Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

واکنش نخست وزیر پاکستان دربارۀ گفته‌های ترمپ

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در واکنش به گفته‌های اخیر دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که امریکا به جای مقصر دانستن پاکستان در جنگ افغانستان، باید ناکامی‌های خودش را دراین کشور، ارزیابی کند.

آقای ترمپ روز دوشنبه گفته‌است که پاکستان از گروه‌های هراس‌افگن حمایت می‌کند، اما نخست وزیر پاکستان می‌گوید که امریکا درجنگ افغانستان ناکام مانده‌است و اکنون از بهر این ناکامی، اسلام‌آباد را مقصر می‌داند.

او از امریکا می‌پرسد که به جای اتهام بستن بر پاکستان باید این را بپرسد که چرا با وجود مستقر شدن ۱۴۰ هزار نیروی خارجی با پشتیبانی ۲۵۰هزار نیروی افغان و خارجی و هزینه کردن یک تریلیون دالر درجنگ افغانستان، طالبان نسبت به گزشته نیرومند تر استند؟

روز گذشته، ترمپ همچنان از قطع کمک صدها میلیون دالری این کشور به پاکستان دفاع کرد و هشدار داد که اسلام‌آباد از بهر پناه دادن به هراس‌افگنان، چیزهای زیادی را از دست خواهد داد.

آقای ترمپ در گفتگویی با فاکس‌ ‍نیوز امریکا، گفت که حکومت پاکستان اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکۀ القاعده را کمک کرد وهیچ کاری برای امریکا، انجام نداد: «ما به پاکستان، جایی‌که بن لادن در آنجا زنده‌گی می‌کرد، هر سال یک میلیارد و سه صد میلیون دالر می‌دادیم. من دادن این پول را به این علت به پاکستانیها متوقف ساختم که آنان هیچ کاری برای ما نمی‌کردند، حتی یک کار معمولی هم برای ما نمی‌کنند.»

او بودوباش اسامه را در نزدیک یک اکادمی نظامی پاکستان نشانۀ ازپشتیبانی حکومت پاکستان از یک گروه هراس‌افگن می‌داند.

اما آقای خان می‌گوید که هیچ پاکستانی درحملۀ یازدهم سپتمبر دخیل نبوده و پاکستان در جنگ افغانستان ۷۵ هزار قربانی داشته‌ و نیز بیشتر از ۱۲۳ میلیارد از نگاه اقتصادی، آسیب دیده‌است.

او تصریح کرد: «کمک امریکا تنها ۲۰ میلیارد بوده‌است.»

واکنش نخست وزیر پاکستان دربارۀ گفته‌های ترمپ

آقای ترمپ گفته‌است که دیگر هیچ کمک به پاکستان نخواهد شد و این کشور همانند کشورهای دیگر است که از ایالات متحده امریکا پول دریافت می‌کند و «هیچ کاری انجام نمی‌دهند.»

تصویر بندانگشتی

عمران خان، نخست وزیر پاکستان در واکنش به گفته‌های اخیر دانلد ترمپ، رییس‌جمهور ایالات متحده امریکا می گوید که امریکا به جای مقصر دانستن پاکستان در جنگ افغانستان، باید ناکامی‌های خودش را دراین کشور، ارزیابی کند.

آقای ترمپ روز دوشنبه گفته‌است که پاکستان از گروه‌های هراس‌افگن حمایت می‌کند، اما نخست وزیر پاکستان می‌گوید که امریکا درجنگ افغانستان ناکام مانده‌است و اکنون از بهر این ناکامی، اسلام‌آباد را مقصر می‌داند.

او از امریکا می‌پرسد که به جای اتهام بستن بر پاکستان باید این را بپرسد که چرا با وجود مستقر شدن ۱۴۰ هزار نیروی خارجی با پشتیبانی ۲۵۰هزار نیروی افغان و خارجی و هزینه کردن یک تریلیون دالر درجنگ افغانستان، طالبان نسبت به گزشته نیرومند تر استند؟

روز گذشته، ترمپ همچنان از قطع کمک صدها میلیون دالری این کشور به پاکستان دفاع کرد و هشدار داد که اسلام‌آباد از بهر پناه دادن به هراس‌افگنان، چیزهای زیادی را از دست خواهد داد.

آقای ترمپ در گفتگویی با فاکس‌ ‍نیوز امریکا، گفت که حکومت پاکستان اسامه بن لادن، رهبر پیشین شبکۀ القاعده را کمک کرد وهیچ کاری برای امریکا، انجام نداد: «ما به پاکستان، جایی‌که بن لادن در آنجا زنده‌گی می‌کرد، هر سال یک میلیارد و سه صد میلیون دالر می‌دادیم. من دادن این پول را به این علت به پاکستانیها متوقف ساختم که آنان هیچ کاری برای ما نمی‌کردند، حتی یک کار معمولی هم برای ما نمی‌کنند.»

او بودوباش اسامه را در نزدیک یک اکادمی نظامی پاکستان نشانۀ ازپشتیبانی حکومت پاکستان از یک گروه هراس‌افگن می‌داند.

اما آقای خان می‌گوید که هیچ پاکستانی درحملۀ یازدهم سپتمبر دخیل نبوده و پاکستان در جنگ افغانستان ۷۵ هزار قربانی داشته‌ و نیز بیشتر از ۱۲۳ میلیارد از نگاه اقتصادی، آسیب دیده‌است.

او تصریح کرد: «کمک امریکا تنها ۲۰ میلیارد بوده‌است.»

هم‌رسانی کنید