Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محب: نیروهای امنیتی تا چهار ماه آینده کمر طالبان را خواهند شکست

در اوج نبردها در کشور و شدت‌گیری حمله‌های طالبان بر بخش‌هایی از کشور، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور اما هشدار می‌دهد که نیروهای دولتی تا چهار ماه آینده کمر طالبان را در میدان‌های جنگ خواهند شکِست.

آقای محب در یک گفت‌و‌گوی ویژه با طلوع‌نیوز دربارۀ جنگ و صلح افغانستان، می‌‌افزاید که طالبان بی پشتیبانی پاکستان یک روز توان پیش‌برد جنگ را در افغانستان ندارند.

او در این باره بیان داشت: «بن‌بست جنگ شکسته شده‌است، به نظرم اگر ما چهار ماه این وضعیت را دوام داده بتوانیم، بن بست چه که کمر طالبان می‌شکند!»

محب می‌گوید که طالبان حتا توان پرداخت پول تکت هوا پیمایی را که برای سفرها در گفت و‌گوهای صلح شرکت می‌کنند را نیز ندارند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، تأکید دارد که پاکستان پشتیبان طالبان است و تا هنگامی‌که به نگرانی‌های پاکستان پاسخ داده نشود تأمین صلح در افغانستان غیرممکن است: «تا با تمویل کنندۀ طالب صحبت نکینم، جنگ در افغانستان خاتمه نمی‌یابد. ما باید بتوانیم همرای پاکستان مستقیم مذاکره کنیم. تا که ما نگرانی‌های پاکستان را مطرح نکنیم و به آن پاسخ ندهیم، هیچ امکان ندارد که این‌جا صلح بیاید.»

با این هم، این مقام امنیتی کشور از تغییر مثبت در رفتار پاکستان در برابر افغانستان سخن می‌زند.

آقای محب، در بخش دیگر از سخنانش در این گفت‌وگو، تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را ناکام می‌داند.

او چند ماه پیش نیز همزمان با شدت‌گیری تلاش‌های امریکا برای صلح با طالبان، خلیل‌زاد را متهم کرده بود که در تلاش سهیم شدن در قدرت افغانستان است. مطرح کردن این اتهام‌، برای مشاور امنیت ملی افغانستان چالش برانگیز شد و ایالات متحده اعلام کرد که رابطه‌اش را با او قطع کرده‌است و نیز نماینده‌گان امریکا در نشست‌هایی‌که محب در آن حضور داشت، شرکت نمی‌کردند.

اما، آقای محب می‌گوید که از اظهاراتش در برابر خلیل‌زاد پیشیمان نیست. او می‌افزاید که امریکایی‌ها از وی خواستند معذرت بخواهد و حرف‌هایش را پس بگیرد، اما وی به این خواست آن‌ها تن درنداد و رییس‌جمهور غنی نیز لازم ندانست که او استعفا بدهد.

محب در این باره بیان داشت: «من در برابر مردم افغانستان مسؤولیت دارم. من مشاور امنیت ملی کشور خودم استم. منافع ملی برای ما بالاتر از همه چیز است. روند صلح یک روند مغلق است. این یک از تندی‌ها بود شاید تندی‌های دیگری را هم ببینیم.»

وی همچنان، می‌گوید که گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان بر روحیه نیروهای امنیتی نیز تأثر بد گذاشته اند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، در واکنش به برگزاری نشست سیاسیون و طالبان در مسکو و نیز برقراری ارتباط شماری از کشورهای همسایه با طالبان به شمول ایران، می‌گوید که این رابط‌ها برای امنیت ملی افغانستان تهدید استند.

از حمدالله محب دربارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی پیکارهای انتخابات نامزدان نیز سوال شد. آقای محب، گفت که انتخابات در زمان معین آن – ششم ماه میزان – برگزار خواهد شد و نیز برای چگونگی پیکارهای انتخاباتی، نامزدان باید روی یک طرح مشخصی به توافق برسند.

این در حالی است که اخیرأ شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی را به پیکارهای پیش از وقت انتخاباتی متهم کردند و گفتند که او از امکانات دولت کمپاین می‌کند.

محب: نیروهای امنیتی تا چهار ماه آینده کمر طالبان را خواهند شکست

محب می‌گوید که طالبان حتا توان پرداخت پول تکت هوا پیمایی را که برای سفرها در گفت و‌گوهای صلح شرکت می‌کنند را نیز ندارند.

تصویر بندانگشتی

در اوج نبردها در کشور و شدت‌گیری حمله‌های طالبان بر بخش‌هایی از کشور، حمدالله محب، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور اما هشدار می‌دهد که نیروهای دولتی تا چهار ماه آینده کمر طالبان را در میدان‌های جنگ خواهند شکِست.

آقای محب در یک گفت‌و‌گوی ویژه با طلوع‌نیوز دربارۀ جنگ و صلح افغانستان، می‌‌افزاید که طالبان بی پشتیبانی پاکستان یک روز توان پیش‌برد جنگ را در افغانستان ندارند.

او در این باره بیان داشت: «بن‌بست جنگ شکسته شده‌است، به نظرم اگر ما چهار ماه این وضعیت را دوام داده بتوانیم، بن بست چه که کمر طالبان می‌شکند!»

محب می‌گوید که طالبان حتا توان پرداخت پول تکت هوا پیمایی را که برای سفرها در گفت و‌گوهای صلح شرکت می‌کنند را نیز ندارند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، تأکید دارد که پاکستان پشتیبان طالبان است و تا هنگامی‌که به نگرانی‌های پاکستان پاسخ داده نشود تأمین صلح در افغانستان غیرممکن است: «تا با تمویل کنندۀ طالب صحبت نکینم، جنگ در افغانستان خاتمه نمی‌یابد. ما باید بتوانیم همرای پاکستان مستقیم مذاکره کنیم. تا که ما نگرانی‌های پاکستان را مطرح نکنیم و به آن پاسخ ندهیم، هیچ امکان ندارد که این‌جا صلح بیاید.»

با این هم، این مقام امنیتی کشور از تغییر مثبت در رفتار پاکستان در برابر افغانستان سخن می‌زند.

آقای محب، در بخش دیگر از سخنانش در این گفت‌وگو، تلاش‌های زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان را ناکام می‌داند.

او چند ماه پیش نیز همزمان با شدت‌گیری تلاش‌های امریکا برای صلح با طالبان، خلیل‌زاد را متهم کرده بود که در تلاش سهیم شدن در قدرت افغانستان است. مطرح کردن این اتهام‌، برای مشاور امنیت ملی افغانستان چالش برانگیز شد و ایالات متحده اعلام کرد که رابطه‌اش را با او قطع کرده‌است و نیز نماینده‌گان امریکا در نشست‌هایی‌که محب در آن حضور داشت، شرکت نمی‌کردند.

اما، آقای محب می‌گوید که از اظهاراتش در برابر خلیل‌زاد پیشیمان نیست. او می‌افزاید که امریکایی‌ها از وی خواستند معذرت بخواهد و حرف‌هایش را پس بگیرد، اما وی به این خواست آن‌ها تن درنداد و رییس‌جمهور غنی نیز لازم ندانست که او استعفا بدهد.

محب در این باره بیان داشت: «من در برابر مردم افغانستان مسؤولیت دارم. من مشاور امنیت ملی کشور خودم استم. منافع ملی برای ما بالاتر از همه چیز است. روند صلح یک روند مغلق است. این یک از تندی‌ها بود شاید تندی‌های دیگری را هم ببینیم.»

وی همچنان، می‌گوید که گفت وگوهای صلح امریکا و طالبان بر روحیه نیروهای امنیتی نیز تأثر بد گذاشته اند.

مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور غنی، در واکنش به برگزاری نشست سیاسیون و طالبان در مسکو و نیز برقراری ارتباط شماری از کشورهای همسایه با طالبان به شمول ایران، می‌گوید که این رابط‌ها برای امنیت ملی افغانستان تهدید استند.

از حمدالله محب دربارۀ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و چگونگی پیکارهای انتخابات نامزدان نیز سوال شد. آقای محب، گفت که انتخابات در زمان معین آن – ششم ماه میزان – برگزار خواهد شد و نیز برای چگونگی پیکارهای انتخاباتی، نامزدان باید روی یک طرح مشخصی به توافق برسند.

این در حالی است که اخیرأ شماری از نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری، رییس‌جمهور غنی را به پیکارهای پیش از وقت انتخاباتی متهم کردند و گفتند که او از امکانات دولت کمپاین می‌کند.

هم‌رسانی کنید