تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی دربارۀ صلح شد

همزمان با تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز صلح، رییس‌جمهور غنی خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی در این باره شد.

آقای غنی که پس از چاشت روز دوشنبه (۲۲دلو) در نشست «پروسۀ ملی مشورتی صلح» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت به درخواست شرکت کنندۀ این نشست، او یک جرگۀ بزرگ مشورتی - همانند لوی جرگۀ اضطراری - را در بارۀ صلح برگزار خواهد کرد.

لویه جرگه اضطراری، درسال ۱۳۸۱ برگزار شد. در این لویه جرگه، ۱۵۵۱ نفر شرکت کرده بودند که در نتیجۀ آن حامدکرزی به عنوان رییس دولت انتقالی افغانستان معرفی شد. 

رییس‌جمهور گفت در جرگۀ بزرگ مشورتی، مردم دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح و حکومت پس از صلح، گفت‌وگو خواهند کرد. آقای غنی به عمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح دستور داد تا در اواخر ماه حوت تدابیر برگزاری این جرگه را روی دست گیرد.

رییس‌جمهور گفت که در این جرگه، مردم باید روی قیمت صلح گفت‌وگو کنند: «ما به مشوره می‌رویم، در مشوره هیچ‌ نوع ضرر نیست. باید در این‌جا ارزش‌هایی‌که قابل معامله نیستند تعیین شوند هم، اندازۀ انعطاف و هم قیمت صلح.»

در همین حال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین از این تصمیم رییس‌جمهور غنی استقبال می‌کند و می‌گوید که برگزاری جرگه یگانۀ راه حل به معضل کنونی جنگ در کشور است. 

در خبرنامه‌یی که از آدرس دفتر آقای کرزی به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است: «چنانچه قبلاً هم مكرراً بر برگزارى لويه جرگه و تمثیل اراده مردم  تأكيد نموده‌ام و آن را تنها راه بيرون رفت از مشكلات موجود در كشور مي‌دانم، اكنون نيز تمثیل ارادۀ مردم از طریق لويه جرگه را براى رسيدن به صلح دايمى و سرتاسرى در كشور ضروری دانسته و از آماده‌گى حكومت براى برگزارى آن حمايت همه جانبه ي خود را اعلام مي‌كنم.»

رییس‌جمهور هم‌چنان گفت که کار روی «دولت پس از صلح با طالبان» نیز آغاز شده‌است و این موضوع در نشست سوم «روند کابل» - که قرار است در هفتۀ اول ماه حمل برگزار شود – بحث خواهد شد.

آقای غنی در حالی از برگزاری جرگۀ مشورتی در بارۀ صلح سخن می‌زند که تاکنون طالبان حاضر نشده‌اند با حکومت روبه‌رو گفت‌وگو کنند؛ در حالی‌که چهاربار با امریکا و یک بار با سیاسیون دیدار و در بارۀ صلح گفت‌وگو کرده‌اند.

در نشست دوروزه که با سیاسیون در در شانزدهم و هفدهم ماه دلو در مسکو برگزار شد، در آن، طالبان و سیاسیون یک قطع‌نامۀ نُه ماده‌‎یی را امضا کردند و در آن، بر ادامۀ گفت‌وگوها، ایجاد حکومت قوی و حفظ دستاوردهای گذشته تأکید کردند.

در نشست مسکو، شماری از چهره‌های سیاسی موضوع ایجاد حکومت موقت را نیز مطرح کردند، اما در قطع‌نامۀ این نشست چیزی در این باره ذکر نشده‌است.

با این همه، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که بحث دربارۀ ایجاد حکومت موقت بی مفهوم است و باید انتخابات برگزار شود: «اگر صلح باعزت می‌خواهید نباید میان دولت و ملت شکاف وجود داشته باشد. کسانی‌که می‌خواهند این پروسه را به راه‌های دیگر ببرند، فکر مجدد بکنند.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی باردیگر از گروه طالبان خواست که گفت‌وگوهای مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز کنند. او اما از ادامۀ نبرد با این گروه نیز هشدار داد: «هرکس پرچم افغانستان را نمی‌پذیرند و سلاح بر می‌دارد، در حالت دشمنی است و ما اکنون می‌خواهیم این را به دوستی تبدیل کنیم. تا زمانی‌که آنان حمله کنند، بربنیاد حکم خداوند دفاع می‌کنیم. اما ما خواهان تداوم خون‌ریزی نیستیم.»

بخش دیگر سخنان رییس‌جمهور در این نشست، بر آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات متمرکز بود. او گفت قانون انتخابات تعدیل خواهد شد: «اجماع وجود دارد که کمیسیون‌های فعلی خواست‌های ملت را عملی نکردند. اجماع ایجاد شده که قانون انتخابات تعدیل شود و براساس این تعدیل انتخابات شفاف، پاسخ‌گو و سرتاسری برگزار می‌شود.»

رییس‌جمهور در پایان سخنانش، دربارۀ نگرانی‌ها از بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ادامۀ کمک‌ها به افغانستان نیز گفت که گفت‌وگوهای حکومت با جهان در مسیر درست در حرکت استند.

رییس‌جمهور خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی دربارۀ صلح شد

رییس‌جمهور می‌گوید که در این جرگه، شرکت کننده‌گان در بارۀ قیمت صلح و میزان انعطاف‌پذیری در این باره، گفت‌وگو خواهند کرد.

تصویر بندانگشتی

همزمان با تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز صلح، رییس‌جمهور غنی خواهان برگزاری جرگۀ بزرگ مشورتی در این باره شد.

آقای غنی که پس از چاشت روز دوشنبه (۲۲دلو) در نشست «پروسۀ ملی مشورتی صلح» در ارگ ریاست‌جمهوری سخن می‌زد، گفت به درخواست شرکت کنندۀ این نشست، او یک جرگۀ بزرگ مشورتی - همانند لوی جرگۀ اضطراری - را در بارۀ صلح برگزار خواهد کرد.

لویه جرگه اضطراری، درسال ۱۳۸۱ برگزار شد. در این لویه جرگه، ۱۵۵۱ نفر شرکت کرده بودند که در نتیجۀ آن حامدکرزی به عنوان رییس دولت انتقالی افغانستان معرفی شد. 

رییس‌جمهور گفت در جرگۀ بزرگ مشورتی، مردم دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح و حکومت پس از صلح، گفت‌وگو خواهند کرد. آقای غنی به عمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح دستور داد تا در اواخر ماه حوت تدابیر برگزاری این جرگه را روی دست گیرد.

رییس‌جمهور گفت که در این جرگه، مردم باید روی قیمت صلح گفت‌وگو کنند: «ما به مشوره می‌رویم، در مشوره هیچ‌ نوع ضرر نیست. باید در این‌جا ارزش‌هایی‌که قابل معامله نیستند تعیین شوند هم، اندازۀ انعطاف و هم قیمت صلح.»

در همین حال، حامدکرزی، رییس‌جمهور پیشین از این تصمیم رییس‌جمهور غنی استقبال می‌کند و می‌گوید که برگزاری جرگه یگانۀ راه حل به معضل کنونی جنگ در کشور است. 

در خبرنامه‌یی که از آدرس دفتر آقای کرزی به رسانه‌ها فرستاده شده، آمده است: «چنانچه قبلاً هم مكرراً بر برگزارى لويه جرگه و تمثیل اراده مردم  تأكيد نموده‌ام و آن را تنها راه بيرون رفت از مشكلات موجود در كشور مي‌دانم، اكنون نيز تمثیل ارادۀ مردم از طریق لويه جرگه را براى رسيدن به صلح دايمى و سرتاسرى در كشور ضروری دانسته و از آماده‌گى حكومت براى برگزارى آن حمايت همه جانبه ي خود را اعلام مي‌كنم.»

رییس‌جمهور هم‌چنان گفت که کار روی «دولت پس از صلح با طالبان» نیز آغاز شده‌است و این موضوع در نشست سوم «روند کابل» - که قرار است در هفتۀ اول ماه حمل برگزار شود – بحث خواهد شد.

آقای غنی در حالی از برگزاری جرگۀ مشورتی در بارۀ صلح سخن می‌زند که تاکنون طالبان حاضر نشده‌اند با حکومت روبه‌رو گفت‌وگو کنند؛ در حالی‌که چهاربار با امریکا و یک بار با سیاسیون دیدار و در بارۀ صلح گفت‌وگو کرده‌اند.

در نشست دوروزه که با سیاسیون در در شانزدهم و هفدهم ماه دلو در مسکو برگزار شد، در آن، طالبان و سیاسیون یک قطع‌نامۀ نُه ماده‌‎یی را امضا کردند و در آن، بر ادامۀ گفت‌وگوها، ایجاد حکومت قوی و حفظ دستاوردهای گذشته تأکید کردند.

در نشست مسکو، شماری از چهره‌های سیاسی موضوع ایجاد حکومت موقت را نیز مطرح کردند، اما در قطع‌نامۀ این نشست چیزی در این باره ذکر نشده‌است.

با این همه، رییس‌جمهور غنی می‌گوید که بحث دربارۀ ایجاد حکومت موقت بی مفهوم است و باید انتخابات برگزار شود: «اگر صلح باعزت می‌خواهید نباید میان دولت و ملت شکاف وجود داشته باشد. کسانی‌که می‌خواهند این پروسه را به راه‌های دیگر ببرند، فکر مجدد بکنند.»

همزمان با این، رییس‌جمهور غنی باردیگر از گروه طالبان خواست که گفت‌وگوهای مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز کنند. او اما از ادامۀ نبرد با این گروه نیز هشدار داد: «هرکس پرچم افغانستان را نمی‌پذیرند و سلاح بر می‌دارد، در حالت دشمنی است و ما اکنون می‌خواهیم این را به دوستی تبدیل کنیم. تا زمانی‌که آنان حمله کنند، بربنیاد حکم خداوند دفاع می‌کنیم. اما ما خواهان تداوم خون‌ریزی نیستیم.»

بخش دیگر سخنان رییس‌جمهور در این نشست، بر آوردن اصلاحات در کمیسیون انتخابات متمرکز بود. او گفت قانون انتخابات تعدیل خواهد شد: «اجماع وجود دارد که کمیسیون‌های فعلی خواست‌های ملت را عملی نکردند. اجماع ایجاد شده که قانون انتخابات تعدیل شود و براساس این تعدیل انتخابات شفاف، پاسخ‌گو و سرتاسری برگزار می‌شود.»

رییس‌جمهور در پایان سخنانش، دربارۀ نگرانی‌ها از بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان و ادامۀ کمک‌ها به افغانستان نیز گفت که گفت‌وگوهای حکومت با جهان در مسیر درست در حرکت استند.

هم‌رسانی کنید