارایه نماید.

Thumbnail

در کمتر از یک ماه گذشته ملا عبدالغنی برادر، معاون سیاسی طالبان با چهار مقام بلند پایه خارجی دیدار کرده است.

همزمان با گفت‌وگوهای فشرده زلمی خلیل‌زاد با طالبان درقطر، درکمتر ازیک ماه گذشته نماینده ویژه سازمان ملل درافغانستان، وزیر خارجه اندونیزیا ، فرستاده های ویژه آلمان واتحادیه اروپا برای افغانستان با طالبان گفت‌وگو کرده ند.

از سوی دیگر قراراست زلمی خلیل‌زاد تا ساعات دیگر در یک کمیته سنای امریکا جزییات شش دور گفت‌وگوهایش را با طالبان ارایه نماید.

همزمان با افزایش تلاش‌های ایالات متحده برای گفت‌وگو با طالبان، سازمان ملل، اتحادیه اروپا وبرخی ازکشورهای همکار با افغانستان نیز تماس‌های شان را با طالبان بیشتر ساخته اند.

ازاین میان تدامیچی یاماموتو نماینده  ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، ریتنو مرسودی وزیر خارجه اندونیزیا ، مارکُس پوتزل فرستاده ویژه المان برای افغانستان با ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی طالبان در دوحه دیدار کرده اند.

فضل الرحمان اوریا -آگاه مسایل سیاسی گفت:« " دیدار اروپایی ها با نماینده گان طالبان به این معناست که آنها طالبان را همچون حکومت آینده افغانستان پذیرفته اند از همین رو آنان از طالبان ضمانت نیز می خواهند.»

تازه ترین دیدار ملا  برادر دیروز با رولند کوبیا فرستاده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان صورت گرفته است.  

طالبان در خبرنامه‌یی در بارۀ جزییات این دیدارها نگاشته اند:«در دیدار معاون دفتر سیاسی امارت اسلامی با فرستاده ویژه اتحادیه اروپا، درباره واوضاع کنونی افغانستان ، گفت‌و‌گو‌ها با نماینده‌گان امریکا ، جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان وکمک‌های بشردوستانه گفت‌وگو کرد. فرستاده ویژه اتحادیه اروپا نیز در باره سیاست این اتحادیه در باره افغانستان و از نقش اثرگذار اتحادیه اروپا در صلح افغانستان اطمینان داد.»

نجیب آزاد -آگاه امور سیاسی گفته است:« گفت‌وگوهای صلح به یک بنبست رسیده است علت به بنبست رسیدن همین است که کشورهای جهان تا هنوز به یک اجماع نرسیده بودند.»

اما دیدارها و ‌گفت‌و‌گو‌های مقام‌های خارجی با ملا برادر تا چه اندازه بر روند صلح اثر گزار خواهد بود؟

سید اکبر آغا- فرمانده پیشین طالبان گفت:« "اروپایی‌ها می توانند نقشی مهمی را در روند صلح بازی کنند اگر به نظرها وایده‌های آنان توجه شود تا جایی که من خبر دارم احتمال دارد در دور بعدی گفت‌وگوها در دوحه آلمان نیز نقش داشته باشد.»

عارف کیانی- سخن‌گوی محور مردم افغانستان گفت:« بدون شک ایالات متحده امریکا منحیث یک ابر قدرت در مسایل سیاسی امنیتی افغانستان و منطقه نقش کلیدی خود را داشته  اگر یک تشریک مساوی در امر گفت‌وگوهای صلح ایجاد شود می توان به گفت‌و گوهای پیش مصالحه امیدوار بود.»

درکنار این ، نماینده‌گان امریکا هفت بار درهفت ماه گذشته با نماینده‌گان امریکا ازجمله الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا وزلمی خلیل زاد دیدار و گفت‌وگو کرده اند.

هرچند  درآغاز این دیدار انتظار پیشرفت‌های قابل توجه درروند صلح افغانستان می رفت اما ظاهرن دیده می شود که پیشرفت ملموسی تاکنون دراین باره نشده است.

هم‌رسانی کنید