تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی لیست هیئات مذاکره کننده با طالبان را نهایی ساخت

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ناوقت چهارشنبه (۶ حمل) لیست ۲۰ نفری هیئات مذاکره کننده با طالبان را نهایی ساخت، اقدامی که امیدهای تازه‌ای را برای شروع مذاکرات بین الاافغانی به بار آورده است.  

لست اشخاص قرار زیر است:

معصوم ستانکزی

ذکیه وردک

داکتر شهلا فرید

محمد ناطقی

حفیظ منصور

نادر نادری

عبدالمتین بیک

عنایت الله بلیغ

محمد امین کریم

حبیبه سرابی

زینب موحد

ضرار احمد مقبل

عبدالهادی ارغندیوال

شریفه زرمتی

جنرال ایوب انصاری

باتور دوستم

داکتر رسول طالب

کلیم الله نقیبی

خالد نور

داکتر امین احمدی

این درحالی است که پیش از این ریاست اجراییه گفته بود که عبدالله عبدالله و چهره های نزدیک به او، کسانی را که قراراست درگفتگوهای میان افغانان شرکت کنند، مشخص کرده اند.

رییس جمهور غنی لیست هیئات مذاکره کننده با طالبان را نهایی ساخت

دراین این لست شامل ۲۰تن به شمول معصوم ستانکزی، رییس پیشین امنیت ملی می باشد.

Thumbnail

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ناوقت چهارشنبه (۶ حمل) لیست ۲۰ نفری هیئات مذاکره کننده با طالبان را نهایی ساخت، اقدامی که امیدهای تازه‌ای را برای شروع مذاکرات بین الاافغانی به بار آورده است.  

لست اشخاص قرار زیر است:

معصوم ستانکزی

ذکیه وردک

داکتر شهلا فرید

محمد ناطقی

حفیظ منصور

نادر نادری

عبدالمتین بیک

عنایت الله بلیغ

محمد امین کریم

حبیبه سرابی

زینب موحد

ضرار احمد مقبل

عبدالهادی ارغندیوال

شریفه زرمتی

جنرال ایوب انصاری

باتور دوستم

داکتر رسول طالب

کلیم الله نقیبی

خالد نور

داکتر امین احمدی

این درحالی است که پیش از این ریاست اجراییه گفته بود که عبدالله عبدالله و چهره های نزدیک به او، کسانی را که قراراست درگفتگوهای میان افغانان شرکت کنند، مشخص کرده اند.

هم‌رسانی کنید