تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

تابلوهای مولوی مجیب‌الرحمان انصاری از جاده‌های هرات برداشته شدند

در پی اعتراض‌ها نسبت به نصب تابلوها دربارۀ حجاب زنان در شماری از جاده‌های شهر هرات، ریاست حج و اوقاف این ولایت، این تابلوها را پایین کرد.

این تابلوها، از سوی «ادارۀ امر به معروف ونهی از منکر» که از سوی مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاۀ هرات، ایجاد شده‌است، هفتۀ پیش نصب شده بودند.

ریاست حج و اوقاف هرات هرات با برداشتن شعارهای حساسیت برانگیز دربارۀ زنان، بنرهای مختلفی را با محتوای دخالت نکردن در زنده‌گی خصوصی دیگران و همدیگر پذیری از دیدگاۀ دین اسلام، در بخش‌های مختلف شهر هرات نصب کرده‌است.

سید محمد شیرزادی، رییس حج و اوقاف هرات در این باره بیان داشت: «بنرهای ما در تمام نقاط شهر به صورت مختلف نشر شده و با مشورۀ علمای بزرگوار در جاهایی که پیش از این تابلوهای انصاری نصب شده بودند، نیز بنرهای ما نصب شده‌اند.»

تابلوی تازه‌ که از سوی ریاست حج و اوقاف هرات در یک جاده در شهر هرات نصب شده‌است.

برداشتن پیام‌های تبلیغاتی حسیاست برانگیز مولوی انصاری دربارۀ زنان، با استقبال زنان در هرات روبه‌رو شده‌است.

راضیه رسولی، باشندۀ هرات گفت: «جانب حکومت در مقابل رفتارهای افراطی اخیرأ خیلی خوشایند بود و خیلی امیداورکننده بود.»

غزل نورزی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «جای خرسندی است که حکومت افغانستان و ریاست حج و اوقاف در برابر این کار واکنش نشان دادند و از خانم‌ها حمایت کردند.»

مولوی مجیب الرحمان انصاری، با ایجاد ادارۀ امر به معروف ونهی از منکر، نه تنها تابلوهای دربارۀ پوشیدن حجاب از سوی زنان در جاده‌های نصب کرده بود که می‌گفت در تلاش به گفتۀ او اصلاح جامعه با جاری کردن حکم شریعت است.

تابلوهای مولوی مجیب‌الرحمان انصاری با این محتوا در جاده‌های هرات نصب شده بودند.

مقام‌های محلی هرات، می‌گویند که جلو افراط گرایی در این ولایت را می‌گیرند و حدود اسلامی تنها از سوی حکومت و بربنیاد قوانین نافذۀ کشور اجرایی خواهند شد.

غلام داوود هاشمی، معاون والی هرات اظهار داشت: «هر مرجعی که مطابق با قانون می‌خواهد که عرض اندام کند باید از طریق وزارت عدلیه کشور جواز داشته باشد و ارگان‌های عدلی و قضایی آن را تأیید کنند.»

اعلام فعالیت مرکز امر به معروف و نهی از منکر از سوی مولوی مجیب الرحمان انصاری و نصب پیام های تبلیغاتی دربارۀ زنان در روزهای پسین واکنش‌های زیادی را به همراه داشته‌است.

به گفتۀ شهروندان هرات، فعالیت این مرکز حاکمیت قانون و وجود حکومت را در کشور زیر پرسش برده‌است.

تابلوهای مولوی مجیب‌الرحمان انصاری از جاده‌های هرات برداشته شدند

برداشتن پیام‌های تبلیغاتی حسیاست برانگیز مولوی انصاری دربارۀ زنان، با استقبال زنان در هرات روبه‌رو شده‌است.

تصویر بندانگشتی

در پی اعتراض‌ها نسبت به نصب تابلوها دربارۀ حجاب زنان در شماری از جاده‌های شهر هرات، ریاست حج و اوقاف این ولایت، این تابلوها را پایین کرد.

این تابلوها، از سوی «ادارۀ امر به معروف ونهی از منکر» که از سوی مولوی مجیب‌الرحمان انصاری، خطیب مسجد جامع گازرگاۀ هرات، ایجاد شده‌است، هفتۀ پیش نصب شده بودند.

ریاست حج و اوقاف هرات هرات با برداشتن شعارهای حساسیت برانگیز دربارۀ زنان، بنرهای مختلفی را با محتوای دخالت نکردن در زنده‌گی خصوصی دیگران و همدیگر پذیری از دیدگاۀ دین اسلام، در بخش‌های مختلف شهر هرات نصب کرده‌است.

سید محمد شیرزادی، رییس حج و اوقاف هرات در این باره بیان داشت: «بنرهای ما در تمام نقاط شهر به صورت مختلف نشر شده و با مشورۀ علمای بزرگوار در جاهایی که پیش از این تابلوهای انصاری نصب شده بودند، نیز بنرهای ما نصب شده‌اند.»

تابلوی تازه‌ که از سوی ریاست حج و اوقاف هرات در یک جاده در شهر هرات نصب شده‌است.

برداشتن پیام‌های تبلیغاتی حسیاست برانگیز مولوی انصاری دربارۀ زنان، با استقبال زنان در هرات روبه‌رو شده‌است.

راضیه رسولی، باشندۀ هرات گفت: «جانب حکومت در مقابل رفتارهای افراطی اخیرأ خیلی خوشایند بود و خیلی امیداورکننده بود.»

غزل نورزی، باشندۀ دیگر هرات نیز افزود: «جای خرسندی است که حکومت افغانستان و ریاست حج و اوقاف در برابر این کار واکنش نشان دادند و از خانم‌ها حمایت کردند.»

مولوی مجیب الرحمان انصاری، با ایجاد ادارۀ امر به معروف ونهی از منکر، نه تنها تابلوهای دربارۀ پوشیدن حجاب از سوی زنان در جاده‌های نصب کرده بود که می‌گفت در تلاش به گفتۀ او اصلاح جامعه با جاری کردن حکم شریعت است.

تابلوهای مولوی مجیب‌الرحمان انصاری با این محتوا در جاده‌های هرات نصب شده بودند.

مقام‌های محلی هرات، می‌گویند که جلو افراط گرایی در این ولایت را می‌گیرند و حدود اسلامی تنها از سوی حکومت و بربنیاد قوانین نافذۀ کشور اجرایی خواهند شد.

غلام داوود هاشمی، معاون والی هرات اظهار داشت: «هر مرجعی که مطابق با قانون می‌خواهد که عرض اندام کند باید از طریق وزارت عدلیه کشور جواز داشته باشد و ارگان‌های عدلی و قضایی آن را تأیید کنند.»

اعلام فعالیت مرکز امر به معروف و نهی از منکر از سوی مولوی مجیب الرحمان انصاری و نصب پیام های تبلیغاتی دربارۀ زنان در روزهای پسین واکنش‌های زیادی را به همراه داشته‌است.

به گفتۀ شهروندان هرات، فعالیت این مرکز حاکمیت قانون و وجود حکومت را در کشور زیر پرسش برده‌است.

هم‌رسانی کنید