تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

زلمی‌خلیلزاد به اسلام‌آباد می‌رود

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که انتظار میرود زلمی‌خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در بارۀ صلح افغانستان، امروز (شنبه، ۱۴میزان) به اسلام آباد برسد.

به گزارش روزنامه‌های پاکستانی، آقای خلیلزاد در جریان این سفر، با مقام‌های پاکستانی در بارۀ روند صلح افغانستان گفتوگو خواهد کرد.

این در حالی است که آقای خلیلزاد، دو روز پیش سفر ده روزه‌اش را به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده، می‌‎گوید که خلیلزاد در جریان این سفرش می‌کوشد تا زمینۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان را فراهم کند.

آقای خلیلزاد اخیرأ به حیث نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در بارۀ صلح افغانستان گماشته شد. مایک پومپیو، وزیرخارجۀ امریکا می‌گوید که گماشته شدن خلیل‌زاد به این سمت، نمایانگر ارادۀ واشنگتن برای زمینه‌سازی، حضور و شرکت در گفت‌وگوهای صلح افغانستان است.

پومپیو می‌گوید که واشنگتن به گفت‌وگوهای صلح افغانستان اولویت می‌دهد. او از خلیل‌زاد همچون بهترین گزینه برای رسیدن به این هدف نام می‌برد و می‌افزاید که خلیلزاد در افغانستان زاده و بزرگ شده است و تجربه کار در این کشور را نیز دارد.

وزیرخارجۀ امریکا می‌افزاید که مطمین است آقای خلیل‌زاد توانایی به موفقیت رسانیدن مأموریت برقراری صلح در افغانستان را دارد.

آقای خلیل‌زاد، در کنار اینکه تجربه کار چندین ساله در افغانستان دارد، به حیث سفیر ایالات متحده در عراق و سازمان ملل متحد نیز کار کرده‌‎است.

زلمی‌خلیلزاد به اسلام‌آباد می‌رود

وزارت خارجۀ ایالات متحده، می‌‎گوید که آقای خلیلزاد در جریان این سفر می‌کوشد تا زمینۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان را فراهم کند.

Thumbnail

رسانه‌های پاکستانی گزارش داده اند که انتظار میرود زلمی‌خلیلزاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا در بارۀ صلح افغانستان، امروز (شنبه، ۱۴میزان) به اسلام آباد برسد.

به گزارش روزنامه‌های پاکستانی، آقای خلیلزاد در جریان این سفر، با مقام‌های پاکستانی در بارۀ روند صلح افغانستان گفتوگو خواهد کرد.

این در حالی است که آقای خلیلزاد، دو روز پیش سفر ده روزه‌اش را به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرد.

وزارت خارجۀ ایالات متحده، می‌‎گوید که خلیلزاد در جریان این سفرش می‌کوشد تا زمینۀ آغاز گفت‌وگوهای صلح با طالبان را فراهم کند.

آقای خلیلزاد اخیرأ به حیث نمایندۀ ویژۀ ایالات متحده در بارۀ صلح افغانستان گماشته شد. مایک پومپیو، وزیرخارجۀ امریکا می‌گوید که گماشته شدن خلیل‌زاد به این سمت، نمایانگر ارادۀ واشنگتن برای زمینه‌سازی، حضور و شرکت در گفت‌وگوهای صلح افغانستان است.

پومپیو می‌گوید که واشنگتن به گفت‌وگوهای صلح افغانستان اولویت می‌دهد. او از خلیل‌زاد همچون بهترین گزینه برای رسیدن به این هدف نام می‌برد و می‌افزاید که خلیلزاد در افغانستان زاده و بزرگ شده است و تجربه کار در این کشور را نیز دارد.

وزیرخارجۀ امریکا می‌افزاید که مطمین است آقای خلیل‌زاد توانایی به موفقیت رسانیدن مأموریت برقراری صلح در افغانستان را دارد.

آقای خلیل‌زاد، در کنار اینکه تجربه کار چندین ساله در افغانستان دارد، به حیث سفیر ایالات متحده در عراق و سازمان ملل متحد نیز کار کرده‌‎است.

هم‌رسانی کنید