Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای صلح: درباره خروج نیروهای خارجی با طالبان گفت‌وگو نشده‌است

شورای عالی صلح، مطرح‌شدن خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل‌زاد و نماینده‌گان طالبان در قطر رد می‌کند.

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، می‌گوید که هرچند بیرون شدن نیروهای خارجی و رهایی زندانیان طالب از بحث‌های اساسی ازبهر آغاز گفت وگوهای صلح بوده اند، اما تا هنوز در این باره گفت وگویی انجام نشده است.

محمداکرم خپلواک، تأکید می‌ورزد که اگر افغانستان به امنیت و ثبات برسد، هیچ شهروند افغانستان حضور نظامی امریکا را نخواهد پذیرفت: « این که گفته شده است که طالبان و امریکا در باره خروج نیروهای خارجی بحث کرده اند، من کاملاً این موضوع را رد می کنم، در این هیچ بحث نشده است.»

آقای خپلواک، این سخنانش را امروز (سه‌شنبه، ۲۴میزان) در نشست اعضای شورای عالی صلح و استادان دانشگاه‌های کشور و خبرنگاران در کابل بیان کرد.

شورای عالی صلح، به منظور ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌گان شمول در گفت وگوهای صلح و جستجوی راه‌های رسیدن به مرحلۀ آغاز گفت وگوهای رسمی با طالبان، سلسله نشست‌هایی را با نخبه‌گان کشور راه اندازی کرده است. 

در همین حال، شماری از شرکت کننده‌گان نشست امروز، بحث در بارۀ بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در گفت وگوها میان طالبان و نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را نگران کننده خواندند.

وحید مژده، فعال سیاسی در این باره گفت: « اگر طالبان قبول کنند، پایگاه های بگرام و شوراب را در اینجا دیگر نه حقوق بشر و نه حقوق زن هم وجود خواهد داشت.»

محمد امین احمدی، استاد دانشگاه نیز افزود: « نفس حضور نیروهای خارجی که اگر بر اساس همکاری بوده باشد، تجاوز حساب نمی شود.»

در این میان، فرامرز تمنا، رییس مرکزمطالعات راهبردی وزارت امورخارجه در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیدگاه دیگری دارد:« طالب آیدیالوگ که برای دست یابی به یک حکومت دینی در این جا می جنگد، یک مولوی باید او را قناعت بدهد که اینجا حکومت غیر اسلامی نیست.»

در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارند.

رییس جمهور غنی هم در بارۀ صلح و بهای صلح چنین دیدگاهی دارد:« این که صلح ضروری است، روی آن اجماع وجود دارد، اما این که صلح به چی قیمتی آن قابل بحث است.»

هرچند شورای عالی صلح، مطرح شدن بحث خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل زاد و نماینده گان طالبان در قطر رد می کند، اما پیش از این، گروه طالبان در خبرنامه یی گفته اند که میان دو طرف در باره بیرون شدن نیروهای خارجی سخن گفته شده است و نیز دو طرف بر دوام دیدارهای شان تأکید ورزیده اند.

شورای صلح: درباره خروج نیروهای خارجی با طالبان گفت‌وگو نشده‌است

محمداکرم خپلواک، تأکید می‌ورزد که اگر افغانستان به امنیت و ثبات برسد، هیچ شهروند افغانستان حضور نظامی امریکا را نخواهد پذیرفت.

تصویر بندانگشتی

شورای عالی صلح، مطرح‌شدن خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل‌زاد و نماینده‌گان طالبان در قطر رد می‌کند.

رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح، می‌گوید که هرچند بیرون شدن نیروهای خارجی و رهایی زندانیان طالب از بحث‌های اساسی ازبهر آغاز گفت وگوهای صلح بوده اند، اما تا هنوز در این باره گفت وگویی انجام نشده است.

محمداکرم خپلواک، تأکید می‌ورزد که اگر افغانستان به امنیت و ثبات برسد، هیچ شهروند افغانستان حضور نظامی امریکا را نخواهد پذیرفت: « این که گفته شده است که طالبان و امریکا در باره خروج نیروهای خارجی بحث کرده اند، من کاملاً این موضوع را رد می کنم، در این هیچ بحث نشده است.»

آقای خپلواک، این سخنانش را امروز (سه‌شنبه، ۲۴میزان) در نشست اعضای شورای عالی صلح و استادان دانشگاه‌های کشور و خبرنگاران در کابل بیان کرد.

شورای عالی صلح، به منظور ایجاد یک هیئت با صلاحیت و همه‌گان شمول در گفت وگوهای صلح و جستجوی راه‌های رسیدن به مرحلۀ آغاز گفت وگوهای رسمی با طالبان، سلسله نشست‌هایی را با نخبه‌گان کشور راه اندازی کرده است. 

در همین حال، شماری از شرکت کننده‌گان نشست امروز، بحث در بارۀ بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در گفت وگوها میان طالبان و نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را نگران کننده خواندند.

وحید مژده، فعال سیاسی در این باره گفت: « اگر طالبان قبول کنند، پایگاه های بگرام و شوراب را در اینجا دیگر نه حقوق بشر و نه حقوق زن هم وجود خواهد داشت.»

محمد امین احمدی، استاد دانشگاه نیز افزود: « نفس حضور نیروهای خارجی که اگر بر اساس همکاری بوده باشد، تجاوز حساب نمی شود.»

در این میان، فرامرز تمنا، رییس مرکزمطالعات راهبردی وزارت امورخارجه در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیدگاه دیگری دارد:« طالب آیدیالوگ که برای دست یابی به یک حکومت دینی در این جا می جنگد، یک مولوی باید او را قناعت بدهد که اینجا حکومت غیر اسلامی نیست.»

در بارۀ چگونگی بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان دیدگاه‌های دیگری هم وجود دارند.

رییس جمهور غنی هم در بارۀ صلح و بهای صلح چنین دیدگاهی دارد:« این که صلح ضروری است، روی آن اجماع وجود دارد، اما این که صلح به چی قیمتی آن قابل بحث است.»

هرچند شورای عالی صلح، مطرح شدن بحث خروج نیروهای امریکایی را میان زلمی خلیل زاد و نماینده گان طالبان در قطر رد می کند، اما پیش از این، گروه طالبان در خبرنامه یی گفته اند که میان دو طرف در باره بیرون شدن نیروهای خارجی سخن گفته شده است و نیز دو طرف بر دوام دیدارهای شان تأکید ورزیده اند.

هم‌رسانی کنید