تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

حکومت جاپان به‌پاس خدمات ناکامورا به خانوادۀ او ستایش‌نامه داد

حکومت جاپان، به پاس خدمات تیتسو ناکامورا، پزشک جاپانی که ماه گذشته در افغانستان کشته شد، به خانوادۀ او ستایش‌نامۀ دولتی اهدا کرد.

ستایش‌نامۀ «گولد ریز ویت روزت»، روز گذشته (جمعه، ۷جدی) در یک مراسم ویژه از سوی شینزو آبه، نخست‌وزیر جاپان به نائوکو ناکامورا، خانم تیتسو ناکامورا اهدا شد.

در این ستایش‌نامه، از نقش تیستو ناکامورا در ایجاد روابط دوستانه میان جاپان و افغانستان ستایش شده‌است و کارنامه‌های او برای گسترش روابط میان دو کشور مهم خوانده شده‌است.

ناکامورای ۷۳ ساله همراه با پنج هم‌کار افغانش در چهارم ماه دستامبر سال جاری میلادی در ولایت ننگرهار افغانستان از سوی مردان تفنگ‌دار ناشناس کشته شدند.

تیتسو ناکامورا، رییس یک نهاد مدد رسانی به نام «پی‌ام‌سی» بود که سال‌ها در شرق افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار فعالیت داشت.

ناکامورا، یازده سربند و آب‌رو را برای مهار آب ولایت کنر افغانستان ساخت تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی بخش بزرگ زمین‌ها در ننگرهار استفاده شود.

در کنار این، او در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰هزار تن در ننگرهار نیز کمک کرد. ایجاد دو مسجد و دو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور استند.

در مراسم اهدای ستایش‌نامه، اکیکو، دختر تیتسو ناکامورا و بشیر محبت، سفیر افغانستان در جاپان نیز حضور داشتند.

ستایش‌نامۀ «گولد ریز ویت روزت»، چهارمین بلندرتبه‌ترین ستایش‌نامۀ کشور جاپان است که برای دستاورها در روابط بین‌الملل و بخش‌های دیگر اهدا می‌شود.

حکومت جاپان به‌پاس خدمات ناکامورا به خانوادۀ او ستایش‌نامه داد

حکومت جاپان، به پاس خدمات تیتسو ناکامورا، پزشک جاپانی که ماه گذشته در افغانستان کشته شد، به خانوادۀ او ستایش‌نامۀ دولتی اهداد کرد.

تصویر بندانگشتی

حکومت جاپان، به پاس خدمات تیتسو ناکامورا، پزشک جاپانی که ماه گذشته در افغانستان کشته شد، به خانوادۀ او ستایش‌نامۀ دولتی اهدا کرد.

ستایش‌نامۀ «گولد ریز ویت روزت»، روز گذشته (جمعه، ۷جدی) در یک مراسم ویژه از سوی شینزو آبه، نخست‌وزیر جاپان به نائوکو ناکامورا، خانم تیتسو ناکامورا اهدا شد.

در این ستایش‌نامه، از نقش تیستو ناکامورا در ایجاد روابط دوستانه میان جاپان و افغانستان ستایش شده‌است و کارنامه‌های او برای گسترش روابط میان دو کشور مهم خوانده شده‌است.

ناکامورای ۷۳ ساله همراه با پنج هم‌کار افغانش در چهارم ماه دستامبر سال جاری میلادی در ولایت ننگرهار افغانستان از سوی مردان تفنگ‌دار ناشناس کشته شدند.

تیتسو ناکامورا، رییس یک نهاد مدد رسانی به نام «پی‌ام‌سی» بود که سال‌ها در شرق افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار فعالیت داشت.

ناکامورا، یازده سربند و آب‌رو را برای مهار آب ولایت کنر افغانستان ساخت تا از این آب برای سرسبزی و کشاورزی بخش بزرگ زمین‌ها در ننگرهار استفاده شود.

در کنار این، او در حفر ۱۵۰۰چاه عمیق و فراهم‌سازی آب نوشیدنی برای ۶۵۰هزار تن در ننگرهار نیز کمک کرد. ایجاد دو مسجد و دو شفاخانه از کارهای دیگر او در شرق کشور استند.

در مراسم اهدای ستایش‌نامه، اکیکو، دختر تیتسو ناکامورا و بشیر محبت، سفیر افغانستان در جاپان نیز حضور داشتند.

ستایش‌نامۀ «گولد ریز ویت روزت»، چهارمین بلندرتبه‌ترین ستایش‌نامۀ کشور جاپان است که برای دستاورها در روابط بین‌الملل و بخش‌های دیگر اهدا می‌شود.

هم‌رسانی کنید