تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

منابع: مذاکرات امریکا و طالبان به‌گونۀ غیررسمی در قطر جریان دارند

منابع نزدیک به طالبان در کابل، می‌پذیرند که گفت‌وگوها میان امریکا و هیئت طالبان به‌گونه غیررسمی در قطر ادامه دارند.

این منابع، تأکید می‌ورزند که دوطرف دربارۀ چگونگی کاهش خشونت‌ها در افغانستان و نیز آغاز گفت‌وگوهای رسمی میان امریکا و طالبان گفت‌وگو می‌کنند.

این درحالی است که اخیرأ دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا نیز گفته‌ بود که روی یک توافق با طالبان کار می‌کند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این باره گفت: «این گفت‌وگوها فعلأ به‌گونۀ پنهان ادامه دارند و من فکر می‌کنم که این گفت‌‎و‌‎گوها به نفع افغانستان هستند و معلوماتی که من دارم مثل گذشته کدام مذاکرات رسمی ادامه ندارد.»

گفت‌وگوهای رسمی ایالات متحدۀ امریکا و طالبان که برای دو حدود یک سال ادامه داشتند، در ماه سنبلۀ سال جاری هجری خورشیدی از سوی ترمپ متوقف شدند.

ترمپ، پس از آن این گفت‌وگوهارا متوقف کرد که در یک حملۀ انتحاری در کابل که مسؤولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، دوازده تن به شمول یک سرباز امریکایی جان باختند.

گفت‌وگوهای غیررسمی امریکا و طالبان در حالی آغاز شده‌اند که هفتۀ پیش طالبان دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی – افغانستان را که در حدود سه سال در بند داشتند، آزاد کردند. در بدل رهایی این دو آموزگار، سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی – انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید – که در بند حکومت افغانستان بودند نیز آزاد شدند.

در پی مبادلۀ زندانیان، ترمپ به رییس‌جمهور غنی تلفون کرد و اقدام اورا برای رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی ستود.

حکومت افغانستان که در گفت‌وگوهای امریکا و طالبان سهم نداشت، اکنون می‌گوید که واشنگتن گفت‌وگوهای صلح را با طالبان در مشوره با کابل به پیش می‌برد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در این باره گفت: «این‌بار ما همسو هستیم در قسمت این‌که اهداف ما و اولویت ما برای صلح کاملأ واضیح است؛ مانند کاهش خشونت که منجر به یک آتش‌بس شود و بالاخره مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود.»

در همین حال، شورای عالی صلح می‌گوید که کاهش خشونت‌ها در افغانستان برای پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح مهم است.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح اظهار داشت: «این‌بار باید دربارۀ آتش‌بس هم گپ زده شود، چرا که هر قدر جنگ شدید باشد سر مذاکرات تأثیر بد می‌گذارد.»

منابع: مذاکرات امریکا و طالبان به‌گونۀ غیررسمی در قطر جریان دارند

پس از مبادلۀ زندانیان میان امریکا و طالبان، بحث گفت‌وگوها میان دوطرف یک‌بار دیگر سر زبان‌ها افتاده‌است.

تصویر بندانگشتی

منابع نزدیک به طالبان در کابل، می‌پذیرند که گفت‌وگوها میان امریکا و هیئت طالبان به‌گونه غیررسمی در قطر ادامه دارند.

این منابع، تأکید می‌ورزند که دوطرف دربارۀ چگونگی کاهش خشونت‌ها در افغانستان و نیز آغاز گفت‌وگوهای رسمی میان امریکا و طالبان گفت‌وگو می‌کنند.

این درحالی است که اخیرأ دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحدۀ امریکا نیز گفته‌ بود که روی یک توافق با طالبان کار می‌کند.

سید اکبر آغا، فرماندۀ پیشین طالبان در این باره گفت: «این گفت‌وگوها فعلأ به‌گونۀ پنهان ادامه دارند و من فکر می‌کنم که این گفت‌‎و‌‎گوها به نفع افغانستان هستند و معلوماتی که من دارم مثل گذشته کدام مذاکرات رسمی ادامه ندارد.»

گفت‌وگوهای رسمی ایالات متحدۀ امریکا و طالبان که برای دو حدود یک سال ادامه داشتند، در ماه سنبلۀ سال جاری هجری خورشیدی از سوی ترمپ متوقف شدند.

ترمپ، پس از آن این گفت‌وگوهارا متوقف کرد که در یک حملۀ انتحاری در کابل که مسؤولیت آن را طالبان به عهده گرفتند، دوازده تن به شمول یک سرباز امریکایی جان باختند.

گفت‌وگوهای غیررسمی امریکا و طالبان در حالی آغاز شده‌اند که هفتۀ پیش طالبان دو آموزگار دانشگاۀ امریکایی – افغانستان را که در حدود سه سال در بند داشتند، آزاد کردند. در بدل رهایی این دو آموزگار، سه عضو برجستۀ شبکۀ حقانی – انس حقانی، مالی خان و حافظ رشید – که در بند حکومت افغانستان بودند نیز آزاد شدند.

در پی مبادلۀ زندانیان، ترمپ به رییس‌جمهور غنی تلفون کرد و اقدام اورا برای رهایی این سه عضو شبکۀ حقانی ستود.

حکومت افغانستان که در گفت‌وگوهای امریکا و طالبان سهم نداشت، اکنون می‌گوید که واشنگتن گفت‌وگوهای صلح را با طالبان در مشوره با کابل به پیش می‌برد.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی رییس‌جمهور افغانستان در این باره گفت: «این‌بار ما همسو هستیم در قسمت این‌که اهداف ما و اولویت ما برای صلح کاملأ واضیح است؛ مانند کاهش خشونت که منجر به یک آتش‌بس شود و بالاخره مذاکرات مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان آغاز شود.»

در همین حال، شورای عالی صلح می‌گوید که کاهش خشونت‌ها در افغانستان برای پیشرفت در گفت‌وگوهای صلح مهم است.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح اظهار داشت: «این‌بار باید دربارۀ آتش‌بس هم گپ زده شود، چرا که هر قدر جنگ شدید باشد سر مذاکرات تأثیر بد می‌گذارد.»

هم‌رسانی کنید