Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سقوط یک هواپیمای امریکایی در افغانستان

مقام های محلی غزنی امروز گزارش دادند که یک هواپیما به علت نا روشنی در روستای سدوزی ولسوالی ده یک غزنی سقوط کرده است.

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، نشان می دهند که یک  هواپیمای نظامی امریکایی  که شباهت با جت های مسافربری نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا دارد، سقوط کرده است.

تا کنون هیچ منبع رسمی درستی این تصویر را با این رویداد تایید نکرده است.

تا کنون علت این سرنگونی روشن نیست.

در آغاز گزارش شده بود که این هواپیما مسافری از شرکت های داخلی است، اما پسانتر شرکت های هواپیمایی گزارش دادند که هیچ هواپیمای این شرکت ها سقوط نکرده است.

ازسوی هم ویب سایت ایمنی هوا نوردی گزارش داده است هواپیمایی که گفته می شود درغزنی سقوط کرده است با هواپیماهای  نیروهای خارجی در افغانستان مشابه است.

اداره هوانوردی با نشر چند ساعت پس ازنشر گزارش ها دراین بخش ، این اعلامیه را نشرکرد اما هیچ یک ازمسوولان این اداره حاضر به گفتگو دراین باره نشدند.

در همین حال، غلام محمد معصومی رییس تنظیم خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی تأیین می کند که هواپیمایی که در ولایت غزنی سقوط کرده است مربط به نیروهای خارجی است.

او می‌گوید که این هواپیما دچار مشکل تخنیکی شده بود و از این مشکل به این مرکز گزارش داده بود و میخواست به نزدیک ترین میدان هوایی که در شرنه، مرکز ولایت پکتیکا، است، نشست کند، اما موفق به این کار نشد. 

او همچنان می‌گوید که این هواپیما از لحظه دچار شدن به مشکل تخنیکی با اداره تنظیم تخنیکی خدمات ترافیک هوایی در تماس بود.

نیروهای امریکایی درافغانستان نزدیک به نه ساعت پس از این رویداد سقوط این هواپیمای این نیروها را در غزنی تایید کردند.

سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفت که یک هواپیمای E11A این نیرو ها امروز در غزنی سقوط کرد .

به گفته وی، نشانه ای از این که این هواپیما از سوی دشمن سرنگون شده باشد وجود ندارد و ادعای طالبان برای سرنگونی این هواپیما نادرست است.

نیروهای امریکایی میگویند که جزئیات بیشتر را در این باره بعدن همه گانی خواهند ساخت. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که در این هواپیما کمتر از ده تن بودند.

سقوط یک هواپیمای امریکایی در افغانستان

خالقداد اکبری عضو شورای ولایتی غزنی می‌گوید که این هواپیما در روستای سدوزی ولسوالی ده یک این ولایت سقوط کرده است.

Thumbnail

مقام های محلی غزنی امروز گزارش دادند که یک هواپیما به علت نا روشنی در روستای سدوزی ولسوالی ده یک غزنی سقوط کرده است.

تصویرهایی که به طلوع نیوز رسیده اند، نشان می دهند که یک  هواپیمای نظامی امریکایی  که شباهت با جت های مسافربری نیروهای هوایی ایالات متحده امریکا دارد، سقوط کرده است.

تا کنون هیچ منبع رسمی درستی این تصویر را با این رویداد تایید نکرده است.

تا کنون علت این سرنگونی روشن نیست.

در آغاز گزارش شده بود که این هواپیما مسافری از شرکت های داخلی است، اما پسانتر شرکت های هواپیمایی گزارش دادند که هیچ هواپیمای این شرکت ها سقوط نکرده است.

ازسوی هم ویب سایت ایمنی هوا نوردی گزارش داده است هواپیمایی که گفته می شود درغزنی سقوط کرده است با هواپیماهای  نیروهای خارجی در افغانستان مشابه است.

اداره هوانوردی با نشر چند ساعت پس ازنشر گزارش ها دراین بخش ، این اعلامیه را نشرکرد اما هیچ یک ازمسوولان این اداره حاضر به گفتگو دراین باره نشدند.

در همین حال، غلام محمد معصومی رییس تنظیم خدمات ترافیک هوایی اداره هوانوردی ملکی تأیین می کند که هواپیمایی که در ولایت غزنی سقوط کرده است مربط به نیروهای خارجی است.

او می‌گوید که این هواپیما دچار مشکل تخنیکی شده بود و از این مشکل به این مرکز گزارش داده بود و میخواست به نزدیک ترین میدان هوایی که در شرنه، مرکز ولایت پکتیکا، است، نشست کند، اما موفق به این کار نشد. 

او همچنان می‌گوید که این هواپیما از لحظه دچار شدن به مشکل تخنیکی با اداره تنظیم تخنیکی خدمات ترافیک هوایی در تماس بود.

نیروهای امریکایی درافغانستان نزدیک به نه ساعت پس از این رویداد سقوط این هواپیمای این نیروها را در غزنی تایید کردند.

سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان گفت که یک هواپیمای E11A این نیرو ها امروز در غزنی سقوط کرد .

به گفته وی، نشانه ای از این که این هواپیما از سوی دشمن سرنگون شده باشد وجود ندارد و ادعای طالبان برای سرنگونی این هواپیما نادرست است.

نیروهای امریکایی میگویند که جزئیات بیشتر را در این باره بعدن همه گانی خواهند ساخت. از سوی دیگر یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که در این هواپیما کمتر از ده تن بودند.

هم‌رسانی کنید