تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

نظرسنجی در پنج ولایت: ۶۰درصد مصاحبه شونده‌گان به صلح خوشبین اند

یافته‌های یک نظرسنجی که زیر نام «آواز مردم افغانستان در فرایند صلح» انجام شده‌است، نشان می‌دهند که شصت درصد مردم در پنج ولایت افغانستان، به گفت‌وگوهای صلح  امریکا با طالبان خوشبین استند.

این نظرسنجی، از سوی «گروه سیاست‌گذاری‌های افغانستان» امروز (چهارشنبه، ۲دلو) نشر شد.

ساحۀ زیر پوشش این نظر سنجی، ولایت‌های کندهار، ننگرهار، هرات، بامیان و بلخ بوده‌اند و با ۶۰۰ تن مصاحبه شده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، ۶۰ درصد مردم در این ولایت‌ها به گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان خوشبین استند؛ اما ۳۰درصد دیگر، این روند را مبهم می‌دانند و ده درصد هم به دست یافتن به صلح  بی باور اند.

ننگرهار، سطح بلند خوشبینی را در مقایسه به ولایت‌های دیگر دربارۀ صلح دارد؛ درحالی که سطح این خوشبینی دربامیان درپایین ترین سطح است.

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره گفت: «مردم از نقش ایالات متحده امریکا شدیدأ ناراض استند. از شیوه‌یی که امریکا با صلح افغانستان برخورد می‌کند جدأ ناراض استند و باور شان این است که این شیوه باید تغییر بخورد.»

بیشتر باشنده‌گان این پنج ولایت که زیر پوشش این نظرسنجی قرار گرفته‌اند، بر آتش‌بس و بیشتر شدن نقش مردم در گفت‌وگوهای صلح تأکید کرده‌اند.

سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشری و روابط بین‌الملل می‌گوید که بی دست یافتن قربانانیان جنگ به عدالت و ادامۀ فقر، دست یافتن به صلح پایدار ناممکن است: «ما اگر به رنج و زخم و درد مردم که قربانی این جنگ‌ها بوده رسیده‌گی نکنیم، به صلح پایدار دست نمی‌یابیم.»

حفظ ارزش‌های دینی، دموکراسی و آزادی بیان و درنظر گرفتن خواست‌های همسایه‌گان افغانستان از دیگر خواست‌های باشنده‌گان این پنج ولایت‌ در توافق‌نامۀ صلح با طالبان استند.

لیلا جعفری، رییس ادغام موسسۀ جامعه مدنی در وزارت دولت در امور صلح اظهار داشت: «دولت افغانستان و وزارت دولت در امور صلح برای تمام مراحل برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی که نتیجۀ مثبت داشته باشد، آماده است و توانایی‌اش را دارد.»

این نظرسنجی در حالی همگانی می‌شود که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و نماینده‌گان طالبان در قطر از چند روز به اینسو روی چگونگی کاهش خشونت‌ها پس از امضای یک توافق‌نامۀ صلح در افغانستان رأی‌زنی دارند.

افغانستان

نظرسنجی در پنج ولایت: ۶۰درصد مصاحبه شونده‌گان به صلح خوشبین اند

ننگرهار، سطح بلند خوشبینی را در مقایسه به ولایت‌های دیگر دربارۀ صلح دارد؛ درحالی که سطح این خوشبینی دربامیان درپایین ترین سطح است.

تصویر بندانگشتی

یافته‌های یک نظرسنجی که زیر نام «آواز مردم افغانستان در فرایند صلح» انجام شده‌است، نشان می‌دهند که شصت درصد مردم در پنج ولایت افغانستان، به گفت‌وگوهای صلح  امریکا با طالبان خوشبین استند.

این نظرسنجی، از سوی «گروه سیاست‌گذاری‌های افغانستان» امروز (چهارشنبه، ۲دلو) نشر شد.

ساحۀ زیر پوشش این نظر سنجی، ولایت‌های کندهار، ننگرهار، هرات، بامیان و بلخ بوده‌اند و با ۶۰۰ تن مصاحبه شده‌است.

بربنیاد این نظرسنجی، ۶۰ درصد مردم در این ولایت‌ها به گفت‌وگوهای صلح میان امریکا و طالبان خوشبین استند؛ اما ۳۰درصد دیگر، این روند را مبهم می‌دانند و ده درصد هم به دست یافتن به صلح  بی باور اند.

ننگرهار، سطح بلند خوشبینی را در مقایسه به ولایت‌های دیگر دربارۀ صلح دارد؛ درحالی که سطح این خوشبینی دربامیان درپایین ترین سطح است.

فهیم دشتی، رییس اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان در این باره گفت: «مردم از نقش ایالات متحده امریکا شدیدأ ناراض استند. از شیوه‌یی که امریکا با صلح افغانستان برخورد می‌کند جدأ ناراض استند و باور شان این است که این شیوه باید تغییر بخورد.»

بیشتر باشنده‌گان این پنج ولایت که زیر پوشش این نظرسنجی قرار گرفته‌اند، بر آتش‌بس و بیشتر شدن نقش مردم در گفت‌وگوهای صلح تأکید کرده‌اند.

سیما سمر، وزیر دولت در امور حقوق‌بشری و روابط بین‌الملل می‌گوید که بی دست یافتن قربانانیان جنگ به عدالت و ادامۀ فقر، دست یافتن به صلح پایدار ناممکن است: «ما اگر به رنج و زخم و درد مردم که قربانی این جنگ‌ها بوده رسیده‌گی نکنیم، به صلح پایدار دست نمی‌یابیم.»

حفظ ارزش‌های دینی، دموکراسی و آزادی بیان و درنظر گرفتن خواست‌های همسایه‌گان افغانستان از دیگر خواست‌های باشنده‌گان این پنج ولایت‌ در توافق‌نامۀ صلح با طالبان استند.

لیلا جعفری، رییس ادغام موسسۀ جامعه مدنی در وزارت دولت در امور صلح اظهار داشت: «دولت افغانستان و وزارت دولت در امور صلح برای تمام مراحل برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی که نتیجۀ مثبت داشته باشد، آماده است و توانایی‌اش را دارد.»

این نظرسنجی در حالی همگانی می‌شود که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان و نماینده‌گان طالبان در قطر از چند روز به اینسو روی چگونگی کاهش خشونت‌ها پس از امضای یک توافق‌نامۀ صلح در افغانستان رأی‌زنی دارند.

هم‌رسانی کنید