Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

والی فراه پس از اعتراض‌های باشنده‎گان این ولایت از سمتش کنار رفت

محمدعارف شاه‌جهان، والی فراه امروز (پنج‌شنبه، ۵دلو) می‌گوید که از بهر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت و دو دسته‌شدن باشنده‌گان این ولایت در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در این ولایت، از سمتش استعفا داده‌است.

او از حکومت مرکزی خواسته‌ تا کسی دیگری را که بتواند به مشکلات کنونی در فراه رسیده‌گی کند، والی تعیین کند.

این در حالی‌ است که اعتراضات شماری از باشنده‌گان مرکز ولایت فراه روز گذشته در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها، به خشونت گرایید.

شماری از معترضان می‌گویند که آنان می‌خواستند تا با هیئت دولتی که از کابل برای بررسی اوضاع امنیتی این ولایت آمده بودند، ببینند، اما نیروهای پولیس مانع آنان شدند و بر آنان شلیک کرد.

به‌گفتۀ آنان، در این درگیری‌ها شش‌تن از معترضان زخم برداشته‌اند، اما مقام‌های امنیتی فراه آن را تأیید نکرده‌اند.

پیش ازاین اوضاع امنیت ولایت فراه در کاخ ریاست‌جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

مسؤولان بخش امنیتی و دفاع کشور و نیز ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی دربارۀ اوضاع امنیتی و اداری این ولایت، به رییس‌جمهور گزارش داده‌اند.

شرکت‌کننده‌گان این نشست بر بهبود وضعیت امنیتی ولایت فراه، تأکید کردند.

هرچند تاکنون مقام‌های حکومتی در فراه، از ناتوانی طالبان در این ولایت سخن می‌گفتند، اما آنان اکنون به‌گونۀ روشن از ناکامی خودشان در مدیریت جنگ و رویارویی با هراس‌افگنان در شهر فراه، سخن می‌گویند.

 محمدیونس رسولی، معاون والی فراه می‌گوید که نیروهای امنیتی در یک‌ماه اخیر، تلفاتی بی‌پیشینه‌ای را متحمل شده‌اند و طالبان توانسته‌اند که خودشان را تا اطراف شهر فراه برسانند.

او می‌گوید: «در حال حاضر، نیروهای امنیتی هیچ‌نوع حرکتی برای سرکوب هراس‌افگنان ندارند و حالت دفاعی نیروهای ما هم کاملأ ناقص است؛ تنها در یک هفتۀ گذشته، بیشتر از پنجاه‌تن از نیروهای امنیتی ما، کشته شده‌اند.»

هم‌زمان با این، شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز می‌گویند که طالبان وارد بخش‌هایی از شهر فراه شده‌اند و مسؤولان امنیتی در تلاش تأمین امنیت خودشان استند.

گفته می‌شود در حال حاضر طالبان در منطقۀ «گینکان» در شمال شهر فراه جابه‌جا شده‌اند و این‌کار باشنده‌گان این ولایت را سخت نگران ساخته‌است.

والی فراه پس از اعتراض‌های باشنده‎گان این ولایت از سمتش کنار رفت

پس‌از آن‌که اعتراضات باشنده‌گان ولایت فراه به خشونت گراید و شش‌تن در آن زخم برداشتند، اکنون والی این ولایت از مقامش کنار رفت.

تصویر بندانگشتی

محمدعارف شاه‌جهان، والی فراه امروز (پنج‌شنبه، ۵دلو) می‌گوید که از بهر افزایش ناامنی‌ها در این ولایت و دو دسته‌شدن باشنده‌گان این ولایت در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها در این ولایت، از سمتش استعفا داده‌است.

او از حکومت مرکزی خواسته‌ تا کسی دیگری را که بتواند به مشکلات کنونی در فراه رسیده‌گی کند، والی تعیین کند.

این در حالی‌ است که اعتراضات شماری از باشنده‌گان مرکز ولایت فراه روز گذشته در اعتراض به افزایش ناامنی‌ها، به خشونت گرایید.

شماری از معترضان می‌گویند که آنان می‌خواستند تا با هیئت دولتی که از کابل برای بررسی اوضاع امنیتی این ولایت آمده بودند، ببینند، اما نیروهای پولیس مانع آنان شدند و بر آنان شلیک کرد.

به‌گفتۀ آنان، در این درگیری‌ها شش‌تن از معترضان زخم برداشته‌اند، اما مقام‌های امنیتی فراه آن را تأیید نکرده‌اند.

پیش ازاین اوضاع امنیت ولایت فراه در کاخ ریاست‌جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفته‌است.

مسؤولان بخش امنیتی و دفاع کشور و نیز ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی دربارۀ اوضاع امنیتی و اداری این ولایت، به رییس‌جمهور گزارش داده‌اند.

شرکت‌کننده‌گان این نشست بر بهبود وضعیت امنیتی ولایت فراه، تأکید کردند.

هرچند تاکنون مقام‌های حکومتی در فراه، از ناتوانی طالبان در این ولایت سخن می‌گفتند، اما آنان اکنون به‌گونۀ روشن از ناکامی خودشان در مدیریت جنگ و رویارویی با هراس‌افگنان در شهر فراه، سخن می‌گویند.

 محمدیونس رسولی، معاون والی فراه می‌گوید که نیروهای امنیتی در یک‌ماه اخیر، تلفاتی بی‌پیشینه‌ای را متحمل شده‌اند و طالبان توانسته‌اند که خودشان را تا اطراف شهر فراه برسانند.

او می‌گوید: «در حال حاضر، نیروهای امنیتی هیچ‌نوع حرکتی برای سرکوب هراس‌افگنان ندارند و حالت دفاعی نیروهای ما هم کاملأ ناقص است؛ تنها در یک هفتۀ گذشته، بیشتر از پنجاه‌تن از نیروهای امنیتی ما، کشته شده‌اند.»

هم‌زمان با این، شماری از باشنده‌گان و اعضای شورای ولایتی این ولایت نیز می‌گویند که طالبان وارد بخش‌هایی از شهر فراه شده‌اند و مسؤولان امنیتی در تلاش تأمین امنیت خودشان استند.

گفته می‌شود در حال حاضر طالبان در منطقۀ «گینکان» در شمال شهر فراه جابه‌جا شده‌اند و این‌کار باشنده‌گان این ولایت را سخت نگران ساخته‌است.

هم‌رسانی کنید