تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیلاب‌ها ۱۱۳ خانه را در کابل ویران کرده‌اند

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در کابل، یک صد و سیزده خانه به گونه کامل و یا قسمآ ویران شده‌اند.

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، سیلاب‌ها ۱۱۳ خانه را در ناحیه‌های پنج، شش، نه، سیزده، شانزده و هفده که در اطراف دریای کابل اعمار شده‌اند، کامل و قسما  ویران کرده‌اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند حکومت باید جلو ساخت و سازهای غیرمعیاری را بگیرد.

ایام الدین وطن دوست، رییس شورای آسیب دیده‌گان، گفت: «با جودی که خطر بالا آمدن آب این دریا در قلعه واحد زیاد بود، اما نهادهای مسوول حکومتی و هم مردم نتوانستند اطلاعی رسانی کنند و امروز در اطراف دریای کابل خانه‌های بیشتر آسیب دیده‌اند، خلاف نقشه اعمار شده‌اند و حکومت باید این خانه‌ها را از قبل اجازه ساخت و ساز نمی‌داد.»

در جاده پل باغ عمومی، کارگران با گرفتن ده افغانی ره‌گذران را با کراچی‌ها از این سوی جاده به آن سوی جاده انتقال می‌دهند.

جمع شدن آب در دو روز گذشته در آن کوچه‌هایی که در چندین سال گذشته قیررزیری نشده‌اند، مانع رفتن ده‌ها کودک و آموزگار به مکتب‌ها شده‌اند.

خدیجه رحمیمی، آموزگار، گفت: «آبی که در روز بارنده‌گی در کابل در این کوچه ذخیره شده است با هر موتری که از این کوچه می‌گذرد، آب با شدت داخل حویلی ما می‌شود و این آب سبب شده است که خانه‌های ما بیشتر نم بکشد و حتا دیوارها درز کنند.»

انجیل، دانش آموز، گفت: «آب ایستاده داخل کوچه سبب شده است که نه تنها من بل هم صنفی‌های من که در این کوچه زنده‌گی می‌کنند، همه ما نتوانیم به مکتب برویم.»

سید تقی، باشنده محل، گفت: «نهادهای که مسوول استید از هر روشی که می‌توانید کار بگیرید و این کوچه را بسازید.»

بربنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، یک صد و سیزده خانه به گونه کامل و قسمأ در سیلاب‌ها ویران شده‌اند.

جان آغا، آسیب دیده از بارش باران، گفت: «سیزده سال بود که در این خانه زنده‌گی می‌کردیم. ازین که این کوچه خامه است و آب رو ندارد و همیش آب باران در آن ایستاده می‌ماند به ویژه از دو روز گذشته که بارنده‌گی زیاد شده است، همه این‌ها سبب شد که ساعت دوی امشام بام خانه و بخشی از دیوارهای آن فرو بریزد.»

طلا محمد، آسیب دیده از سیلاب، گفت: «از دیشب آب این دریا بیشتر شد و نگرانی ما بیشترتر و سرانجام چهار صبح با زن و فرزندانم از این خانه بیرون شدیم اما ساعت‌های دوی پس از چاشت بود که بخشی از خانه‌ام فرو ریخت. من از این خانه فقط خود ما را نجات دادیم اما مال و اموال خانه‌ام همه زیر آب و زیر این ویرانی به جا ماندند.»

با این همه در اطراف دریای کابل و تمامی بخش‌های که زیر تهدید بالا آمدن آب دریا پیش بینی شده‌اند، نیروهای امداد رسان از وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی حضور دارند.

سیلاب‌ها ۱۱۳ خانه را در کابل ویران کرده‌اند

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که ۶۰۰ خانه در ناحیه‌های پنج و شش در تهدید سیلاب‌ها قرار دارند.

تصویر بندانگشتی

وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی می‌گوید که بر اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در کابل، یک صد و سیزده خانه به گونه کامل و یا قسمآ ویران شده‌اند.

بربنیاد اطلاعات وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، سیلاب‌ها ۱۱۳ خانه را در ناحیه‌های پنج، شش، نه، سیزده، شانزده و هفده که در اطراف دریای کابل اعمار شده‌اند، کامل و قسما  ویران کرده‌اند.

در همین حال، شماری از باشنده‌گان پایتخت می‌گویند حکومت باید جلو ساخت و سازهای غیرمعیاری را بگیرد.

ایام الدین وطن دوست، رییس شورای آسیب دیده‌گان، گفت: «با جودی که خطر بالا آمدن آب این دریا در قلعه واحد زیاد بود، اما نهادهای مسوول حکومتی و هم مردم نتوانستند اطلاعی رسانی کنند و امروز در اطراف دریای کابل خانه‌های بیشتر آسیب دیده‌اند، خلاف نقشه اعمار شده‌اند و حکومت باید این خانه‌ها را از قبل اجازه ساخت و ساز نمی‌داد.»

در جاده پل باغ عمومی، کارگران با گرفتن ده افغانی ره‌گذران را با کراچی‌ها از این سوی جاده به آن سوی جاده انتقال می‌دهند.

جمع شدن آب در دو روز گذشته در آن کوچه‌هایی که در چندین سال گذشته قیررزیری نشده‌اند، مانع رفتن ده‌ها کودک و آموزگار به مکتب‌ها شده‌اند.

خدیجه رحمیمی، آموزگار، گفت: «آبی که در روز بارنده‌گی در کابل در این کوچه ذخیره شده است با هر موتری که از این کوچه می‌گذرد، آب با شدت داخل حویلی ما می‌شود و این آب سبب شده است که خانه‌های ما بیشتر نم بکشد و حتا دیوارها درز کنند.»

انجیل، دانش آموز، گفت: «آب ایستاده داخل کوچه سبب شده است که نه تنها من بل هم صنفی‌های من که در این کوچه زنده‌گی می‌کنند، همه ما نتوانیم به مکتب برویم.»

سید تقی، باشنده محل، گفت: «نهادهای که مسوول استید از هر روشی که می‌توانید کار بگیرید و این کوچه را بسازید.»

بربنیاد آمار وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، یک صد و سیزده خانه به گونه کامل و قسمأ در سیلاب‌ها ویران شده‌اند.

جان آغا، آسیب دیده از بارش باران، گفت: «سیزده سال بود که در این خانه زنده‌گی می‌کردیم. ازین که این کوچه خامه است و آب رو ندارد و همیش آب باران در آن ایستاده می‌ماند به ویژه از دو روز گذشته که بارنده‌گی زیاد شده است، همه این‌ها سبب شد که ساعت دوی امشام بام خانه و بخشی از دیوارهای آن فرو بریزد.»

طلا محمد، آسیب دیده از سیلاب، گفت: «از دیشب آب این دریا بیشتر شد و نگرانی ما بیشترتر و سرانجام چهار صبح با زن و فرزندانم از این خانه بیرون شدیم اما ساعت‌های دوی پس از چاشت بود که بخشی از خانه‌ام فرو ریخت. من از این خانه فقط خود ما را نجات دادیم اما مال و اموال خانه‌ام همه زیر آب و زیر این ویرانی به جا ماندند.»

با این همه در اطراف دریای کابل و تمامی بخش‌های که زیر تهدید بالا آمدن آب دریا پیش بینی شده‌اند، نیروهای امداد رسان از وزارت دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی حضور دارند.

هم‌رسانی کنید