تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مقام‌ها: طالبان دربدخشان مانع شرکت دختران در آزمون کانکور شده‌اند

مقام‌‎های محلی و مردم در ولایت بدخشان می‌گویند که طالبان در این ولایت، از اشتراک در حدود دوصد دختر از ولسوالی‌های «ماه‌می» و «نسی» در آزمون کانکور جلوگیری کرده‌اند.

گفته شده‌است که این دختران باید از ولسوالی‌های ماه‌می و نسی بدخشان به ولسوالی شکی این ولایت می‌رفتند و آزمون کانکور می‌دادند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند؛ اما به‌گفتۀ مردم، از سوی افراد طالبان به این دختران هشدار داده شده‌است که اگر در آزمون کانکور شرکت کنند، هرکدام تا چهل‌هزار افغانی جریمه خواهند شد.

به‌روز شنبه، شماری از باشنده‌گان ولسوالی ماه‌می ولایت بدخشان، در اعتراضی، خواستار رسیده‌گی هرچه زودتر به معضل این دختران شدند.

مقام‌ها در بدخشان می‌گویند که می‌کوشند هرچه زودتر از این دختران آزمون کانکور گرفته شود. 

کامبیز قربانی، ولسوال درواز بدخشان گفت: «هرکس حق دارد تحصیل بکند! چه دختر باشد و چه پسر باشد، این حق مسلم هر شهروند افغانستان است.»

ثنا‌الله روحانی، سخن‌گوی پولیس بدخشان نیز افزود: «دخترانی که از امتحان کانکور بازمانده‌اند، روز یک‌شنبه به ولسوالی شغنان سفر می‌داشته باشند و در آن‌جا امتحان‌شان را سپری می‌کنند.»

این رویداد، واکنش‌های زیادی را درپی داشته‌است و این در اوضاعی است که قرار است نماینده‌گان حکومت و طالبان باید در آیندۀ نزدیک، در دوحه به گفت‌وگو با هم بپردازند.

فرشته امینی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «تأسف‌برانگیز است! در این وقتی که قرار است گفت‌وگوهای صلح شروع بشود، این نشان می‌دهد که طالبان در تعهداتی که دارند، صادق نیستند.»

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی در تویترش گفته‌است که حکومت به فراهم‌آوری سهولت‌ها در زمینۀ آموزش و تحصیل دختران «متعهد» است و «صدای دختران دروازی مبنی بر محروم ساخته شدن آن‌ها از سوی طالبان در آزمون کانکور بدخشان، رسانیده می‌شود و اقدام‌های لازم از طریق نهادهای مسؤول انجام خواهد شد.»

آموزش و پرورش دختران از کلیدی‌ترین اصل‌هایی‌ست که حکومت‌های پس از طالبان همواره در گفت‌وگوها با این گروه، بر ادامه این روند تأکید کرده‌اند؛ چیزی که در دوره طالبان ممنوع شده بود.

مقام‌ها: طالبان دربدخشان مانع شرکت دختران در آزمون کانکور شده‌اند

به‌روز شنبه، شماری از باشنده‌گان ولسوالی ماه‌می ولایت بدخشان، در اعتراضی، خواستار رسیده‌گی هرچه زودتر به معضل این دختران شدند.

تصویر بندانگشتی

مقام‌‎های محلی و مردم در ولایت بدخشان می‌گویند که طالبان در این ولایت، از اشتراک در حدود دوصد دختر از ولسوالی‌های «ماه‌می» و «نسی» در آزمون کانکور جلوگیری کرده‌اند.

گفته شده‌است که این دختران باید از ولسوالی‌های ماه‌می و نسی بدخشان به ولسوالی شکی این ولایت می‌رفتند و آزمون کانکور می‌دادند.

طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند؛ اما به‌گفتۀ مردم، از سوی افراد طالبان به این دختران هشدار داده شده‌است که اگر در آزمون کانکور شرکت کنند، هرکدام تا چهل‌هزار افغانی جریمه خواهند شد.

به‌روز شنبه، شماری از باشنده‌گان ولسوالی ماه‌می ولایت بدخشان، در اعتراضی، خواستار رسیده‌گی هرچه زودتر به معضل این دختران شدند.

مقام‌ها در بدخشان می‌گویند که می‌کوشند هرچه زودتر از این دختران آزمون کانکور گرفته شود. 

کامبیز قربانی، ولسوال درواز بدخشان گفت: «هرکس حق دارد تحصیل بکند! چه دختر باشد و چه پسر باشد، این حق مسلم هر شهروند افغانستان است.»

ثنا‌الله روحانی، سخن‌گوی پولیس بدخشان نیز افزود: «دخترانی که از امتحان کانکور بازمانده‌اند، روز یک‌شنبه به ولسوالی شغنان سفر می‌داشته باشند و در آن‌جا امتحان‌شان را سپری می‌کنند.»

این رویداد، واکنش‌های زیادی را درپی داشته‌است و این در اوضاعی است که قرار است نماینده‌گان حکومت و طالبان باید در آیندۀ نزدیک، در دوحه به گفت‌وگو با هم بپردازند.

فرشته امینی، عضو پیشین مجلس نماینده‌گان بیان داشت: «تأسف‌برانگیز است! در این وقتی که قرار است گفت‌وگوهای صلح شروع بشود، این نشان می‌دهد که طالبان در تعهداتی که دارند، صادق نیستند.»

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور غنی در تویترش گفته‌است که حکومت به فراهم‌آوری سهولت‌ها در زمینۀ آموزش و تحصیل دختران «متعهد» است و «صدای دختران دروازی مبنی بر محروم ساخته شدن آن‌ها از سوی طالبان در آزمون کانکور بدخشان، رسانیده می‌شود و اقدام‌های لازم از طریق نهادهای مسؤول انجام خواهد شد.»

آموزش و پرورش دختران از کلیدی‌ترین اصل‌هایی‌ست که حکومت‌های پس از طالبان همواره در گفت‌وگوها با این گروه، بر ادامه این روند تأکید کرده‌اند؛ چیزی که در دوره طالبان ممنوع شده بود.

هم‌رسانی کنید