Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ناخشنودی رهبران طالبان از گرفتن عکس‌های یادگاری طالبان

گرفتن عکس یادگاری طالبان با نیروهای امنیتی کشور، رهبران این گروه را خشمگین ساخته‌است.
 
برخی‌از رهبران طالبان گفته‌اند آن جنگجویان طالبی‌که با نیروهای امنیتی کشور در جریان سه‌روز رخصتی‌های عید عکس «سلفی» گرفته‌اند، با اقدامات انضباطی روبه‌رو خواهند شد.
 
به‌گفته‌ی برخی‌از مقام‌های امنیتی، در جریان سه‌روز عید فطر نزدیک به ۳۵هزار طالب به شهرها و ولسوالی‌ها ریختند و با مردم و نیروهای امنیتی کشور، عکس گرفتند.
 
یک رهبر ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفته‌است که پس‌از پایان آتش‌بس، یک نشست اضطراری ازسوی رهبری طالبان برگزار شد و به تمامی فرمانده‌هان این گروه دستور داده شد تا اقدامات انضباطی برضد آن طالبانی‌که با مردم عادی و مقام‌های دولتی دیدار کرده‌اند و عکس گرفته‌اند، روی‌دست بگیرند.
 
پس‌از نشست عالمان دین در کابل و فتوای آنان دربارۀ حرام‌بودن حمله‌های هراس‌افگنانه در افغانستان، رییس‌جمهورغنی یک آتش‌بس یک‌هفته‌یی اعلام کرد، سپس طالبان سه‌روز عید را آتش‌بس اعلام کردند و این رویداد، با استقبال بسیاری‌ها روبه‌رو شد، رییس‌جمهور این آتش‌بس را تا ده روز دیگر، نیز تمدید کرده‌است.

ناخشنودی رهبران طالبان از گرفتن عکس‌های یادگاری طالبان

رهبران طالبان، آن جنگجویان‌شان را که در جریان سه‌روز عید با نیروهای دولتی عکس یادگاری گرفته‌اند، مجازات می‌کنند. 

Thumbnail

گرفتن عکس یادگاری طالبان با نیروهای امنیتی کشور، رهبران این گروه را خشمگین ساخته‌است.
 
برخی‌از رهبران طالبان گفته‌اند آن جنگجویان طالبی‌که با نیروهای امنیتی کشور در جریان سه‌روز رخصتی‌های عید عکس «سلفی» گرفته‌اند، با اقدامات انضباطی روبه‌رو خواهند شد.
 
به‌گفته‌ی برخی‌از مقام‌های امنیتی، در جریان سه‌روز عید فطر نزدیک به ۳۵هزار طالب به شهرها و ولسوالی‌ها ریختند و با مردم و نیروهای امنیتی کشور، عکس گرفتند.
 
یک رهبر ارشد طالبان به خبرگزاری رویترز گفته‌است که پس‌از پایان آتش‌بس، یک نشست اضطراری ازسوی رهبری طالبان برگزار شد و به تمامی فرمانده‌هان این گروه دستور داده شد تا اقدامات انضباطی برضد آن طالبانی‌که با مردم عادی و مقام‌های دولتی دیدار کرده‌اند و عکس گرفته‌اند، روی‌دست بگیرند.
 
پس‌از نشست عالمان دین در کابل و فتوای آنان دربارۀ حرام‌بودن حمله‌های هراس‌افگنانه در افغانستان، رییس‌جمهورغنی یک آتش‌بس یک‌هفته‌یی اعلام کرد، سپس طالبان سه‌روز عید را آتش‌بس اعلام کردند و این رویداد، با استقبال بسیاری‌ها روبه‌رو شد، رییس‌جمهور این آتش‌بس را تا ده روز دیگر، نیز تمدید کرده‌است.

هم‌رسانی کنید