تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

یادبود از ده خبرنگاری که یک سال پیش در چنین روزی جان باختند

امروز نخستین سالگرد جان باختن یار محمد توخی، تصویر بردار طلوع‌نیوز همراه با هشت خبرنگار و تصویر بردار دیگر در یک حمله انتحاری در کابل است.

در این روز شماری از خبرنگاران و تصویر برداران از بهر پوشش خبری یک انفجار به شش درک کابل رفته بودند که حمله کننده دومی، جان‌های این خبرنگاران و تصویر برداران را گرفت.

یار محمد توخی تصویر بردار طلوع‌نیوز یک سال پیش در چنین روزی هنگامی که برای پوشش خبری یک حمله انتحاری به منطقه شش درک کابل رفته بود، با هفت خبرنگار و تصویربردار دیگر جان باخت.

از یار محمد برای مادرش چند گلدان به یادگار مانده‌اند. نفس گل مادر یارمحمد می‌گوید که هر روز با پروراندن این گل‌ها حس می‌کند یار محمد را نوازش می‌دهد.

یار محمد توخی درآستانه برگزاری مراسم عروسیش جان باخت. خالده نامزد یار محمد می‌گوید که تا آخر عمر به یاد یار محمد مجرد خواهد نشست.

عبادالله حنانزی، خبرنگار رادیو آزادی، یکی دیگر از جان باخته‌گان رویداد ده‌هم ماه ثور سال‌ پار است.

نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد می گویند که درسال روان نیز میزان تهدیدها دربرابر خبرنگاران ورسانه ها بلند است.

یکی از علت‌های مهم کشته شدن خبرنگاران، نداشتن وسایل ایمنی و یا هم گرد آمدن آنان در محل‌های رویدادهای هراس افگنانه دانسته شده است.

در کنار یار محمد توخی و عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی؛ غازی رسولی و نورزعلی خاموش خبرنگار و تصویربردار تلویزیون یک؛ سلیم تلاش وعلی سلیمی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون مشعل؛ و شاه مری فیصی عکاس خبرگزاری فرانسه هفت تن دیگر بودند که در دومین حمله انتحاری سال پار در شش درک کابل جان باختند.

احمد شاه خبرنگار بی‌بی‌سی چند ساعت پس ازآن رویداد نیز از سوی مردان مسلح در خوست ترور شد.

خبرنگارانی‌که یک سال پیش در چنین روزی جان‌های شان را از دست دادند، به ترتیب زیر استند؛

یارمحمد توخی

یارمحمد توخی، ۵۴ ساله بود و از کارش همچون تصویربردار در شبکه‌های طلوع و طلوع نیوز، بیش از  ۱۲سال می‌گذشت.

او، با مادر پیر و یک خواهرش در یک خانۀ کرایی در منطقۀ دوغ آباد شهر کابل زنده‌گی می‌کرد.

توخی، یگانه نان آور مادر و خواهرش بود. مادرش بیمار است و خواهرش که ازدواج نکرده است، سرطان دارد.

بخشی بزرگی از تنخواه یارمحمد، صرف دوا و درمان مادر و خواهرش می‌شد.

به گفتۀ بستگان آقای توخی، تنخواه او گاهی کفاف خانواده‎اش را نمی‌کرد و او از همکاران و نزدیکانش پول قرض می‎گرفت. او به تازه‌گی بایسکلش را فروخت تا مادرش را نزد پزشک ببرد.

یارمحمد، نامزد بود و برای عروسی آماده‎گی می‎گرفت؛ قرار بود در پایان ماه ثور ازدواج کند.

شاه مری فیضی

شاه‌ مری فیضی، عکاس خبری خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. او ۲۲سال بدینسو در این آژانس خبری کار می‌کرد.

از شاه‎ مری، دو همسر، شش فرزند، و سه برادر به جا مانده اند. دو فرزند و دو برادر شاه مری نابینا استند و یک برادر دیگرش نیز که نابینا است، از یک مشکل روانی رنج می‎برد.

اعضای خانوادۀ شاه‎ مری، اکنون نگران آیندۀ شان استند. یکی از برادران نابینای شاه مری می‎گوید که شاه مری سرپرست خانوادۀ پانزده نفری بود و اکنون این خانواده بی سرپرست شده است.

فرشته محرم درانی

فرشته محرم درانی، تنها دوهفته می‎شد که برای رادیو آزادی کار می‌کرد و تجربه کار با تلویزیون شمشاد و رادیو سلام وطندار نیز داشت.

او، دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ شرعیات یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل نیز بود.

خانوادۀ درانی می‎گوید که او تنها نان آور آنان بود و تنخواهی که می‌گرفت یک بخش آن را صرف تحصیل خود می‌کرد و بخشی دیگر آن را برای تأمین نیازهای خانواده مصرف می‌کرد.

درانی به تازه‌گی به عنوان تهیه کنندۀ برنامۀ « زن» در رادیو آزادی گماشته شده بود.

عبادالله حنانزی

عبادالله حنانزی، از چند سال بدینسو با رادیو آزادی کار می‎کرد. او پیش از این با رسانه‎های دیگر نیز کار کرده بود.

او کمتر از یک سال می‎شد که عروسی کرده بود.

سباوون کاکر

سباوون کاکر نیز از چند سال بدینسو با رادیو آزادی کار می‎کرد.

او عروسی کرده بود و یک کودک به جا مانده است.

غازی رسولی

غازی رسولی، دانشجوی سال آخر روزنامه نگاری در دانشگاۀ کابل بود و از چهارسال به این سو در تلویزیون یک کار می‎کرد.

رسولی، ۲۳ سال داشت و به گفتۀ خانواده اش، قراربود تا یک ماه دیگر عروسی کند.

نوروزعلی رجبی

نوروزعلی رجبی، تصویربردار تلویزیون ۱ از دو سال بدینسو در این تلویزیون کار می‌کرد.

او تنها نان آورخانواده اش بود.

اکنون، همسر، مادر سال خورده و یک کودک سه ماهه اش را تنها مانده است.

محمدسلیم تلاش

محمد سلیم تلاش، دوسال می‌شد که در تلویزیون مشعل آغاز به کار کرده بود.

همکاران سلیم تلاش می‎گویند پیش از این‌که او جان ببازد، به همکارانش پیامی فرستاده بود که در محل‌هایی‌که انفجار می‌شود از گردآمدن خودداری کنند، اما یک ساعت بعد از این پیام خودش جان باخت.

محمد سلیم، یک ماه می‌شد که نامزد شده بود و قرار بود به زودی عروسی کند.

علی سلیمی

علی سلیمی، تصویربردار تلویزیون ‌مشعل بود. او یک هفته می‌شد که در این تلویزیون به کار آغاز کرده بود.

احمدشاه

احمدشاه، خبرنگار محلی بخش پشتوی بی بی سی در ولایت خوست بود. او اما پس از چاشت روز دوشنبه در حملۀ تنفگ داران ناشناس در این ولایت کشته شد.

او از یک سال پیش کار را با بی بی سی آغاز کرده بود. او شش ماه پیش عروسی کرده بود.

یادبود از ده خبرنگاری که یک سال پیش در چنین روزی جان باختند

از یار محمد برای مادرش چند گلدان به یادگار مانده‌اند. نفس گل مادر یارمحمد می‌گوید که هر روز با پروراندن این گل‌ها حس می‌کند یار محمد را نوازش می‌دهد.

Thumbnail

امروز نخستین سالگرد جان باختن یار محمد توخی، تصویر بردار طلوع‌نیوز همراه با هشت خبرنگار و تصویر بردار دیگر در یک حمله انتحاری در کابل است.

در این روز شماری از خبرنگاران و تصویر برداران از بهر پوشش خبری یک انفجار به شش درک کابل رفته بودند که حمله کننده دومی، جان‌های این خبرنگاران و تصویر برداران را گرفت.

یار محمد توخی تصویر بردار طلوع‌نیوز یک سال پیش در چنین روزی هنگامی که برای پوشش خبری یک حمله انتحاری به منطقه شش درک کابل رفته بود، با هفت خبرنگار و تصویربردار دیگر جان باخت.

از یار محمد برای مادرش چند گلدان به یادگار مانده‌اند. نفس گل مادر یارمحمد می‌گوید که هر روز با پروراندن این گل‌ها حس می‌کند یار محمد را نوازش می‌دهد.

یار محمد توخی درآستانه برگزاری مراسم عروسیش جان باخت. خالده نامزد یار محمد می‌گوید که تا آخر عمر به یاد یار محمد مجرد خواهد نشست.

عبادالله حنانزی، خبرنگار رادیو آزادی، یکی دیگر از جان باخته‌گان رویداد ده‌هم ماه ثور سال‌ پار است.

نهادهای پشتیبان رسانه های آزاد می گویند که درسال روان نیز میزان تهدیدها دربرابر خبرنگاران ورسانه ها بلند است.

یکی از علت‌های مهم کشته شدن خبرنگاران، نداشتن وسایل ایمنی و یا هم گرد آمدن آنان در محل‌های رویدادهای هراس افگنانه دانسته شده است.

در کنار یار محمد توخی و عبادالله حنانزی، محرم درانی و سباوون کاکر خبرنگاران رادیو آزادی؛ غازی رسولی و نورزعلی خاموش خبرنگار و تصویربردار تلویزیون یک؛ سلیم تلاش وعلی سلیمی خبرنگار و تصویربردار تلویزیون مشعل؛ و شاه مری فیصی عکاس خبرگزاری فرانسه هفت تن دیگر بودند که در دومین حمله انتحاری سال پار در شش درک کابل جان باختند.

احمد شاه خبرنگار بی‌بی‌سی چند ساعت پس ازآن رویداد نیز از سوی مردان مسلح در خوست ترور شد.

خبرنگارانی‌که یک سال پیش در چنین روزی جان‌های شان را از دست دادند، به ترتیب زیر استند؛

یارمحمد توخی

یارمحمد توخی، ۵۴ ساله بود و از کارش همچون تصویربردار در شبکه‌های طلوع و طلوع نیوز، بیش از  ۱۲سال می‌گذشت.

او، با مادر پیر و یک خواهرش در یک خانۀ کرایی در منطقۀ دوغ آباد شهر کابل زنده‌گی می‌کرد.

توخی، یگانه نان آور مادر و خواهرش بود. مادرش بیمار است و خواهرش که ازدواج نکرده است، سرطان دارد.

بخشی بزرگی از تنخواه یارمحمد، صرف دوا و درمان مادر و خواهرش می‌شد.

به گفتۀ بستگان آقای توخی، تنخواه او گاهی کفاف خانواده‎اش را نمی‌کرد و او از همکاران و نزدیکانش پول قرض می‎گرفت. او به تازه‌گی بایسکلش را فروخت تا مادرش را نزد پزشک ببرد.

یارمحمد، نامزد بود و برای عروسی آماده‎گی می‎گرفت؛ قرار بود در پایان ماه ثور ازدواج کند.

شاه مری فیضی

شاه‌ مری فیضی، عکاس خبری خبرگزاری فرانسه در افغانستان بود. او ۲۲سال بدینسو در این آژانس خبری کار می‌کرد.

از شاه‎ مری، دو همسر، شش فرزند، و سه برادر به جا مانده اند. دو فرزند و دو برادر شاه مری نابینا استند و یک برادر دیگرش نیز که نابینا است، از یک مشکل روانی رنج می‎برد.

اعضای خانوادۀ شاه‎ مری، اکنون نگران آیندۀ شان استند. یکی از برادران نابینای شاه مری می‎گوید که شاه مری سرپرست خانوادۀ پانزده نفری بود و اکنون این خانواده بی سرپرست شده است.

فرشته محرم درانی

فرشته محرم درانی، تنها دوهفته می‎شد که برای رادیو آزادی کار می‌کرد و تجربه کار با تلویزیون شمشاد و رادیو سلام وطندار نیز داشت.

او، دانشجوی سال چهارم دانشکدۀ شرعیات یکی از دانشگاه‌های خصوصی در کابل نیز بود.

خانوادۀ درانی می‎گوید که او تنها نان آور آنان بود و تنخواهی که می‌گرفت یک بخش آن را صرف تحصیل خود می‌کرد و بخشی دیگر آن را برای تأمین نیازهای خانواده مصرف می‌کرد.

درانی به تازه‌گی به عنوان تهیه کنندۀ برنامۀ « زن» در رادیو آزادی گماشته شده بود.

عبادالله حنانزی

عبادالله حنانزی، از چند سال بدینسو با رادیو آزادی کار می‎کرد. او پیش از این با رسانه‎های دیگر نیز کار کرده بود.

او کمتر از یک سال می‎شد که عروسی کرده بود.

سباوون کاکر

سباوون کاکر نیز از چند سال بدینسو با رادیو آزادی کار می‎کرد.

او عروسی کرده بود و یک کودک به جا مانده است.

غازی رسولی

غازی رسولی، دانشجوی سال آخر روزنامه نگاری در دانشگاۀ کابل بود و از چهارسال به این سو در تلویزیون یک کار می‎کرد.

رسولی، ۲۳ سال داشت و به گفتۀ خانواده اش، قراربود تا یک ماه دیگر عروسی کند.

نوروزعلی رجبی

نوروزعلی رجبی، تصویربردار تلویزیون ۱ از دو سال بدینسو در این تلویزیون کار می‌کرد.

او تنها نان آورخانواده اش بود.

اکنون، همسر، مادر سال خورده و یک کودک سه ماهه اش را تنها مانده است.

محمدسلیم تلاش

محمد سلیم تلاش، دوسال می‌شد که در تلویزیون مشعل آغاز به کار کرده بود.

همکاران سلیم تلاش می‎گویند پیش از این‌که او جان ببازد، به همکارانش پیامی فرستاده بود که در محل‌هایی‌که انفجار می‌شود از گردآمدن خودداری کنند، اما یک ساعت بعد از این پیام خودش جان باخت.

محمد سلیم، یک ماه می‌شد که نامزد شده بود و قرار بود به زودی عروسی کند.

علی سلیمی

علی سلیمی، تصویربردار تلویزیون ‌مشعل بود. او یک هفته می‌شد که در این تلویزیون به کار آغاز کرده بود.

احمدشاه

احمدشاه، خبرنگار محلی بخش پشتوی بی بی سی در ولایت خوست بود. او اما پس از چاشت روز دوشنبه در حملۀ تنفگ داران ناشناس در این ولایت کشته شد.

او از یک سال پیش کار را با بی بی سی آغاز کرده بود. او شش ماه پیش عروسی کرده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره