تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

میلر: ما به پشتیبانی از صلح در افغانستان متعهد استیم

جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی وناتو امروزسه شنبه در دیدارش از ولایت کندهار بر راه اندازی عملیات‌های‌ شان برای مصوون ساختن مردم افغانستان، تأکید کرده است.

این جنرال امریکایی می‌گوید که ایالات متحده وناتو برای برقراری صلح تلاش می‌کنند، اما همزمان با آن راه اندازی عملیات نظامی را نیز یک نیاز می‌داند.

پس ازهشدار امریکا برای افزایش فشارهای نظامی برطالبان، جنرال اسکات میلر با نیکلواس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو امروز از کندهار دیدار کردند.

آنان پس ازدیدار با مقام‌های حکومتی از ادامه حمایت شان از نیروهای امنیتی اطمینان دادند.

جنرال اسکات میل، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو گفت: «همه ما به صلح متعهد استیم. زیرا این ارادۀ مردم افغانستان است.همان گونه که ما برای یک نتیجه صلح‌آمیز برای افغانستان کارمی‌کنیم، همزمان با آن می‌دانیم که نیاز است تا عملیات نیز برای مصوون ساختن مردم افغانستان راه اندازی شوند و ما این عملیات را ادامه می‌دهیم.»

درهمین حال، نیکلواس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو درافغانستان می‌گوید که هدف این پیمان درافغانستان جلوگیری ازطرح حمله‌های هراس‌افگنانه درجهان است.

نیکلواس کی، نمایندۀ ملکی ناتو درافغانستان گفت: «ناتو به ادامۀ ماموریت‌اش برای پشتیبانی ازنیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونۀ کامل متعهد است.ما به ایجاد شرایط برای صلح متعهد می‌مانیم. ما باور داریم که درنهایت نیاز برای پایان این جنگ به گفت‌وگوهای سیاسی نیاز است. همزمان با آن شانه به شانه به کارمان درکنار نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهیم تا قلمرو افغانستان هرگز برای هراس‌افگنی جهان استفاده نشود.»

بان‌آن که ولایت‌های شمال وشمال شرق دراین روزها بیشتر گواه جنگ استند، اما از کندهار و ولایت‌های دیگر حوزه جنوب کمتر خبرهای جنگ وخشونت دراین روزها به گوش می‌رسند.

افغانستان

میلر: ما به پشتیبانی از صلح در افغانستان متعهد استیم

آقای میلر می‌گوید که آنان به صلح از بهر آن متعهد استند که این ارادۀ مردم افغانستان است.

تصویر بندانگشتی

جنرال اسکات میلر، فرمانده کل نیروهای امریکایی وناتو امروزسه شنبه در دیدارش از ولایت کندهار بر راه اندازی عملیات‌های‌ شان برای مصوون ساختن مردم افغانستان، تأکید کرده است.

این جنرال امریکایی می‌گوید که ایالات متحده وناتو برای برقراری صلح تلاش می‌کنند، اما همزمان با آن راه اندازی عملیات نظامی را نیز یک نیاز می‌داند.

پس ازهشدار امریکا برای افزایش فشارهای نظامی برطالبان، جنرال اسکات میلر با نیکلواس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو امروز از کندهار دیدار کردند.

آنان پس ازدیدار با مقام‌های حکومتی از ادامه حمایت شان از نیروهای امنیتی اطمینان دادند.

جنرال اسکات میل، فرمانده ماموریت پشتیبانی قاطع ناتو گفت: «همه ما به صلح متعهد استیم. زیرا این ارادۀ مردم افغانستان است.همان گونه که ما برای یک نتیجه صلح‌آمیز برای افغانستان کارمی‌کنیم، همزمان با آن می‌دانیم که نیاز است تا عملیات نیز برای مصوون ساختن مردم افغانستان راه اندازی شوند و ما این عملیات را ادامه می‌دهیم.»

درهمین حال، نیکلواس کی، نمایندۀ غیرنظامی ناتو درافغانستان می‌گوید که هدف این پیمان درافغانستان جلوگیری ازطرح حمله‌های هراس‌افگنانه درجهان است.

نیکلواس کی، نمایندۀ ملکی ناتو درافغانستان گفت: «ناتو به ادامۀ ماموریت‌اش برای پشتیبانی ازنیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به گونۀ کامل متعهد است.ما به ایجاد شرایط برای صلح متعهد می‌مانیم. ما باور داریم که درنهایت نیاز برای پایان این جنگ به گفت‌وگوهای سیاسی نیاز است. همزمان با آن شانه به شانه به کارمان درکنار نیروهای امنیتی افغانستان ادامه می‌دهیم تا قلمرو افغانستان هرگز برای هراس‌افگنی جهان استفاده نشود.»

بان‌آن که ولایت‌های شمال وشمال شرق دراین روزها بیشتر گواه جنگ استند، اما از کندهار و ولایت‌های دیگر حوزه جنوب کمتر خبرهای جنگ وخشونت دراین روزها به گوش می‌رسند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره