تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

عبدالله خواهان جلوگیری از تلفات غیرنظامیان شد

عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، امروز دوشنبه درنشست شورای وزیران از آن چه که افزایش تلفات غیرنظامیان درجنگ می‌گوید ابراز تأسف کرد.

آقای عبدالله گفت ازتلفات مردمانی که دردفاع ازنظام ودرشرایط تحمیل شده برآنان قرار دارند باید جلوگیری شود.

به گفته رییس اجراییه، جلوگیری ازتلفات غیرنظامیان باید دراولویت کارهای مسوولان نهادهای امنیتی قرار داده شوند.

وی دراین باره گفت: «متأسفانه دراین اواخر تعداد تلفات ملکی در اثر عملیات‌ها بیشتر شده است و گزارش‌ها نشان میدهد که این رقم در سال که گذشت بیشتر بوده است نسبت به قبل و جلوگیری از تلفات ملکی باید در اولیت ما قرار داشته باشد.»

ازسوی دیگر رییس اجراییه کشور از وجود نا امنی‌ها درشاهراه‌های کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که طالبان همچون منابع درآمد از شاهراه‌ها استفاده می‌کنند وامنیت را برهم می‌زنند.

وی از نیروهای امنیتی خواسته است تا به تامین امنیت شاهراه‌ها توجه جدی داشته باشند. 
آقای عبدالله گفت: «امنیت شاهراه‌ها که دراین اواخر حوادث زیاد صورت می‌گیرد و از سوی دیگر طالبان با استفاده از فرصت شاهراه‌های بزرگ را به یک منبع عایداتی تبدیل کرده اند.»

رییس اجراییه همچنان گفته است که گفتگوهای میان حکومت و طالبان آغاز نشده است اما تلاش‌ها دراین باره جریان دارند. 

وی گفت: «مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است بین دو طرف، اما کوشش‌های دراین زمینه درجریان است و موقوع است که طرف مقابل هم قناعت کند و به خواست مردم افغانستان و کشتار مردم بی‌گناه که ما متاسفانه شاهدش بودیم طی سال‌های متمادی، اما حوادث که روزهای گذشته در کابل و ننگرهار صورت گرفت از نمونه‌های مصیبتی است که مردم افغانستان به صورت دوامدار تحمل می‌کنند.»

وی همچنان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است تا برای تامین شفافیت انتخابات توجه اساسی داشته باشند. 

عبدالله گفت: «کمیسیون‌های انتخاباتی به خواست‌های شهروندان کشور، کاندیدهای انتخاباتی در چارچوب قانون کشور برای تامین شفافیت کامل و بی‌طرفی توجه اساسی داشته باشند.»

این درحالی است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز ششم ماه میزان امسال برگزار گردد. در کنار مسایل دیگر، تأمین امنیت این روند، از بزرگ ترین اولویت‌هایی است که کابل و متحدانش، همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

عبدالله خواهان جلوگیری از تلفات غیرنظامیان شد

عبدالله عبدالله می‌گوید که از تلفات مردمانی که در دفاع از نظام و در شرایط تحمیل شده بر آنان قرار دارند باید جلوگیری شود.

Thumbnail

عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور، امروز دوشنبه درنشست شورای وزیران از آن چه که افزایش تلفات غیرنظامیان درجنگ می‌گوید ابراز تأسف کرد.

آقای عبدالله گفت ازتلفات مردمانی که دردفاع ازنظام ودرشرایط تحمیل شده برآنان قرار دارند باید جلوگیری شود.

به گفته رییس اجراییه، جلوگیری ازتلفات غیرنظامیان باید دراولویت کارهای مسوولان نهادهای امنیتی قرار داده شوند.

وی دراین باره گفت: «متأسفانه دراین اواخر تعداد تلفات ملکی در اثر عملیات‌ها بیشتر شده است و گزارش‌ها نشان میدهد که این رقم در سال که گذشت بیشتر بوده است نسبت به قبل و جلوگیری از تلفات ملکی باید در اولیت ما قرار داشته باشد.»

ازسوی دیگر رییس اجراییه کشور از وجود نا امنی‌ها درشاهراه‌های کشور ابراز نگرانی می‌کند و می‌گوید که طالبان همچون منابع درآمد از شاهراه‌ها استفاده می‌کنند وامنیت را برهم می‌زنند.

وی از نیروهای امنیتی خواسته است تا به تامین امنیت شاهراه‌ها توجه جدی داشته باشند. 
آقای عبدالله گفت: «امنیت شاهراه‌ها که دراین اواخر حوادث زیاد صورت می‌گیرد و از سوی دیگر طالبان با استفاده از فرصت شاهراه‌های بزرگ را به یک منبع عایداتی تبدیل کرده اند.»

رییس اجراییه همچنان گفته است که گفتگوهای میان حکومت و طالبان آغاز نشده است اما تلاش‌ها دراین باره جریان دارند. 

وی گفت: «مذاکرات صلح هنوز آغاز نشده است بین دو طرف، اما کوشش‌های دراین زمینه درجریان است و موقوع است که طرف مقابل هم قناعت کند و به خواست مردم افغانستان و کشتار مردم بی‌گناه که ما متاسفانه شاهدش بودیم طی سال‌های متمادی، اما حوادث که روزهای گذشته در کابل و ننگرهار صورت گرفت از نمونه‌های مصیبتی است که مردم افغانستان به صورت دوامدار تحمل می‌کنند.»

وی همچنان از کمیسیون‌های انتخاباتی خواسته است تا برای تامین شفافیت انتخابات توجه اساسی داشته باشند. 

عبدالله گفت: «کمیسیون‌های انتخاباتی به خواست‌های شهروندان کشور، کاندیدهای انتخاباتی در چارچوب قانون کشور برای تامین شفافیت کامل و بی‌طرفی توجه اساسی داشته باشند.»

این درحالی است که قرار است انتخابات ریاست‌جمهوری، به روز ششم ماه میزان امسال برگزار گردد. در کنار مسایل دیگر، تأمین امنیت این روند، از بزرگ ترین اولویت‌هایی است که کابل و متحدانش، همواره بر آن تأکید داشته‌اند.

هم‌رسانی کنید