Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دیدار خلیل‌زاد با ملابرادر؛ گفت‌وگوهای رسمی قطر فردا آغاز می‌شوند

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با ملاعبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیدار کرد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نوشته که برای نخستین‌بار است که آقای برادر را می‌بیند. او گفته پس از این، گفت‌وگوها آغاز خواهند شد.

قراربود پنجمین دور گفت‌وگوها میان نماینده‌گان گروه طالبان و ایالات متحده امروز(دوشنبه، ۶حوت) آغاز شوند، اما گروه طالبان می‌گویند که دیدار امروزی تعارفی است و گفت‌وگوهای رسمی فردا (سه‌شنبه، ۷حوت) آغاز خواهند شد.

در یک اعلامیۀ این گروه که شام امروز نشر شد، آمده است که ملابرادر در نشست امروز با نماینده‌گان امریکا شرکت کرده‌‌است.

در اعلامیۀ این گروه آمده‌است که آقای برادر به دعوت وزارت خارجۀ قطر و با هواپیمای «ویژۀ» این کشور به دوحه رفته‌است. به گفتۀ طالبان، رهبری هیئت گفت‌وگو کنندۀ این گروه را عباس ستانکزی به عهده دارد و «در صورت نیاز از ملابرادر هدایت گرفته می‌شود.»

ملاعبدالغنی برادر که اخیرأ از زندان پاکستان آزاد شد، ماه گذشته به عنوان معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شد.

او شب گذشته، از پاکستان به قطر رفت تا در پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان شرکت کند.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که این بار با یک هیئت با صلاحیت طالبان دیدار خواهد کرد و از قطر ازبهر میزبانی این دیدار و نیز از پاکستان برای ایجاد سهولت‌ها در سفر هیئت طالبان ستایش کرده‌است.

در همین حال، منابع نزدیک به طالبان می‌‎گویند که در این دیدار اگر روی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان توافق نشود، طالبان به موضوعات دیگر نخواهند پرداخت. 

سیداکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «آتش‌بس، رهایی بندیان و آغاز مذاکرات (با حکومت) از موضوعات حاشیه‌یی هستند و فکر نکنم تا زمانی که بیرون شدن نیروهای خارجی روشن نشود، روی این موارد بحث کنند.»

اما، شورای عالی صلح می‌گوید که طالبان بدون آغاز گفت وگو با حکومت افغانستان به خواست‌های شان نخواهند رسید.

عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح بیان داشت: «تمامی مطالباتی که طالبان دارند، این مطالبات با گفت وگوهای بین‌الافغانی حل خواهند شد.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه هنوز هم نبود آماده‌گی صادقانۀ طالبان را در گفت وگوهای صلح از سدهای استوار در برابر پیروزی این روند می‌داند و از انعطاف حکومت برای ایجاد یک هیئت همه‌شمول برای پیشبرد گفت وگوها با طالبان سخن می‌گوید.

رییس اجراییه در این باره اظهار داشت: «ما باید انعطاف داشته باشیم و یک تیمی که ترکیبی از دولت و سایر نهادهای سیاسی و شخصیت‌های ملی کشور در آن باشند، می‌تواند بهانه آنان را رفع کند.»

با این همه، حبیبه سرابی، معاون دیگر شورای عالی صلح از غیبت زنان در روند صلح نگران است: «متأسفانه هیچ زنی در این نشست شرکت ندارد و حتا نشست‌هایی که دربارۀ گفت وگوهای رسمی هم برگزار می‌شوند، زنان در آن شرکت نمی‌داشته باشند.»

قرار است گفت وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا برای دو روز در قطر ادامه یابند، اما منابع می‌گویند که اگر دو طرف در این دو روز به نتایج دلخواه نرسند، احتمال دارد که گفت وگوها به درازا بکشند.

TOLOnews

هیئت طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که با مقام‌های امریکایی و قطری در دوحه دیدار کرده‌است.

دیدار خلیل‌زاد با ملابرادر؛ گفت‌وگوهای رسمی قطر فردا آغاز می‌شوند

گروه طالبان می‌گویند که دیدار امروزی تعارفی است و گفت‌وگوهای رسمی فردا (سه‌شنبه، ۷حوت) آغاز خواهند شد.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان با ملاعبدالغنی برادر، معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر دیدار کرد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نوشته که برای نخستین‌بار است که آقای برادر را می‌بیند. او گفته پس از این، گفت‌وگوها آغاز خواهند شد.

قراربود پنجمین دور گفت‌وگوها میان نماینده‌گان گروه طالبان و ایالات متحده امروز(دوشنبه، ۶حوت) آغاز شوند، اما گروه طالبان می‌گویند که دیدار امروزی تعارفی است و گفت‌وگوهای رسمی فردا (سه‌شنبه، ۷حوت) آغاز خواهند شد.

در یک اعلامیۀ این گروه که شام امروز نشر شد، آمده است که ملابرادر در نشست امروز با نماینده‌گان امریکا شرکت کرده‌‌است.

در اعلامیۀ این گروه آمده‌است که آقای برادر به دعوت وزارت خارجۀ قطر و با هواپیمای «ویژۀ» این کشور به دوحه رفته‌است. به گفتۀ طالبان، رهبری هیئت گفت‌وگو کنندۀ این گروه را عباس ستانکزی به عهده دارد و «در صورت نیاز از ملابرادر هدایت گرفته می‌شود.»

ملاعبدالغنی برادر که اخیرأ از زندان پاکستان آزاد شد، ماه گذشته به عنوان معاون گروه طالبان و رییس دفتر سیاسی این گروه در قطر گماشته شد.

او شب گذشته، از پاکستان به قطر رفت تا در پنجمین دور گفت‌وگوهای ایالات متحده و طالبان شرکت کند.

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که این بار با یک هیئت با صلاحیت طالبان دیدار خواهد کرد و از قطر ازبهر میزبانی این دیدار و نیز از پاکستان برای ایجاد سهولت‌ها در سفر هیئت طالبان ستایش کرده‌است.

در همین حال، منابع نزدیک به طالبان می‌‎گویند که در این دیدار اگر روی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان توافق نشود، طالبان به موضوعات دیگر نخواهند پرداخت. 

سیداکبر آغا، فرمانده پیشین طالبان گفت: «آتش‌بس، رهایی بندیان و آغاز مذاکرات (با حکومت) از موضوعات حاشیه‌یی هستند و فکر نکنم تا زمانی که بیرون شدن نیروهای خارجی روشن نشود، روی این موارد بحث کنند.»

اما، شورای عالی صلح می‌گوید که طالبان بدون آغاز گفت وگو با حکومت افغانستان به خواست‌های شان نخواهند رسید.

عبدالخبیر اوچقون، معاون شورای عالی صلح بیان داشت: «تمامی مطالباتی که طالبان دارند، این مطالبات با گفت وگوهای بین‌الافغانی حل خواهند شد.»

با این همه، عبدالله عبدالله، رییس اجراییه هنوز هم نبود آماده‌گی صادقانۀ طالبان را در گفت وگوهای صلح از سدهای استوار در برابر پیروزی این روند می‌داند و از انعطاف حکومت برای ایجاد یک هیئت همه‌شمول برای پیشبرد گفت وگوها با طالبان سخن می‌گوید.

رییس اجراییه در این باره اظهار داشت: «ما باید انعطاف داشته باشیم و یک تیمی که ترکیبی از دولت و سایر نهادهای سیاسی و شخصیت‌های ملی کشور در آن باشند، می‌تواند بهانه آنان را رفع کند.»

با این همه، حبیبه سرابی، معاون دیگر شورای عالی صلح از غیبت زنان در روند صلح نگران است: «متأسفانه هیچ زنی در این نشست شرکت ندارد و حتا نشست‌هایی که دربارۀ گفت وگوهای رسمی هم برگزار می‌شوند، زنان در آن شرکت نمی‌داشته باشند.»

قرار است گفت وگوها میان نماینده‌گان طالبان و امریکا برای دو روز در قطر ادامه یابند، اما منابع می‌گویند که اگر دو طرف در این دو روز به نتایج دلخواه نرسند، احتمال دارد که گفت وگوها به درازا بکشند.

TOLOnews

هیئت طالبان به رهبری ملاعبدالغنی برادر که با مقام‌های امریکایی و قطری در دوحه دیدار کرده‌است.

هم‌رسانی کنید