تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: اگر روند صلح همه‌شمول نباشد بخشی از طالبان باداعش خواهند رفت

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور می‌گوید که بربنیاد اطلاعات استخباراتی که دارد، شماری از فرماندهان و تندروان طالبان که نخواستند به صلح بپیوندند، با داعش یکجا خواهند شد.

آقای محب، در گفت‌وگو با فاکس نیوز، افزوده‌است که احتمال دارد تهدیدها برای مدتی افزایش یابند.

اما با این هم، او تأکید کرده‌است که در حال حاضر، داعش تهدید استراتیژیک برای افغانستان نیست: «ما داعش را در بخش‌هایی که در کنترل شان داشتند، شکست دادیم. اما اگر روند صلح به‌گونۀ اشتباه به پیش برود و تمام طالبان در این روند ادغام نشود، تندروان طالبان شاید به داعش بپیوندند که در آن صورت داعش یک تهدید استراتیژیک برای ما و همکاران بین‌المللی ما خواهد بود.»

آقای محب، تأکید دارد که افغانستان اکنون در جایگاۀ خوبی قرار دارد تا گفت‌وگوهای صلح را آغاز کند: «ما اکنون در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم تا گفت‌وگوهای واقعی صلح را آغاز کنیم.»

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، هم‌چنان می‌افزاید که طالبان و القاعده هنوز هم رابطه‌هایی دارند و با هم کار می‌کنند. به گفتۀ او اکنون تفاوت بسیار اندکی میان طالبان و القاعده از لحاظ ایدیولوژی و دیگر عمل‌کردها وجود دارند.

این گفته‌های آقای محب در حالی مطرح می‌شوند که یک هیئت طالبان و نیز زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفته‌اند.

شام روز گذشته، سفیر پاکستان در افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه کشور گفت که قرار است مقام‌های پاکستانی از هیئت طالبان بخواهند که گفت‌وگوهای میان افغانان را آغاز کنند.

 

محب: اگر روند صلح همه‌شمول نباشد بخشی از طالبان باداعش خواهند رفت

این گفته‌های آقای محب در حالی مطرح می‌شوند که یک هیئت طالبان و نیز زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور می‌گوید که بربنیاد اطلاعات استخباراتی که دارد، شماری از فرماندهان و تندروان طالبان که نخواستند به صلح بپیوندند، با داعش یکجا خواهند شد.

آقای محب، در گفت‌وگو با فاکس نیوز، افزوده‌است که احتمال دارد تهدیدها برای مدتی افزایش یابند.

اما با این هم، او تأکید کرده‌است که در حال حاضر، داعش تهدید استراتیژیک برای افغانستان نیست: «ما داعش را در بخش‌هایی که در کنترل شان داشتند، شکست دادیم. اما اگر روند صلح به‌گونۀ اشتباه به پیش برود و تمام طالبان در این روند ادغام نشود، تندروان طالبان شاید به داعش بپیوندند که در آن صورت داعش یک تهدید استراتیژیک برای ما و همکاران بین‌المللی ما خواهد بود.»

آقای محب، تأکید دارد که افغانستان اکنون در جایگاۀ خوبی قرار دارد تا گفت‌وگوهای صلح را آغاز کند: «ما اکنون در جایگاه بسیار خوبی قرار داریم تا گفت‌وگوهای واقعی صلح را آغاز کنیم.»

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور، هم‌چنان می‌افزاید که طالبان و القاعده هنوز هم رابطه‌هایی دارند و با هم کار می‌کنند. به گفتۀ او اکنون تفاوت بسیار اندکی میان طالبان و القاعده از لحاظ ایدیولوژی و دیگر عمل‌کردها وجود دارند.

این گفته‌های آقای محب در حالی مطرح می‌شوند که یک هیئت طالبان و نیز زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان به پاکستان رفته‌اند.

شام روز گذشته، سفیر پاکستان در افغانستان در دیدار با عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه کشور گفت که قرار است مقام‌های پاکستانی از هیئت طالبان بخواهند که گفت‌وگوهای میان افغانان را آغاز کنند.

 

هم‌رسانی کنید