تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

میلر: در عملیات‌های نیروهای امریکایی هیچگونه تغییری نیامده است

جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در یک خبرنامه گزارش "نیوز ویک: را درباره توقف عملیات‌های نیروهای امریکایی در برابر طالبان رد می‌کند و آن را بی بنیاد می‌خواند. 

او می‌گوید که هیچگونه دستوری برای تغییر صلاحیت‌ها وعملیات‌های شان در افغانستان دریافت نکرده اند. 

روز یکشنبه از این نشریه "نیوز ویک" گزارش داده است که همزمان با پایان دورهشتم گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر و پیشرفت در این گفتگوها عملیات نظامی به رهبری ارتش ایالات متحده درافغانستان در برابر طالبان به گونه قابل توجهی کاهش یافته اند و یاهم متوقف شده اند. 

در این گزارش به نقل از برخی از مقام‌های امریکایی گفته شده است که هدف از کاهش عملیات‌ها را در برابر طالبان آماده‌گی برای یک خروج بلقوه هزاران سربازان امریکایی از افغانستان است. 

این مقام‌ها می افزایند که با نهایی شدن توافق میان امریکا و طالبان شمار نیروهای امریکایی از چهارده هزار به شش هزارتن در افغانستن کاهش خواهد یافت.  

افغانستان

میلر: در عملیات‌های نیروهای امریکایی هیچگونه تغییری نیامده است

آقای میلر در یک خبرنامه می‌گوید که نیروهای او هیچ دستوری را در باره کاهش و یا توقف عملیات‌های شان دریافت نکرده اند.

تصویر بندانگشتی

جنرال اسکات میلر، فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، در یک خبرنامه گزارش "نیوز ویک: را درباره توقف عملیات‌های نیروهای امریکایی در برابر طالبان رد می‌کند و آن را بی بنیاد می‌خواند. 

او می‌گوید که هیچگونه دستوری برای تغییر صلاحیت‌ها وعملیات‌های شان در افغانستان دریافت نکرده اند. 

روز یکشنبه از این نشریه "نیوز ویک" گزارش داده است که همزمان با پایان دورهشتم گفتگوها میان نماینده‌گان امریکا و طالبان در قطر و پیشرفت در این گفتگوها عملیات نظامی به رهبری ارتش ایالات متحده درافغانستان در برابر طالبان به گونه قابل توجهی کاهش یافته اند و یاهم متوقف شده اند. 

در این گزارش به نقل از برخی از مقام‌های امریکایی گفته شده است که هدف از کاهش عملیات‌ها را در برابر طالبان آماده‌گی برای یک خروج بلقوه هزاران سربازان امریکایی از افغانستان است. 

این مقام‌ها می افزایند که با نهایی شدن توافق میان امریکا و طالبان شمار نیروهای امریکایی از چهارده هزار به شش هزارتن در افغانستن کاهش خواهد یافت.  

هم‌رسانی کنید