Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سفر هیئت ارگ به مزار؛ تنش‎های ارگ و نور زود است پایان یابند

معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور شام روز گذشته (یک شنبه) به منظور آنچه که شکست بن بست گفت وگو میان ارگ و عطامحمدنور گفته شده است، به مزارشریف رفتند.

هرچند جزئیات گفت وگوی این هیئت اعزامی حکومت با آقای نور روشن نیست، اما افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ که یکی از نزدیکان عطامحمد نور است، می گوید که تنش‌ها به زودی پایان می یابند.

وی می افزاید که که گفت وگوها میان دو طرف تا نیمه های شب ادامه داشته است. به گفتۀ وی، پس از گفت وگوها میان هیئت اعزامی ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، آنان به یک توافق نهایی نزدیک شده ‌اند: «آقای ستانکزی و رحیمی برای ملاقات با والی بلخ آمدند، هرچند جزئیات این مذاکرات با ما شریک ساخته نشده، اما می خواهم بگویم که امید برای حل تنش بلخ دروازه اش باز شده است.»

وی می افزاید: «با اطمینان می گویم که در آیندۀ نزدیک معضل ارگ و والی بلخ حل می شود.»

در همین حال، گزارش‌ها می رسانند که ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، به تفاهمی رسیده اند که بر بنیاد آن، یک والی جدید با توافق عطامحمد نور برای بلخ معرفی خواهد شد.

از سویی هم، منابعی به طلوع نیوز می گویند که انتظار می رود گفت وگوهای حکومت با جمعیت اسلامی برای رسیدن به یک توافق نهایی، در کابل از سرگرفته شوند.

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه آقای نور را در این باره نیز داشته باشد، اما موفق نشد. با این هم روز یک شنبه آقای نور در مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری گفت که تا نیمه های شب با جریان های گوناگون گفت وگو دارد.

اما، ذبیح فطرت، معاون سخن گوی جمعیت اسلامی می گوید که هیئت ارگ به بلخ نیامده است و گفت وگوهای عطامحمد نور با ستانکزی و رحیمی را رد می کند.

در این میان، باشنده‌گان بلخ از ادامۀ این تنش‌ها به ستوه آمده اند و بر پایان آن از رهگذر گفت وگوها تأکید می‌ورزند.

نصیر، باشندۀ مزارشریف گفت: «باید اختلاف ها میان ارگ و بلخ هر چه زودتر حل شود.»

عادله، باشندۀ دیگر مزارشریف نیز افزود: «ما قبلأ اگر فراز داشتیم حالا به فرود مواجه شده ایم.»

نزدیک به سه ماه می شود که رییس جمهور، استعفای عطامحمد نور را منظور کرده و به جای او مهندس داوود را به حیث والی بلخ معرفی کرده است، اما آقای نور منظوری استعفایش را نمی پذیرد و به وظیفه خود به حیث والی بلخ ادامه داده است.

سفر هیئت ارگ به مزار؛ تنش‎های ارگ و نور زود است پایان یابند

گزارش‌ها می رسانند که ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، به تفاهمی رسیده اند که بر بنیاد آن، یک والی جدید با توافق عطامحمد نور برای بلخ معرفی خواهد شد.

Thumbnail

معصوم ستانکزی، رییس عمومی امنیت ملی و عبدالسلام رحیمی، رییس دفتر رییس جمهور شام روز گذشته (یک شنبه) به منظور آنچه که شکست بن بست گفت وگو میان ارگ و عطامحمدنور گفته شده است، به مزارشریف رفتند.

هرچند جزئیات گفت وگوی این هیئت اعزامی حکومت با آقای نور روشن نیست، اما افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ که یکی از نزدیکان عطامحمد نور است، می گوید که تنش‌ها به زودی پایان می یابند.

وی می افزاید که که گفت وگوها میان دو طرف تا نیمه های شب ادامه داشته است. به گفتۀ وی، پس از گفت وگوها میان هیئت اعزامی ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، آنان به یک توافق نهایی نزدیک شده ‌اند: «آقای ستانکزی و رحیمی برای ملاقات با والی بلخ آمدند، هرچند جزئیات این مذاکرات با ما شریک ساخته نشده، اما می خواهم بگویم که امید برای حل تنش بلخ دروازه اش باز شده است.»

وی می افزاید: «با اطمینان می گویم که در آیندۀ نزدیک معضل ارگ و والی بلخ حل می شود.»

در همین حال، گزارش‌ها می رسانند که ارگ ریاست جمهوری و عطامحمد نور، به تفاهمی رسیده اند که بر بنیاد آن، یک والی جدید با توافق عطامحمد نور برای بلخ معرفی خواهد شد.

از سویی هم، منابعی به طلوع نیوز می گویند که انتظار می رود گفت وگوهای حکومت با جمعیت اسلامی برای رسیدن به یک توافق نهایی، در کابل از سرگرفته شوند.

طلوع‌نیوز تلاش کرد تا دیدگاه آقای نور را در این باره نیز داشته باشد، اما موفق نشد. با این هم روز یک شنبه آقای نور در مراسم یاد بود از عبدالعلی مزاری گفت که تا نیمه های شب با جریان های گوناگون گفت وگو دارد.

اما، ذبیح فطرت، معاون سخن گوی جمعیت اسلامی می گوید که هیئت ارگ به بلخ نیامده است و گفت وگوهای عطامحمد نور با ستانکزی و رحیمی را رد می کند.

در این میان، باشنده‌گان بلخ از ادامۀ این تنش‌ها به ستوه آمده اند و بر پایان آن از رهگذر گفت وگوها تأکید می‌ورزند.

نصیر، باشندۀ مزارشریف گفت: «باید اختلاف ها میان ارگ و بلخ هر چه زودتر حل شود.»

عادله، باشندۀ دیگر مزارشریف نیز افزود: «ما قبلأ اگر فراز داشتیم حالا به فرود مواجه شده ایم.»

نزدیک به سه ماه می شود که رییس جمهور، استعفای عطامحمد نور را منظور کرده و به جای او مهندس داوود را به حیث والی بلخ معرفی کرده است، اما آقای نور منظوری استعفایش را نمی پذیرد و به وظیفه خود به حیث والی بلخ ادامه داده است.

هم‌رسانی کنید