تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

نیروهای خارجی بخش‌هایی را در بدخشان بمباران کرده‌اند

شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان ولایت بدخشان، می‌گویند که نیروهای خارجی، بخش‌هایی از این ولایت را آماج حمله‌های هوایی قرار داده اند.

به گفتۀ باشنده‌گان بدخشان، ناوقت روز پنج‌شنبه، این نیروها بر محلی در نزدیکی فرماندهی پولیس و دفتر والی، بم پرتاب کردند که تلفاتی در پی نداشته است.

در همین حال، شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان، می‌گویند که هواپیماهای نیروهای خارجی، بخش‌هایی را در ولسوالی‌های کشم، خستک و جرم نیز بمباران کردند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان در این باره به طلوع نیوز گفت: «روز گذشته جت‌های قوت‌های حمایت قاطع، هم شهر فیض آباد و هم ولسوالی کشم را بمبارد کردند. اینکار، باعث ایجاد ترس میان شهروندان بدخشان شده و این نشان می‌دهد که هیچ هماهنگی میان نیروهای افغان و ناتو نیست.»

اما، احمدفیصل بیگزاد، والی بدخشان می‌گوید که نیروهای پشتیبانی قاطع، به مقام‌های محلی بدخشان گفتهاند که آنان بهگونۀ اشتباه برخی از بخش‌های مربوط به غیرنظامیان را بمباران کرده اند: «آن‌چه دیروز اتفاق افتاد، یک اشتباهی بوده که از طرف نیروهای خارجی پذیرفته شده. آنان پذیرفته که پیلوت اشتباهی بم را در حومه شهر پرتاب کرده. و ما از آن‌ها خواستیم که در اجرای عملیات‌های شان دقت کنند.»

پس از شدتگیری تحرک‌ هراس افگنان، نیروهای خارجی نیز حمله‌های هوایی شان را از سرگرفته اند.

شب گذشته نیز نیروهای خارجی شماری از "سران طالبان" را در ولسوالی موسا قلعۀ هلمند آماج قراردادند.

نیروهای خارجی بخش‌هایی را در بدخشان بمباران کرده‌اند

والی بدخشان می‌گوید که نیروهای خارجی پذیرفته‌اند که به گونۀ اشتباهی این بخش‌ها آماج حمله‌ قرار گرفته‌اند.

تصویر بندانگشتی

شماری از اعضای شورای ولایتی و باشنده‌گان ولایت بدخشان، می‌گویند که نیروهای خارجی، بخش‌هایی از این ولایت را آماج حمله‌های هوایی قرار داده اند.

به گفتۀ باشنده‌گان بدخشان، ناوقت روز پنج‌شنبه، این نیروها بر محلی در نزدیکی فرماندهی پولیس و دفتر والی، بم پرتاب کردند که تلفاتی در پی نداشته است.

در همین حال، شماری از اعضای شورای ولایتی بدخشان، می‌گویند که هواپیماهای نیروهای خارجی، بخش‌هایی را در ولسوالی‌های کشم، خستک و جرم نیز بمباران کردند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان در این باره به طلوع نیوز گفت: «روز گذشته جت‌های قوت‌های حمایت قاطع، هم شهر فیض آباد و هم ولسوالی کشم را بمبارد کردند. اینکار، باعث ایجاد ترس میان شهروندان بدخشان شده و این نشان می‌دهد که هیچ هماهنگی میان نیروهای افغان و ناتو نیست.»

اما، احمدفیصل بیگزاد، والی بدخشان می‌گوید که نیروهای پشتیبانی قاطع، به مقام‌های محلی بدخشان گفتهاند که آنان بهگونۀ اشتباه برخی از بخش‌های مربوط به غیرنظامیان را بمباران کرده اند: «آن‌چه دیروز اتفاق افتاد، یک اشتباهی بوده که از طرف نیروهای خارجی پذیرفته شده. آنان پذیرفته که پیلوت اشتباهی بم را در حومه شهر پرتاب کرده. و ما از آن‌ها خواستیم که در اجرای عملیات‌های شان دقت کنند.»

پس از شدتگیری تحرک‌ هراس افگنان، نیروهای خارجی نیز حمله‌های هوایی شان را از سرگرفته اند.

شب گذشته نیز نیروهای خارجی شماری از "سران طالبان" را در ولسوالی موسا قلعۀ هلمند آماج قراردادند.

هم‌رسانی کنید