تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

واکنش‌ها به حضور مقام‌‎های افغان در مراسم گشایش گذرگاۀ تورخم

حضور مقام‌های حکومت افغانستان در مراسم گشایش فعالیت‌های ۲۴ ساعتۀ گذرگاه تورخم، که در دروازۀ آن، تورخم مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان نگاشته شده‌است، واکنش برانگیز شده‌است.

مراسم گشایش فعالیت ۲۴ساعتۀ گذرگاه تورخم دو روز پیش برگزار شد و در آن عمران خان‌، نخست‌وزیر پاکستان و شماری از مقام‌های حکومت افغانستان به شمول والی ننگرهار و سرپرست وزارت فواید عامه حضور داشتند.

رحت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اطلاعاتی دارد که رییس‌جمهور غنی برای منافع شخصی‌اش، خط دیورند را هم‌چون مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته‌است.

آقای نبیل، می‌افزاید که بربنیاد اطلاعات او، پاکستان از یک تا بیست کیلومتر سیم خاردار را از نقطۀ صفری به درون خاک افغانستان کشیده‌است در این منطقه‌ها شناس‌‎نامه‌های پاکستانی را توزیع کرده‌است: «همیشه چنین معامله‌هایی برای بدست آوردن قدرت است. تاریخ، این را ثابت کرده‌است. من فکر می‌کنم که دلیل رییس‌جمهور نیز همین باشد.»

آقای نبیل، می‌افزاید: «اگر رییس‌جمهور واقعأ در برابر پاکستان و مداخلۀ این کشور می‌کوشد پس بیاید حداقل یک خبرنامه یا اعلامیه در این باره پخش کند.»

در تاریخ پاکستان، این نُخستین‌باری است که از تورخم هم‌چون مرز میان دوکشور با حضور مقام‌های حکومت یاد شده‌است.

این کار واکنش تُند حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین را نیز برانگخیته‌است: «این به این معناست که افغانستان آزاد نیست.»

برخی از کنشگران نیز در برابر این‌کار مقام‌های حکومت افغانستان واکنش نشان می‌دهند.

فیض محمد زلاند، آگاه امور سیاسی اظهار داشت: «افتتاح این گذرگاه در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و همکاری خواستن از عمران خان به این معناست که رییس‌جمهور می‌خواهد به همکاری پاکستان دوباره به قدرت برسد.»
حکومت افغانستان اما می‌گوید که دربارۀ خط دیورند تنها مردم افغانستان می‌تواند تصمیم بگیرد.

خط دیورند، بخش‌های اختلاف برانگیز میان افغانستان و پاکستان است و تاکنون هیچ مقام حکومت در این باره تصمیم نگرفته‌است.

افغانستان

واکنش‌ها به حضور مقام‌‎های افغان در مراسم گشایش گذرگاۀ تورخم

در تاریخ پاکستان، این نُخستین‌باری است که از تورخم هم‌چون مرز میان دوکشور با حضور مقام‌های حکومت یاد شده‌است.

تصویر بندانگشتی

حضور مقام‌های حکومت افغانستان در مراسم گشایش فعالیت‌های ۲۴ ساعتۀ گذرگاه تورخم، که در دروازۀ آن، تورخم مرز رسمی میان افغانستان و پاکستان نگاشته شده‌است، واکنش برانگیز شده‌است.

مراسم گشایش فعالیت ۲۴ساعتۀ گذرگاه تورخم دو روز پیش برگزار شد و در آن عمران خان‌، نخست‌وزیر پاکستان و شماری از مقام‌های حکومت افغانستان به شمول والی ننگرهار و سرپرست وزارت فواید عامه حضور داشتند.

رحت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی و نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری می‌گوید اطلاعاتی دارد که رییس‌جمهور غنی برای منافع شخصی‌اش، خط دیورند را هم‌چون مرز میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخته‌است.

آقای نبیل، می‌افزاید که بربنیاد اطلاعات او، پاکستان از یک تا بیست کیلومتر سیم خاردار را از نقطۀ صفری به درون خاک افغانستان کشیده‌است در این منطقه‌ها شناس‌‎نامه‌های پاکستانی را توزیع کرده‌است: «همیشه چنین معامله‌هایی برای بدست آوردن قدرت است. تاریخ، این را ثابت کرده‌است. من فکر می‌کنم که دلیل رییس‌جمهور نیز همین باشد.»

آقای نبیل، می‌افزاید: «اگر رییس‌جمهور واقعأ در برابر پاکستان و مداخلۀ این کشور می‌کوشد پس بیاید حداقل یک خبرنامه یا اعلامیه در این باره پخش کند.»

در تاریخ پاکستان، این نُخستین‌باری است که از تورخم هم‌چون مرز میان دوکشور با حضور مقام‌های حکومت یاد شده‌است.

این کار واکنش تُند حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین را نیز برانگخیته‌است: «این به این معناست که افغانستان آزاد نیست.»

برخی از کنشگران نیز در برابر این‌کار مقام‌های حکومت افغانستان واکنش نشان می‌دهند.

فیض محمد زلاند، آگاه امور سیاسی اظهار داشت: «افتتاح این گذرگاه در آستانۀ انتخابات ریاست‌جمهوری و همکاری خواستن از عمران خان به این معناست که رییس‌جمهور می‌خواهد به همکاری پاکستان دوباره به قدرت برسد.»
حکومت افغانستان اما می‌گوید که دربارۀ خط دیورند تنها مردم افغانستان می‌تواند تصمیم بگیرد.

خط دیورند، بخش‌های اختلاف برانگیز میان افغانستان و پاکستان است و تاکنون هیچ مقام حکومت در این باره تصمیم نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید