تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نادری: ادارات دولتی از نوآوری و خلاقیت تهی بوده‌اند

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که ادارات کشور برای مدت طولانی از نوآوری و خلاقیت بدور بوده‌اند و اکنون نیز مسؤولیت پذیر نیستند.

آقای نادری که امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) در برنامۀ «گذار فرهنگ سازمانی» در میان نماینده‌گان نهادهای مدنی و دانشجویان سخن می‌زد، تأکید کرد که ادرات دولتی باید مسؤولیت‌پذیر باشند و صلاحیت‌هایی را که می‌خواهند باید با مسؤولیت‌پذیری اعمال کنند.

او در این باره افزود: «ادارات ما برای زمان طولانی، ادارات شهروندمحور، هدف‌مند و نتیجه‌محور نبوده‌ و از نوآوری و خلاقیت تهی بوده‌اند. مدت طولانی است که ادارات ما صلاحیت می‌خواهند، اما مسؤولیت نمی‌گیرند تا اجرأت‌شان را به موقع و با کیفیت لازم انجام بدهند. برای همین است که ما نمی‌توانیم اهداف استراتژی انکشافی خود را به دست بیاوریم.»

آقای نادری افزود که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش دارد تا به صورت مشترک با اداره‌های دیگر دولتی کار کند و برنامه‌های عملی برای بهبود فرهنگ سازمانی را روی دست گیرد.

به گفتۀ او، برنامه‌های گذار فرهنگ سازمانی می‌توانند در ایجاد یک ادارۀ خدمات عامه شهروندمحور، با اعتبار و پاسخ‌گو کمک کنند.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم‌چنان از وضعیت حاکم در ادارات دولتی انتقاد کرد و گفت که محیط درون ادارات افغانستان به رشد رفتار غیرمسؤولانه و به دور از شهروندمحوری زمینه داده و این را به یک فرهنگ بدل ساخته است.

نادری: ادارات دولتی از نوآوری و خلاقیت تهی بوده‌اند

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی از وضعیت حاکم در ادارات دولتی انتقاد می‌کند و می‌گوید که رفتار غیرمسؤولانه در این ادارات رشد کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

نادر نادری، رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، می‌گوید که ادارات کشور برای مدت طولانی از نوآوری و خلاقیت بدور بوده‌اند و اکنون نیز مسؤولیت پذیر نیستند.

آقای نادری که امروز (چهارشنبه، ۱۷میزان) در برنامۀ «گذار فرهنگ سازمانی» در میان نماینده‌گان نهادهای مدنی و دانشجویان سخن می‌زد، تأکید کرد که ادرات دولتی باید مسؤولیت‌پذیر باشند و صلاحیت‌هایی را که می‌خواهند باید با مسؤولیت‌پذیری اعمال کنند.

او در این باره افزود: «ادارات ما برای زمان طولانی، ادارات شهروندمحور، هدف‌مند و نتیجه‌محور نبوده‌ و از نوآوری و خلاقیت تهی بوده‌اند. مدت طولانی است که ادارات ما صلاحیت می‌خواهند، اما مسؤولیت نمی‌گیرند تا اجرأت‌شان را به موقع و با کیفیت لازم انجام بدهند. برای همین است که ما نمی‌توانیم اهداف استراتژی انکشافی خود را به دست بیاوریم.»

آقای نادری افزود که کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی تلاش دارد تا به صورت مشترک با اداره‌های دیگر دولتی کار کند و برنامه‌های عملی برای بهبود فرهنگ سازمانی را روی دست گیرد.

به گفتۀ او، برنامه‌های گذار فرهنگ سازمانی می‌توانند در ایجاد یک ادارۀ خدمات عامه شهروندمحور، با اعتبار و پاسخ‌گو کمک کنند.

رییس کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی هم‌چنان از وضعیت حاکم در ادارات دولتی انتقاد کرد و گفت که محیط درون ادارات افغانستان به رشد رفتار غیرمسؤولانه و به دور از شهروندمحوری زمینه داده و این را به یک فرهنگ بدل ساخته است.

هم‌رسانی کنید