Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس‌جمهور غنی به آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور سفر کرد

در یک خبرنامه‌یی ریاست‎جمهوری آمده است که اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور شام شنبه (۱۲حمل) در یک سفر رسمی به کشورهای آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور سفر کرد.

خبرنامه میافزاید که در این سفر آقای غنی با شماری از مقام‎های بلند پایۀ کشورهای آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور دیدار و درباره گُسترش روابط میان افغانستان و این کشورها، بحث و گفت‎وگو خواهد کرد.

در خبرنامه آمده است که در این سفر عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، نرگس نهان، نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، امان‎الله، غالب معین وزارت انرژی و آب، شاه زمان میوندی، مشاور ارشد رییس‎جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک و عبدالحمید هلمندی، مشاور ارشد رییس‌جمهور، همراهی می‎کنند.

از سوی، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‎جمهور به روز یکشنبه در نشست خبری گفته است که سفر غنی بیشتر روی زراعت کشور متمرکز خواهد بود.

ریاست جمهوری می‌گوید که در این سفر تلاش می‌شود تا در بخش‌های توسعه زراعت، افزایش ظرفیت‌ها در نهادهای حکومتی و چگونگی کار گیری از منابع طبیعی با مقام‌های این کشور‌ها گفت و گو شود.

مهم‌ترین هدف این سفر گسترش روابط دو جانبه و به دست آوردن کمک‌های این کشورها در بخش‌های اقتصادی و منابع طبیعی است.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، گفت: «محور اساسی این سفر همکاری‌های افغانستان با این سه کشور یاد شده در بخش انکشاف معادن، در بخش توسعه زراعت و آموزش می‌باشد.»

جلب کمک‌های آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور در بخش اقتصادی برای افغانستان بسیار مهم دانسته می‌شود.

صادقی‌زاده نیلی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «همکاری‌های سیاسی و نظامی آسترالیا برای افغانستان مهم است و همچنان اندونیزیا یک کشور مهم اسلامی است و کمک‌هایش برای افغانستان مهم است و در کنار این جلب همکاری‌های اقتصادی سنگاپور برای افغانستان بسیار با ارزش است.»

رییس‌جمهور غنی به آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور سفر کرد

در این سفر آقای غنی با شماری از مقام‎های بلند پایۀ کشورهای آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور دیدار و درباره گُسترش روابط میان افغانستان و این کشورها، بحث و گفت‎وگو خواهد کرد.

Thumbnail

در یک خبرنامه‌یی ریاست‎جمهوری آمده است که اشرف غنی، رییس‎جمهور کشور شام شنبه (۱۲حمل) در یک سفر رسمی به کشورهای آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور سفر کرد.

خبرنامه میافزاید که در این سفر آقای غنی با شماری از مقام‎های بلند پایۀ کشورهای آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور دیدار و درباره گُسترش روابط میان افغانستان و این کشورها، بحث و گفت‎وگو خواهد کرد.

در خبرنامه آمده است که در این سفر عبدالستار مراد، وزیر اقتصاد، نرگس نهان، نامزد وزیر وزارت معادن و پترولیم، امان‎الله، غالب معین وزارت انرژی و آب، شاه زمان میوندی، مشاور ارشد رییس‎جمهور در امور روابط عامه و استراتیژیک و عبدالحمید هلمندی، مشاور ارشد رییس‌جمهور، همراهی می‎کنند.

از سوی، شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی رییس‎جمهور به روز یکشنبه در نشست خبری گفته است که سفر غنی بیشتر روی زراعت کشور متمرکز خواهد بود.

ریاست جمهوری می‌گوید که در این سفر تلاش می‌شود تا در بخش‌های توسعه زراعت، افزایش ظرفیت‌ها در نهادهای حکومتی و چگونگی کار گیری از منابع طبیعی با مقام‌های این کشور‌ها گفت و گو شود.

مهم‌ترین هدف این سفر گسترش روابط دو جانبه و به دست آوردن کمک‌های این کشورها در بخش‌های اقتصادی و منابع طبیعی است.

شاه حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی رییس جمهور، گفت: «محور اساسی این سفر همکاری‌های افغانستان با این سه کشور یاد شده در بخش انکشاف معادن، در بخش توسعه زراعت و آموزش می‌باشد.»

جلب کمک‌های آسترالیا، اندونیزیا و سنگاپور در بخش اقتصادی برای افغانستان بسیار مهم دانسته می‌شود.

صادقی‌زاده نیلی، عضو مجلس نماینده‌گان، گفت: «همکاری‌های سیاسی و نظامی آسترالیا برای افغانستان مهم است و همچنان اندونیزیا یک کشور مهم اسلامی است و کمک‌هایش برای افغانستان مهم است و در کنار این جلب همکاری‌های اقتصادی سنگاپور برای افغانستان بسیار با ارزش است.»

هم‌رسانی کنید