Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد: امریکا در تلاش اصلاح اشتباهاتش در افغانستان است

زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان می‌گوید که امریکا در سیاست گذاری‎هایش در قبال افغانستان در سال‌های گذشته، دچار اشتباهاتی شده است.

آقای خلیل‌زاد، چهارشنبه شب، در برنامۀ «سیاه و سفید» طلوع نیوز، گفت که اکنون تلاش‎ها برای اصلاح این اشتباهات از سوی واشنگتن ادامه دارند: «در رابطه به سیاست امریکا در افغانستان نواقصی بوده و اشتباهاتی صورت گرفته، در این شکی نیست!»

برنامۀ چهاشنبه شب سیاه و سفید، در بارۀ سیاست خارجی افغانستان ویژه شده بود و مهمانان این برنامه، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی و زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان بودند.

در این برنامه، هر دو مهمان از کارهای شانزدۀ سالۀ ایالات متحده امریکا در افغانستان انتقاد کردند، اما بر حضور و پشتیبانی امریکا از افغانستان تأکید ورزیدند. 

رنگین دادفرسپنتا در این باره گفت: «شانزده سال تلاش ما نشان داد که ایالات متحده امریکا در مبارزه با پاکستان ناپایدار و دارای یک استراتیژی اشتباه آمیز بود.»

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که امریکا خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما گروه‌های زیرنام جهاد، مقام‌هایی که در قدرت استند و برای استخبارات بیرونی کار می‎کنند، بی‌کاری و بی‎عدالتی علت‎های اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان استند: «یک تعدادی جنگ می‌کند به این دلیل که جاسوس استند و از تشکیلات استخباراتی کشورهای دیگر پول می‎گیرند و بدبختانه بعضی‌شان در مقامات نیز استند.»

در حالی‌که آقای اسپنتا، خواهان انتخاب سیاست بی طرفی افغانستان در روابط بیرونی اش است، اما آقای خلیل‌زاد می‎گوید که در شرایط کنونی، سیاست بی طرفی و دوری از امریکا به سود افغانستان نیست: «من اعتقاد دارم که ماباید به سوی بی طرفی برویم، برای این که اجماع بین المللی در مبارزه با هراس افگنی در افغانستان درهم شکسته است.»

در این گفتمان، آقای خلیل‌زاد برخلاف صحبت‎های چند روز پیش آقای کرزی، می‌گوید که روسیه برای افغانستان صلح آورده نمی‎تواند و این گونه دیدگاه‎ها احساساتی استند.

حامدکرزی، چندی پیش در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی «ان تی وی» روسیه گفته بود که در شرایط کنونی تنها روسیه می‌تواند افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کند و به گفتۀ وی، امریکا در افغانستان مردم بی گناه را می‌کشد: «اگر شما (روسیه) روابط جدیدی با پاکستان و افغانستان ایجاد کنید، می‌توانید کمک کنید، نه انگلیس‎ها که ما مدت‌ها پیش از کشور خود بیرون انداخته بودیم و نه امریکایی‌ها که هفده سال مشغول کشتن ما هستند.»

زلمی خلیل‌زاد: امریکا در تلاش اصلاح اشتباهاتش در افغانستان است

زلمی خلیل‌زاد که چهارشنبه شب، در برنامۀ سیاه و سفید طلوع نیوز سخن می‌زد، بر ادامۀ حضور ایالات متحده امریکا در افغانستان و نیز پشتیبانی این کشور از مردم افغانستان، تأکید کرد.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین ایالات متحده امریکا در افغانستان می‌گوید که امریکا در سیاست گذاری‎هایش در قبال افغانستان در سال‌های گذشته، دچار اشتباهاتی شده است.

آقای خلیل‌زاد، چهارشنبه شب، در برنامۀ «سیاه و سفید» طلوع نیوز، گفت که اکنون تلاش‎ها برای اصلاح این اشتباهات از سوی واشنگتن ادامه دارند: «در رابطه به سیاست امریکا در افغانستان نواقصی بوده و اشتباهاتی صورت گرفته، در این شکی نیست!»

برنامۀ چهاشنبه شب سیاه و سفید، در بارۀ سیاست خارجی افغانستان ویژه شده بود و مهمانان این برنامه، رنگین دادفر اسپنتا، مشاور پیشین امنیت ملی و زلمی خلیل‌زاد، سفیر پیشین امریکا در افغانستان بودند.

در این برنامه، هر دو مهمان از کارهای شانزدۀ سالۀ ایالات متحده امریکا در افغانستان انتقاد کردند، اما بر حضور و پشتیبانی امریکا از افغانستان تأکید ورزیدند. 

رنگین دادفرسپنتا در این باره گفت: «شانزده سال تلاش ما نشان داد که ایالات متحده امریکا در مبارزه با پاکستان ناپایدار و دارای یک استراتیژی اشتباه آمیز بود.»

آقای خلیل‌زاد می‌گوید که امریکا خواهان پایان جنگ در افغانستان است، اما گروه‌های زیرنام جهاد، مقام‌هایی که در قدرت استند و برای استخبارات بیرونی کار می‎کنند، بی‌کاری و بی‎عدالتی علت‎های اصلی ادامۀ جنگ در افغانستان استند: «یک تعدادی جنگ می‌کند به این دلیل که جاسوس استند و از تشکیلات استخباراتی کشورهای دیگر پول می‎گیرند و بدبختانه بعضی‌شان در مقامات نیز استند.»

در حالی‌که آقای اسپنتا، خواهان انتخاب سیاست بی طرفی افغانستان در روابط بیرونی اش است، اما آقای خلیل‌زاد می‎گوید که در شرایط کنونی، سیاست بی طرفی و دوری از امریکا به سود افغانستان نیست: «من اعتقاد دارم که ماباید به سوی بی طرفی برویم، برای این که اجماع بین المللی در مبارزه با هراس افگنی در افغانستان درهم شکسته است.»

در این گفتمان، آقای خلیل‌زاد برخلاف صحبت‎های چند روز پیش آقای کرزی، می‌گوید که روسیه برای افغانستان صلح آورده نمی‎تواند و این گونه دیدگاه‎ها احساساتی استند.

حامدکرزی، چندی پیش در گفت وگو با شبکۀ تلویزیونی «ان تی وی» روسیه گفته بود که در شرایط کنونی تنها روسیه می‌تواند افغانستان را در مبارزه با تروریسم کمک کند و به گفتۀ وی، امریکا در افغانستان مردم بی گناه را می‌کشد: «اگر شما (روسیه) روابط جدیدی با پاکستان و افغانستان ایجاد کنید، می‌توانید کمک کنید، نه انگلیس‎ها که ما مدت‌ها پیش از کشور خود بیرون انداخته بودیم و نه امریکایی‌ها که هفده سال مشغول کشتن ما هستند.»

هم‌رسانی کنید