تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‎جمهور در بارۀ اظهارات روز گذشته‎اش از زنان معذرت خواست

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از اظهارات روز گذشته اش در بارۀ «چادر پوشیدن» منتفدان حکومت، از زنان معذرت خواست.

آقای غنی روز گذشته، در واکنش به اتهام های همدستی مقام های ارشد حکومت با داعش، گفته بود : «هرکسی که ادعا دارد اعضای ارشد حکومت با داعش همکار است، به دادگاه بیاید ورنه چادر بپوشند.»

این سخنان آقای غنی، موجی از واکنش ها را در رسانه‎های اجتماعی به همراه شد. کاربران رسانه های اجتماعی، این اظهارات آقای غنی را به معنای توهین به زنان تلقی کردند و از وی خواستند تا معذرت بخواهد.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان مجلس نماینده گان در واکنش به این سخنان رییس جمهور در صفحۀ تویتترش نگاشته است: «چرا پوشیدن چادر یک عمل شرم آور تلقی می‌شود، آنهم در میان نخبه ‌گان به اصطلاح سیاسی مان، ادبیات سیاسیون ما هنوز مرد سالارانه است. من از این شگفت زده شدم که رییس جمهور غنی، از کسانی که ادعای شان را ثابت نمی توانند خواست از شرمنده گی چادر بپوشند. من، به چادرم به عنوان یک بخشی از هویتم افتخار می کنم.»

کاربران دیگر شبکه های اجتماعی، حتا مردان نیز واکنش های مشابهی در این باره داشتند.

این واکنش ها باعث شدند تا رییس جمهور غنی، امروز در سخنرانی اش به مناسبت گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام، معذرت خواهی کند.

این واکنش ها باعث شدند تا ارگ ریاست جمهوری با فرستادن خبرنامه یی به رسانه ها، از این سخنان آقای غنی معذرت بخواهد.

در این خبرنامه آمده است: «اشاره به کلمه چادر در صحبت روز گذشته با استفاده از تعابیر رایج محلی بوده و به هیچ وجه به قصد اهانت به مقام شامخ زنان کشور نبوده و نیست. با این‌هم، اگر احساسات زنان کشور از آن تعبیر متاثر شده باشد، رییس جمهور از آنان معذرت می‌خواهد.»

در همین حال، آقای که امروز به مناسبت گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام، در ارگ سخن می زد، جایگاه زنان در اسلام را برجسته دانست و گفت که تبعیض در برابر شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی در این باره گفت: «امروزه نیز نقش زنان افغان در تحولات و انکشافات کشور ما قابل انکار نیست. ما باید با تأسی به سیرت نبوی، به تقویت بیشتر نقش و جایگاه زنان افغان توجه کنیم، دست آوردها و موفقیت‌های شان را به دیده قدر ببینیم. کسانی که با ذهنیت زن‌ستیزانه می‌خواهند مانع موفقیت زنان مسلمان افغان شوند، آنان مانع پیشرفت کشور و مانع شگوفایی تمدن اسلامی هستند.»

همزمان با این، آقای غنی به برخی از بانوان نشان های عالی دولتی را اهدا کرد.

رییس‎جمهور در بارۀ اظهارات روز گذشته‎اش از زنان معذرت خواست

اظهارات روز گذشتۀ آقای غنی، واکنش شماری زیادی از فعالان حقوق زن و کاربران شبکه های اجتماعی را بر انگیخته است.

تصویر بندانگشتی

محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان از اظهارات روز گذشته اش در بارۀ «چادر پوشیدن» منتفدان حکومت، از زنان معذرت خواست.

آقای غنی روز گذشته، در واکنش به اتهام های همدستی مقام های ارشد حکومت با داعش، گفته بود : «هرکسی که ادعا دارد اعضای ارشد حکومت با داعش همکار است، به دادگاه بیاید ورنه چادر بپوشند.»

این سخنان آقای غنی، موجی از واکنش ها را در رسانه‎های اجتماعی به همراه شد. کاربران رسانه های اجتماعی، این اظهارات آقای غنی را به معنای توهین به زنان تلقی کردند و از وی خواستند تا معذرت بخواهد.

فوزیه کوفی، رییس کمیسیون زنان مجلس نماینده گان در واکنش به این سخنان رییس جمهور در صفحۀ تویتترش نگاشته است: «چرا پوشیدن چادر یک عمل شرم آور تلقی می‌شود، آنهم در میان نخبه ‌گان به اصطلاح سیاسی مان، ادبیات سیاسیون ما هنوز مرد سالارانه است. من از این شگفت زده شدم که رییس جمهور غنی، از کسانی که ادعای شان را ثابت نمی توانند خواست از شرمنده گی چادر بپوشند. من، به چادرم به عنوان یک بخشی از هویتم افتخار می کنم.»

کاربران دیگر شبکه های اجتماعی، حتا مردان نیز واکنش های مشابهی در این باره داشتند.

این واکنش ها باعث شدند تا رییس جمهور غنی، امروز در سخنرانی اش به مناسبت گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام، معذرت خواهی کند.

این واکنش ها باعث شدند تا ارگ ریاست جمهوری با فرستادن خبرنامه یی به رسانه ها، از این سخنان آقای غنی معذرت بخواهد.

در این خبرنامه آمده است: «اشاره به کلمه چادر در صحبت روز گذشته با استفاده از تعابیر رایج محلی بوده و به هیچ وجه به قصد اهانت به مقام شامخ زنان کشور نبوده و نیست. با این‌هم، اگر احساسات زنان کشور از آن تعبیر متاثر شده باشد، رییس جمهور از آنان معذرت می‌خواهد.»

در همین حال، آقای که امروز به مناسبت گرامی داشت از میلاد پیامبر اسلام، در ارگ سخن می زد، جایگاه زنان در اسلام را برجسته دانست و گفت که تبعیض در برابر شهروندان پذیرفتنی نیست.

وی در این باره گفت: «امروزه نیز نقش زنان افغان در تحولات و انکشافات کشور ما قابل انکار نیست. ما باید با تأسی به سیرت نبوی، به تقویت بیشتر نقش و جایگاه زنان افغان توجه کنیم، دست آوردها و موفقیت‌های شان را به دیده قدر ببینیم. کسانی که با ذهنیت زن‌ستیزانه می‌خواهند مانع موفقیت زنان مسلمان افغان شوند، آنان مانع پیشرفت کشور و مانع شگوفایی تمدن اسلامی هستند.»

همزمان با این، آقای غنی به برخی از بانوان نشان های عالی دولتی را اهدا کرد.

هم‌رسانی کنید