Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر هیئت ناتو به افغانستان؛ امریکا بر گفت‎وگوهای صلح تأکید دارد

نماینده گان همیشه گی امریکا، آلمان، ایتالیا و ترکیه در ناتو و نیز فرماندۀ ارشد ناتو در اروپا در یک سفر دو روزه، به افغانستان آمده اند.

این هیئت بلند پایۀ ناتو با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل و نیز با شماری از چهره های سیاسی و پرنفوذ در هرات و بلخ دیدار و گفت وگو کرده است.

در میان، کی بیلی هیچسن، نماینده همیشه گی امریکا در ناتو، در بارۀ سخنان رییس جمهور ترمپ که گفته است با طالبان صلح نمی کند، این گونه پاسخ می دهد: «فکر می کنم زمانی که رییس جمهور این سخنان را گفت پس از یک هفته حمله های وحشیانه طالبان بود، او مانند همه ما وحشت زده شده بود، که در کشوری که این همه برای صلح می کوشد، این همه زیان به بار آورده می شود. اما پس از آن، او کاملأ از صلح در افغانستان حمایت می کند و این بخشی از راهبردی است که او در ماه آگست اعلام کرد که ما طالبان را به میز خواهیم آورد.»

در همین حال، نمایندۀ غیرنظامی ناتو نیز تنها راه برای تأمین صلح را گفت وگو می داند.

کورنیلیس زیمرمن، می گوید: «شورشیان از راه نظامی نمی توانند پیروز شوند! فکر می کنم تنها یک راه به صلح وجود دارد و آن هم میز گفت وگوها است.»

در این میان، نمایندۀ همیشه گی امریکا در ناتو، خواهان پایان دادن به تنش های درون حکومتی و به ویژه تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت نیز است.

کی بیلی هیچسن می افزاید: «آنچه که ما انجام می دهیم این است که به رهبران افغانستان می گویم که این موضوع را حل کنید و بیایید به پیش برویم، ما نقشی را به عهده نمی گیریم اما می گویم که این بخشی از مصالحه و پیشرفت است.»

همزمان با این، جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع تأکید می کند که نباید سیاست به امنیت در افغانستان، آسیب برساند: «پیامی که ما به می خواهیم به مردم افغانستان برسانیم این است که ما به روند سیاسی شما حرمت می گذاریم و به سیاست گران و تکامل سیاسی شما حرمت می گذاریم. به حیث یک فرمانده نظامی تنها درخواست من این است که سیاست امنیت را زیان نرساند.»

با این هم، در حالی که کابل گفت وگوهایش را با دوحه برای بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر آغاز کرده است، نماینده همیشه گی امریکا در ناتو می گوید که در بارۀ بستن این دفتر چیزی نمی داند.

سفر هیئت ناتو به افغانستان؛ امریکا بر گفت‎وگوهای صلح تأکید دارد

نماینده همیشه گی امریکا در ناتو و نماینده غیرنظامی ناتو در افغانستان، به طالبان هشدار می دهند که هرگز برندۀ جنگ نخواهند شد.

تصویر بندانگشتی

نماینده گان همیشه گی امریکا، آلمان، ایتالیا و ترکیه در ناتو و نیز فرماندۀ ارشد ناتو در اروپا در یک سفر دو روزه، به افغانستان آمده اند.

این هیئت بلند پایۀ ناتو با رهبران حکومت وحدت ملی در کابل و نیز با شماری از چهره های سیاسی و پرنفوذ در هرات و بلخ دیدار و گفت وگو کرده است.

در میان، کی بیلی هیچسن، نماینده همیشه گی امریکا در ناتو، در بارۀ سخنان رییس جمهور ترمپ که گفته است با طالبان صلح نمی کند، این گونه پاسخ می دهد: «فکر می کنم زمانی که رییس جمهور این سخنان را گفت پس از یک هفته حمله های وحشیانه طالبان بود، او مانند همه ما وحشت زده شده بود، که در کشوری که این همه برای صلح می کوشد، این همه زیان به بار آورده می شود. اما پس از آن، او کاملأ از صلح در افغانستان حمایت می کند و این بخشی از راهبردی است که او در ماه آگست اعلام کرد که ما طالبان را به میز خواهیم آورد.»

در همین حال، نمایندۀ غیرنظامی ناتو نیز تنها راه برای تأمین صلح را گفت وگو می داند.

کورنیلیس زیمرمن، می گوید: «شورشیان از راه نظامی نمی توانند پیروز شوند! فکر می کنم تنها یک راه به صلح وجود دارد و آن هم میز گفت وگوها است.»

در این میان، نمایندۀ همیشه گی امریکا در ناتو، خواهان پایان دادن به تنش های درون حکومتی و به ویژه تنش ها میان جمعیت اسلامی و حکومت نیز است.

کی بیلی هیچسن می افزاید: «آنچه که ما انجام می دهیم این است که به رهبران افغانستان می گویم که این موضوع را حل کنید و بیایید به پیش برویم، ما نقشی را به عهده نمی گیریم اما می گویم که این بخشی از مصالحه و پیشرفت است.»

همزمان با این، جنرال جان نیکلسن، فرماندۀ مأموریت پشتیبانی قاطع تأکید می کند که نباید سیاست به امنیت در افغانستان، آسیب برساند: «پیامی که ما به می خواهیم به مردم افغانستان برسانیم این است که ما به روند سیاسی شما حرمت می گذاریم و به سیاست گران و تکامل سیاسی شما حرمت می گذاریم. به حیث یک فرمانده نظامی تنها درخواست من این است که سیاست امنیت را زیان نرساند.»

با این هم، در حالی که کابل گفت وگوهایش را با دوحه برای بستن دفتر سیاسی طالبان در قطر آغاز کرده است، نماینده همیشه گی امریکا در ناتو می گوید که در بارۀ بستن این دفتر چیزی نمی داند.

هم‌رسانی کنید