Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان: به کمیسیون انتخابات دیگر اعتماد نداریم

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در حدود ده دستۀ انتخاباتی عضویت آن را دارند، امروز اعلام کرد که دیگر بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد ندارد.

اعضای این شورا، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در یک نشست در کابل، هم‌چنان اعلام کردند که نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نخواهند پذیرفت.

اعضای این شورا، ادعا می‌کنند که نتیجۀ انتخابات برخاسته از آرای تقلبی و مهندسی شده خواهد بود.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا در این باره گفت: «نتایج انتخاباتی که به همین روال روان است، نه برای ما قابل پذیرش است، نه قانونی است، نه شرعی است، نه دیموکراتیک است، نه شفاف است، نه ارزشی است و نه انسانی است و به این نسبت، قابل پذیرش نیست.»

حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو دیگر این شورا نیز بیان داشت: «به هیچ وجه رآی غیربایومتریک؛ رأیی‌که با تخطی و تقلب باشد، برای ما مدار اعتبار نیست.»

اعضای شورای نامزدان، می‌گویند که روی طرح شکل‌دهی حکومت تازه به‌جای حکومت وحدت ملی و برگزاری دوبارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کار می‌کنند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا اظهار داشت: «حکومتی را بوجود بیارد که این حکومت گرداننده‌گی انتخابات آینده را و پروسۀ مصالحه را به پیش ببرد.»

این در حالی‌است که در روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها ناظران دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی به پیش می‌رود و ناظران در حدود دوازده دستۀ دیگر حضور ندارند.

در حدود دو هفته پیش، پس از آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری در حدود هشت‌هزار رأی را آغاز کرد، شماری از دسته‌های انتخاباتی و شورای نامزدان با این کار مخالفت کردند و این روند را تحریم کردند.

روند بازشماری در هفده ولایت پایان یافته‌است و در نُه ولایت دیگر ادامه دارد. به همین ترتیب، در نُه ولایت دیگر رود بازشماری ازسوی شماری از دسته‌های انتخاباتی معترض، متوقف است.

اختلاف اصلی بر سر ۳۰۰هزار رأیی‌ است که به گفتۀ دسته‌های انتخاباتی معترض، آرای بدون بایومتریک استند و کمیسیون مستقل انتخابات این آرا را شامل بازشماری ساخته‌است.

این دسته‌های انتخاباتی، خواهان باطل شدن این آرا استند. بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، آرای بدون بایومتریک اعتبار ندارند.

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، می‌گوید که انتخابات از مسیر قانونی‌اش بیرون شده و رو به بحران است.

به گفتۀ اعضای این شورا، دستۀ انتخاباتی دولت ساز، به خریداری کارمندان کمیسیون انتخابات دست زده‌است.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که نتیجۀ انتخابات بربنیاد آرای بایومتریک اعلام خواهد شد.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «ما به اساس قانون انتخابات کار خودرا آغاز کردیم و به اساس قانون انتخابات لوایح و طرزالعمل‌های خودرا پیش می‌بریم – با شفافیت کامل، با استقلالیت کامل و با بی‌طرفی کامل.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد – حالا که در حدود دوماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات با نقض مکرر جدول زمان‌بندی این نهاد، موفق نشده‌است که حتا نتیجۀ نخستین این انتخابات را اعلام کند.

با این همه، این کمیسیون می‌گوید که با ختم روند بازشماری آرا، نتیجۀ نخستین انتخابات اعلام خواهد شد – اما تاریخ آن مشخص نیست.

شورای نامزدان: به کمیسیون انتخابات دیگر اعتماد نداریم

اعضای این شورا، ادعا می‌کنند که نتیجۀ انتخابات برخاسته از آرای تقلبی و مهندسی شده خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

شورای نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری که در حدود ده دستۀ انتخاباتی عضویت آن را دارند، امروز اعلام کرد که دیگر بالای کمیسیون مستقل انتخابات اعتماد ندارد.

اعضای این شورا، امروز (پنج‌شنبه، ۳۰عقرب) در یک نشست در کابل، هم‌چنان اعلام کردند که نتیجۀ انتخابات ریاست‌جمهوری را نیز نخواهند پذیرفت.

اعضای این شورا، ادعا می‌کنند که نتیجۀ انتخابات برخاسته از آرای تقلبی و مهندسی شده خواهد بود.

احمد ولی مسعود، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا در این باره گفت: «نتایج انتخاباتی که به همین روال روان است، نه برای ما قابل پذیرش است، نه قانونی است، نه شرعی است، نه دیموکراتیک است، نه شفاف است، نه ارزشی است و نه انسانی است و به این نسبت، قابل پذیرش نیست.»

حکیم تورسن، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو دیگر این شورا نیز بیان داشت: «به هیچ وجه رآی غیربایومتریک؛ رأیی‌که با تخطی و تقلب باشد، برای ما مدار اعتبار نیست.»

اعضای شورای نامزدان، می‌گویند که روی طرح شکل‌دهی حکومت تازه به‌جای حکومت وحدت ملی و برگزاری دوبارۀ انتخابات ریاست‌جمهوری کار می‌کنند.

شهاب حکیمی، نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری و عضو این شورا اظهار داشت: «حکومتی را بوجود بیارد که این حکومت گرداننده‌گی انتخابات آینده را و پروسۀ مصالحه را به پیش ببرد.»

این در حالی‌است که در روند بازشماری بخشی از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، تنها ناظران دستۀ انتخاباتی «دولت‌ساز» به رهبری اشرف غنی به پیش می‌رود و ناظران در حدود دوازده دستۀ دیگر حضور ندارند.

در حدود دو هفته پیش، پس از آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات روند بازشماری در حدود هشت‌هزار رأی را آغاز کرد، شماری از دسته‌های انتخاباتی و شورای نامزدان با این کار مخالفت کردند و این روند را تحریم کردند.

روند بازشماری در هفده ولایت پایان یافته‌است و در نُه ولایت دیگر ادامه دارد. به همین ترتیب، در نُه ولایت دیگر رود بازشماری ازسوی شماری از دسته‌های انتخاباتی معترض، متوقف است.

اختلاف اصلی بر سر ۳۰۰هزار رأیی‌ است که به گفتۀ دسته‌های انتخاباتی معترض، آرای بدون بایومتریک استند و کمیسیون مستقل انتخابات این آرا را شامل بازشماری ساخته‌است.

این دسته‌های انتخاباتی، خواهان باطل شدن این آرا استند. بربنیاد طرزالعمل کمیسیون مستقل انتخابات، آرای بدون بایومتریک اعتبار ندارند.

شورای نامزدان ریاست‌جمهوری، می‌گوید که انتخابات از مسیر قانونی‌اش بیرون شده و رو به بحران است.

به گفتۀ اعضای این شورا، دستۀ انتخاباتی دولت ساز، به خریداری کارمندان کمیسیون انتخابات دست زده‌است.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات این ادعا را بی‌بنیاد می‌داند و می‌گوید که نتیجۀ انتخابات بربنیاد آرای بایومتریک اعلام خواهد شد.

اورنگ زیب، عضو کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «ما به اساس قانون انتخابات کار خودرا آغاز کردیم و به اساس قانون انتخابات لوایح و طرزالعمل‌های خودرا پیش می‌بریم – با شفافیت کامل، با استقلالیت کامل و با بی‌طرفی کامل.»

انتخابات ریاست‌جمهوری، به تاریخ ششم ماه میزان برگزار شد – حالا که در حدود دوماه از این زمان می‌گذرد، کمیسیون مستقل انتخابات با نقض مکرر جدول زمان‌بندی این نهاد، موفق نشده‌است که حتا نتیجۀ نخستین این انتخابات را اعلام کند.

با این همه، این کمیسیون می‌گوید که با ختم روند بازشماری آرا، نتیجۀ نخستین انتخابات اعلام خواهد شد – اما تاریخ آن مشخص نیست.

هم‌رسانی کنید